Řešení pro

Codexis

CODEXIS® ONLINE

CODEXIS® ONLINE je určen všem, kteří se s legislativou setkávají v každodenní praxi při výkonu své profese.

Tomu odpovídá ovládání produktu, po stránce obsahové nabízí stejný rozsah datových zdrojů jako standardní systém CODEXIS®, neobsahuje však možnost pracovat s uživatelskými tématy, plochami a poznámkami. Jediným technickým požadavkem je připojení na internet, pak se k právním informacím, legislativě a judikatuře můžete dostat odkudkoli.

Chci si objednat

více o produktu

 

Ukázky obrazovek

Základem pohodlné a efektivní práce
je výkonný a uživatelsky příjemný obslužný program.

Ukázka obrazovky

ukázky obrazovek

 

Další software