Řešení pro

Software řady Codexis

CODEXIS

Codexis

Jedná se o komplexní právní informační systém, který je určen nejen odborníkům z oblasti práva, ale i lidem, kteří se s legislativou setkávají v každodenní praxi při výkonu své profese. Z toho důvodu je uživatelsky přívětivý, obsahuje jednoduché vyhledávání, zajišťuje celkový komfort ovládání a přehlednost při práci se souvisejícími předpisy. V neposlední řadě zahrnuje práva národní a evropské legislativy. Je nejkomplexnějším systémem, z něhož postupně vzniklo několik mutací cílených přímo na konkrétní skupiny právních profesí.
více

 

CODEXIS Advokacie

Codexis

Právní informační systém vytvořený ve spolupráci s Českou advokátní komorou a od začátku je vyvíjen pro potřeby advokátních kanceláří. Software je nepřetržitě aktualizován, aby měl uživatel patřičné novelizace včas (často i s předstihem) a v plném znění. Součástí systému je legislativa České republiky, legislativa Evropské unie, judikatura České republiky, judikatura ESD a ESLP, advokátní předpisy a literatura jako doplňkový datový zdroj. CODEXIS® ADVOKACIE poskytuje široký soubor komplexních a relevantních informací a doplňků, pro které jej oceníte.
více

 

CODEXIS Justice

Codexis

Vznikl ve spolupráci se Soudcovskou unií České republiky. Svými funkcemi a obsahem je určen pro specifické potřeby soudců, justičních čekatelů, asistentů soudců, vyšších soudních úředníků, či podpůrného administrativního aparátu jednotlivých soudů. Systém obsahuje legislativu ČR a ES/EU, judikaturu ČR a ESD/ESLP a související dokumenty potřebné pro požadavky tohoto sektoru.
více

 

CODEXIS Online

Codexis

Nabízí uživatelům právní informace prostřednictvím webového portálu www.codexisonline.cz. Podobně jako systém CODEXIS®, také CODEXIS® ONLINE představuje výjimečný právní informační systém, jedinečný svým zaměřením, komplexností a úplností obsahu, originálním způsobem zpracování, pestrou řadou výkonných funkcí a mnohými dalšími vlastnostmi potřebnými pro snadnou orientaci v národní a evropské legislativě.
více...

 

CODEXIS Mobile

CODEXIS MOBILE

Zajistí Vám nepřetržitý přístup k platným právním předpisům České republiky. Díky této aplikaci se kdekoli a okamžitě dostanete ke znění předpisů v jejich plné verzi. CODEXIS Mobile obsahuje modul s předpisy oblíbeného právního informačního systému CODEXIS, ve svém mobilu však můžete využívat i další šikovné funkcionality, a to vyhledávání zákonů podle klíčových slov, aktivní odkazy v dokumentech a obsahu, přehledné a rychle dostupné základní informace o dokumentu (zákonu), fulltextové vyhledávání. CODEXIS® Mobile je spolehlivým doplňkem pro každého, kdo občasně nebo denně potřebuje nahlédnout do právních předpisů ČR.

 

CODEXIS AKADEMIA

Codexis

Národní a evropský právní informační systém CODEXIS® ve verzi určené studentům práv. Software je jedinečný zaměřením, výjimečný komplexností a úplností obsahu, originální způsobem zpracování, pestrou řadou výkonných funkcí a mnohými dalšími vlastnostmi, které usnadňují orientaci v národní a evropské legislativě. CODEXIS® ACADEMIA pomáhá studentům právnických fakult a studentům oborů z oblasti práva na ostatních fakultách vysokých škol rozvíjet znalosti práva v informačních systémech a studenti jsou pak lépe připraveni do praxe.
více...