CODEXIS ADVOKACIE - komplexní právní informační systém

Software

CODEXIS ADVOKACIE

Evropský a právní informační systém pro advokáty

Category:

Product Description

EVROPSKÝ PRÁVNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ADVOKÁTY

POPTÁVKA OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ CENTRUM PODPORY 

Uživatelsky přívětivý software CODEXIS® ADVOKACIE umožňuje komfortní způsob práce, a to je zejména díky propojení souvisejících dokumentů prostřednictvím hypertextových odkazů přímo z textu (nebo ze speciálně vytvářených seznamů), a integraci vnitrostátního práva České republiky, práva Evropské unie a související judikatury, díky čemuž vás už nebude zatěžovat vyhledávání potřebných souvislostí mimo prostředí softwaru. Software obsahuje také řadu dalších užitečných funkcí jako např. fulltextové vyhledávání, filtrování, práce se záložkami, s poznámkami a další.

Díky softwaru CODEXIS® ADVOKACIE získáte:

 • jistotu, že právní informace, ke kterým máte přístup, jsou vždy kompletní a aktuální
 • výklady, odborné články a komentáře napomáhající porozumění konkrétním zákonům
 • veškeré právní předpisy, které si můžete kdykoliv a kdekoliv prostudovat v souvislostech
 • nástroj umožňující snadné a rychlé vyhledávání konkrétních zákonů a jiných dokumentů

Komplexní právní informační software obsahuje legislativu České republiky i legislativu Evropské unie (u všech zákonů je navíc možné najít nejen aktuální znění, ale také znění historické či budoucí), dokumenty z rozhodovací činnosti českých i evropských soudů, odbornou literaturu, články, komentáře odborníků a další užitečné zdroje informací.


Pro koho je software CODEXIS® ADVOKACIE vhodný?

Komplexně řešený software CODEXIS® ADVOKACIE je vytvořen na míru potřebám advokátů České advokátní komory, která se nepřímo podílela na jeho vývoji.


Hlavní funkce softwaru CODEXIS® ADVOKACIE:

Fulltextové vyhledávání

Fulltextové vyhledávání představuje jeden ze základních způsobů, jak v systému nalézt požadované informace. Zadat k vyhledání je možné více slov, jediné slovo nebo jen základ slova, pro případ více slov je dostupné hledání výskytu v rámci jednoho odstavce, ve stanovené vzdálenosti slov nebo v sousloví. Zohledňuje se, ve kterých časových zněních dokumentu se hledaná slova nalézají.

Časová osa a zapracovaná znění

V systému jsou do textů dokumentů Legislativy ČR standardně promítány jejich novely. To umožňuje přecházet mezi jednotlivými zněními takových dokumentů pohybem na časové ose. Součástí je srovnání rozdílů znění dokumentu před novelou a po ní.

Časové vyhledávání

Časové vyhledávání umožňuje hledat takové dokumenty, u nichž došlo ke změně v uživatelem definovaném období.

Hledání podle názvů a čísel dokumentů

Dokumenty jsou nejčastěji vyhledávány podle názvu či čísla. Software umožňuje z názvu zadat pouze část, pokud jde o čísla, jsou zohledňována čísla sbírková, jednací, CELEXová i mnohá další, jimiž jsou dokumenty standardně označovány. Dokumenty jsou vyhledávány napříč všemi datovými zdroji.

Filtrování dokumentů podle vlastností

Filtrace dokumentů umožňuje výběr požadovaných dokumentů podle uživatelem definovaných kritérií (např. datum vydání či účinnosti, zdroj, autor, oblast a další). Jednotlivé datové zdroje disponují specifickými filtračními údaji odpovídajícími typickým vlastnostem v nich obsažených dokumentů.

Hypertextové odkazy

Užitečným prvkem systému je interaktivní propojení dokumentů prostřednictvím hypertextových odkazů v textu. Interní odkazy směřují na zmiňovaná místa v rámci stejného dokumentu, externí odkazy pak do dokumentů ostatních. Při vytváření hypertextových odkazů je respektováno časové hledisko, čímž odkazy směřují do znění dokumentů odpovídajících období, pro něž je odkaz platný.

Související dokumenty

Záložka Související nabízí výčtové seznamy odkazů na dokumenty související s dokumentem aktuálně otevřeným. Zpřístupněny jsou odkazy jak na předpisy prováděcí, aktivní či pasivní derogace, tak na související evropské předpisy, evropskou i českou judikaturu, důvodové zprávy, odborné články i další typy dokumentů.

 • Legislativa ČR -> Legislativa ČR: seznamy podzákonných norem, oborových souvisejících dokumentů (u všech dokumentů se zapracovanými časovými řezy).
 • Legislativa ČR -> Judikatura ČR: seznamy souvisejících judikátů (u všech dokumentů se zapracovanými časovými řezy), filtrace na ustanovení jednotlivých §§.
 • Judikatura ČR -> Legislativa ČR: seznamy souvisejících dokumentů u judikátů.
 • Legislativa ČR <-> Legislativa EU: seznamy dotčených dokumentů ČR a předpisů EU (oboustranně propojených) – v přípravě.
 • Legislativa EU: seznamy novelizujících předpisů.

Poznámky

Funkce umožňuje vkládat si do dokumentů vlastní poznámky, upravovat je a spravovat.

Záložky

Funkce umožňuje vytvářet si v dokumentech záložky a libovolně si je organizovat pro snadné budoucí vyhledání takto označených dokumentů.

Uživatelské plochy a seznamy

Tato funkce vám přináší možnost ukládat si celé rozpracované pracovní plochy a uchovat tak výsledky dosavadní práce pro budoucí použití. Již vykonaná práce v podobě analýzy aktuálního právního problému a přípravy podkladových materiálů k jeho řešení může být v rámci týmu jejím prostřednictvím snadno předána.


Proč právě CODEXIS® ADVOKACIE?

Komplexní řešení od profesionálů

CODEXIS® ADVOKACIE představuje jedinečný informační zdroj pro všechny jak fyzické, tak i právnické osoby, ale i ostatní subjekty, které chtějí mít své rozhodování založeno na přesném, aktuálním a především úplném právním zázemí. Obsahová náplň softwaru je pečlivě připravována z řady oficiálních zdrojů, a to především z Úředního věstníku Evropské unie, Sbírky zákonů, Sbírky mezinárodních smluv, ale i z řady dalších. Zde lze zmínit zejména sbírky soudních rozhodnutí (Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu), rezortní věstníky ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy (např. Finanční zpravodaj, Cenový věstník, Telekomunikační věstník, Věstník České národní banky, Energetický regulační věstník, Sbírka instrukcí a sdělení Ministerstva spravedlnosti, Věstník Ministerstva životního prostředí a mnoho dalších) či věstníky právních předpisů jednotlivých krajů.

Uživatelsky přívětivé prostředí

Celá aplikace je navržena a vyvíjena s důrazem na intuitivnost. Klíčovým prvkem softwaru je domovská stránka, která v sobě sdružuje rozhraní pro přístup k důležitým součástem:

 • vstupní pole pro jednotné vyhledávání umožňuje základní prohledání v rozsahu názvu dokumentů a fulltextové hledání, jehož výsledky jsou následně společně interpretovány podle četnosti a významnosti nalezených výskytů
 • přístup k oblíbeným a naposledy otevřeným dokumentům, které poskytují rychlý náhled na uvedené množiny a přístup k zobrazení odpovídajících plných seznamů
 • přístup k obsahovým novinkám, které přinesly poslední aktualizace.

Systém nabízí společné vyhledávací pole pro hledání dle názvů dokumentů či fulltextu. Po zadání klíčového slova, případně slov, jsou prakticky okamžitě zobrazeny veškeré dokumenty, ve kterých se vyskytují. Obratem je zřejmé, kolikrát se daná slova v nalezených dokumentech vyskytují a zda jsou takové dokumenty aktuálně účinné. V rámci rozšířených možností vyhledávání je možné se zapojením logických vztahů mezi slovy vytvářet sofistikovanější dotazy, stejně tak lze hledat výskyty v souslovích, v odstavcích nebo v definované vzdálenosti slov. Samozřejmostí je ukládání dotazů pro pozdější opakované použití. Výsledky jsou následně zobrazeny podle četnosti a významnosti nalezených výskytů.

K dispozici je rovněž filtrace dokumentů podle vlastností odpovídajících jejich popisným informacím, jakými jsou např. údaje o autorovi, zdroji, datu vydání, datu účinnosti a další. Mezi soudními rozhodnutími lze vyhledávat také podle typu rozhodnutí, soudu nebo souvislosti s konkrétním ustanovením právního předpisu. Filtrační kritéria je možné kombinovat. Práci se systémem zefektivní také přístup k oblíbeným a naposledy otevřeným dokumentům a obsahové novinky, které jsme pro vás připravili.

Každý dokument lze zobrazit ve více pohledech, stejně tak jako otevřít několik dokumentů současně vedle sebe nebo pod sebou. To umožňuje přímé vizuální srovnání pasáží, jež v dané chvíli uživatel studuje. Dokumenty obsahují hypertextové odkazy, což maximálně usnadňuje přesun do dalších míst v právním řádu, na která je v aktuálně otevřeném dokumentu odkazováno, a to bez nutnosti jejich dalšího vyhledávání.

Bezproblémový provoz softwaru a pravidelné aktualizace

Právní systém CODEXIS® ADVOKACIE je možné používat lokálně i síťově s možností nastavení různých úrovní práv u jednotlivých uživatelů. Software lze provozovat i na cloudovém serveru. Software CODEXIS® ADVOKACIE je pravidelně aktualizován a doplňován novými informacemi. Služba CODEXIS® NET Servis poskytuje operativní přístup k nově zpracovaným dokumentům prostřednictvím internetu. Aktualizace probíhají periodicky dle licence (každých 30 dní, 10 dní nebo denně). Minimální nároky na rychlost připojení pro jeden přístup lze srovnat s možnostmi mobilního standardu EDGE. Při 3G typu připojení je náběh a odezvy aplikace již zcela standardní.

Řešení na míru

CODEXIS® ADVOKACIE obsahuje celou řadu doplňků a rozšíření, která ve své podstatě umožňují sestavení softwaru CODEXIS® ADVOKACIE na míru potřebám konkrétního uživatele. Podívejte se na naši aktuální nabídku doplňků a monitorů a vyberte si ty, které při své práci nejvíce oceníte.

CODEXIS® ADVOKACIE NET Servis

Komentáře LIBERIS

Citační systém CITEX®

PRÁVNÍ KALKULAČKA

PRÁVNÍ SLOVNÍKY

SLOVENSKÁ LEGISLATIVA

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA

TRANSFORMACE PŘESTUPKOVÉHO PRÁVA

VZORY SMLUV A PODÁNÍ

SLEDOVANÉ DOKUMENTY

CODEXIS® ADVOKACIE Link

 


 

CODEXIS ADVOKACIE NET Servis

Služba CODEXIS® ADVOKACIE NET Servis poskytuje operativní přístup k nově zpracovaným dokumentům prostřednictvím internetu. Aktualizace probíhají periodicky dle vámi zvolené licence (každých 30 dní, 10 dní nebo denně).

CODEXIS® ADVOKACIE NET Servis můžete provozovat ve dvou režimech:

Manuální kontrola aktualizací – uživatel má přímo z obslužného programu možnost spustit kontrolu aktualizací na internetu, jejich stažení i následnou instalaci.

Automatická správa aktualizací – v tomto případě je na počítači nainstalována služba (program běžící neustále na pozadí), která v pravidelných intervalech dle nastavení provádí automatické kontroly aktualizací. Službu lze např. nastavit, aby aktualizace stahovala a instalovala jen v nočních hodinách (z důvodu neomezování běžného denního provozu firmy).

Službu lze také nastavit tak, aby aktualizace pouze stahovala a jejich instalaci provádět manuálně až v okamžiku potřeby.

Komentáře LIBERIS

Obsahový doplněk právního informačního systému LIBERIS představuje rozšíření softwaru CODEXIS® o jedinečný systém, který vám poskytuje komentáře k jednotlivým právním předpisům, resp. jejich paragrafům, pořízené hned z několika knižních právních titulů vydaných renomovanými českými nakladatelstvími. Spolupracujeme například s nakladatelstvím ANAG, GRADA Publishing, LEGES, LINDE PRAHA nebo Ústav státu a práva AV ČR mezi další partnery patří také Nakladatelství Karolinum, Institut pro veřejnou správu Praha, Bova Polygon, Sondy či CODEXIS publishing. Doplněk LIBERIS poskytuje téměř 600 odborných titulů renomovaných a uznávaných autorů. Nové komentářové texty v právním informačním systému tak jedinečným způsobem přispějí k osvětlení výkladu, souvislostí a pojmů daného ustanovení.

Komentáře LIBERIS vznikají důkladným analytickým rozborem publikovaných právních děl, týkajících se dané právní problematiky, a přiřazením jejich relevantních částí k souvisejícím ustanovením v právním informačním systému CODEXIS®. Systém může díky tomu nabídnout k jednotlivým paragrafům hned několik kvalifikovaných názorů a komentářů autorů různých odborných publikací. Zapracované části právních publikací tak poskytnou výjimečné srovnání zpracované problematiky z pohledu různých odborníků, což zaručí názorovou vyváženost a širší tematický záběr.

V právním informačním systému CODEXIS díky doplňku LIBERIS vznikla nejobsáhlejší databáze právních textů, která, kromě dokumentů národní a evropské legislativy, souvisejících soudních rozhodnutí a příslušných odborných článků k dané problematice, zahrnuje také komentáře odborníků z již publikovaných právních děl od současně několika nakladatelství odborné právní literatury.

Citační systém CITEX®

Citační sytém judikatury CITEX® umožňuje v právním informačním systému CODEXIS® objektivní řazení judikátů dle jejich citovanosti v ostatních soudních rozhodnutích. Přichází s komplexem zcela nových nástrojů a metodik a představuje tak zásadní inovaci v dosavadních možnostech práce s judikaturou.

Citační index – základní třídící a výběrové kritérium

Základním kritériem pro výpočet Citačního indexu je četnost citací typu rozhodnutí – rozhodnutí, přičemž CITEX® z tohoto počtu eliminuje citace odkazující na rozhodnutí v totožné kauze. Odkazy specifickým způsobem zpracovává a přiřazuje judikátům hodnotu Citačního indexu podle toho, kolikrát byly relevantně citovány.

Nastavitelné vlastnosti Citačního indexu

Ve výchozí podobě jsou v rámci Citačního indexu zohledňovány všechny relevantní citace soudního rozhodnutí rovnocenně. Vlastnosti Citačního indexu lze však individuálně nastavit a zvolit různá omezení. Například nastavení časového omezení zohledňuje pouze citace realizované ve zvoleném období, ostatní ignoruje.

Rychlý náhled na jednotlivé citace soudního rozhodnutí

Rychlý náhled poskytuje ke každému citovanému rozhodnutí seznam všech citujících judikátů a především okamžitý pohled na pasáže citaci obsahující se zvýrazněním místa samotné citace. Seznámení se s charakterem citací je tak rychlejší a pohodlnější. CITEX® také umožňuje grafické zobrazení vývoje počtu citací od okamžiku vydání citovaného soudního rozhodnutí.

Grafické znázornění vývoje citací soudního rozhodnutí

CITEX® umožňuje grafické zobrazení vývoje počtu citací od vydání soudního rozhodnutí ve zvoleném časovém období a rychlý náhled na jednotlivé citace, včetně okamžitého náhledu na citované pasáže se zvýrazněním místa citace.

PRÁVNÍ KALKULAČKA

Doplněk softwaru CODEXIS® ADVOKACIE je jedinečným výpočetní a evidenční nástroj spravující evidenci jednotlivých zpoplatněných právních úkonů, soudních poplatků, cestovních náhrad a odměn advokáta, notáře, insolvenčního správce, exekutora a likvidátora. Vypočítává úroky z prodlení, eviduje lhůty související s jednotlivými právními případy, pomůže při výpočtu nemocenské, náhrady škody zaměstnavateli nebo zaměstnanci či dovolené.

Doplněk PRÁVNÍ KALKULAČKA je natolik oblíbený, že jej nabízíme i samostatně.

PRÁVNÍ SLOVNÍKY

Funkční doplněk obsahuje slovníky, které se liší záběrem i koncepcí zpracování.

Právní pojmy s judikaturou jsou souborem věcných hesel (legislativních definic, interpretačních pravidel, legislativních zkratek i latinských formulí). Jednou z významných vlastností tohoto doplňku je úzké propojení s relevantní judikaturou, díky které je umožněno u vybraných výrazů zobrazit seznam souvisejících judikátů (pokud jsou k danému tématu definovány).

Právnický latinský slovník je souborem abecedně řazených překladů právnických, zejména latinských hesel, která lze vyhledávat jak podle originálního výrazu, tak dle jeho překladu.

SLOVENSKÁ LEGISLATIVA

Rozšíření informačního systému CODEXIS® ADVOKACIE v podobě speciální formy doplňku, který spolupracuje se systémem CODEXIS® ONLINE. Kliknutím na tlačítko „Slovenská legislativa“ se v datovém zdroji otevře dokument „Předpisy slovenské právní legislativy“, který obsahuje odkazy na jednotlivé dokumenty Legislativy SR.

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA

Nástroj REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA vám nabízí komplexní systematický pohled na tuto zásadní změnu českého právního řádu. Je pomocníkem pro podrobné srovnání nejvýznamnějších právních předpisů dřívější právní úpravy, které rekodifikaci soukromého práva podléhaly, a jim ekvivalentních právních předpisů účinných od 1.1.2014.

REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA nabízí uživatelsky přívětivým způsobem informaci o tom, jaká ustanovení nového občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a zákona o mezinárodním právu soukromém odpovídají vámi vybraným ustanovením právní úpravy před rekodifikací. Naopak u jednotlivých ustanovení nové právní úpravy sdělí, která ustanovení předchozí právní úpravy do nich byla, byť třeba i odlišným způsobem, promítnuta. Zohledňuje veškeré vzájemné vztahy mezi ustanoveními a skupinami ustanovení občanského zákoníku, obchodního zákoníku, zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním, zákona o vlastnictví bytů i zákonů dalších na straně jedné a ustanoveními, včetně jejich skupin, nového občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a zákona o mezinárodním právu soukromém. Dobře tak poslouží při komparaci právní úpravy jednotlivých institutů soukromého práva před rekodifikací a po ní.

TRANSFORMACE PŘESTUPKOVÉHO PRÁVA

Nový obsahový doplněk právního informačního systému CODEXIS® TRANSFORMACE PŘESTUPKOVÉHO PRÁVA nabízí přehledné srovnání zákonů a vzájemných vazeb mezi nimi, díky čemuž je pro vás praktickým a užitečným průvodcem změnami přestupkového práva.

200/1990 Sb. Zákon o přestupcích

250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

251/2016 Sb. Zákon o některých přestupcích

 • Porovnání stávající a nové právní úpravy.
 • Jednoduchá synchronizace souvisejících ustanovení stávající a nové právní úpravy.
 • Podrobné informace o vazbách mezi ustanovením stávající a nové právní úpravy.
 • Možnost zobrazení doplňujících informací (např. komentáře nebo informace k místu).

Doplněk TRANSFORMACE PŘESTUPKOVÉHO PRÁVA tak nabízí snadno dostupný a komplexní přehled v oblasti přestupkového práva.

VZORY SMLUV A PODÁNÍ

Doplněk softwaru CODEXIS® ADVOKACIE, který obsahuje užitečné vzory smluv a podání z různých oblastí práva. Spolupráce probíhá především s renomovanou advokátní kanceláří Brož & Sokol & Novák, kdy tyto vzory vznikají pod odborným vedením JUDr. Tomáše Sokola, který je také odborným garantem doplňku. Dále jsou v doplňku zařazeny vzory partnerských nakladatelství LINDE PRAHA, ANAG a dalších.

Vzory obsahují příslušný text smlouvy či podání, vztah k právním předpisům, komentář, vysvětlivky a hypertextové odkazy na zákonnou, resp. související právní úpravu. Zpracované vzory smluv a podání vycházejí z právní úpravy občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích, předpisů stavebního práva, zákoníku práce, autorského zákona, předpisů upravujících průmyslová práva, správního řádu, exekučního řádu, trestního řádu, soudního řádu správního, daňového řádu a dalších nejčastěji užívaných právních předpisů.

SLEDOVANÉ DOKUMENTY

Podstatou doplňku SLEDOVANÉ DOKUMENTY je upozorňovat vás na změny znění ve vámi vybraných dokumentech z datového zdroje Legislativa ČR. Sledování změn probíhá automaticky, po spuštění datového zdroje je zobrazena zpráva se seznamem těch ze zvolených dokumentů, u nichž došlo ke změně znění. Další možností, jak být o změnách ve znění zvolených dokumentů informován, je zasílání přehledu změn na e-mail.

Vyberte si ze třech režimů sledování změn v dokumentu:

 • Celý dokument – dokument je sledován jako celek, jakákoliv změna v dokumentu bude hlášena
 • Vybraná ustanovení – v dokumentu jsou sledovány pouze změny u vybraných ustanovení, při zobrazení jsou změny ve vybraných ustanoveních zvýrazněny, ostatní změny nejsou zobrazovány ani hlášeny
 • Celý dokument + vybraná ustanovení – dokument je sledován jako celek, hlášeny jsou všechny změny, při zobrazení jsou zvýrazněny také změny ve vybraných ustanoveních.

Změněná ustanovení jsou v dialogovém okně sledovaných dokumentů seřazena v seznamu, pomocí kterého lze otevřít dokument přímo na vybraném ustanovení v odpovídajícím znění. Lze také porovnat změny novelizovaného a předchozího znění vybraného ustanovení.

CODEXIS ADVOKACIE Link

Tato jedinečná funkce slouží k rychlému zobrazení předpisu v systému CODEXIS®. Usnadňuje tak práci s odborným textem. Skládá se ze dvou částí – samotný program a doplněk pro aplikaci Microsoft Word.

Dialogové okno CODEXIS® ADVOKACIE Link

Práce s programem CODEXIS® ADVOKACIE Link je velice jednoduchá. V samotném okně programu se nachází bílé pole pro vložení či vepsání textu obsahujícího odkazy na právní předpisy. Stisknutím tlačítka „vyhledat“ je vložený text prohledán a nastává několik možností. Pokud se ve vloženém textu nachází jen jeden předpis, je přímo otevřen v systému CODEXIS® ADVOKACIE. V případě, že se v textu nachází více předpisů nebo jeden předpis i s číslem paragrafu, otevře se okno pro výběr předpisu. V tomto okně jsou v seznamu zobrazeny všechny nalezené předpisy včetně částí a datového zdroje, ve kterém jsou obsaženy. Kliknutím na položku v seznamu se otevře vybraný předpis v systému CODEXIS® ADVOKACIE. Pokud je zvolen konkrétní paragraf, je dokument otevřen přímo na této části.

Neobsahuje-li vložený text žádný odkaz na právní předpis, otevře se okno s upozorněním na tuto skutečnost.

Doplněk CODEXIS® ADVOKACIE Link pro Microsoft Word

Pracujete-li s odborným textem v MS Word, OpenOffice.org Writer, Lotus Notes, Internet Explorer a Mozzila Firefox, můžete využít rychlý přechod na předpis pomocí položky v kontextové nabídce. Stačí libovolnou část textu označit, stisknutím pravého tlačítka myši nad označeným textem vyvolat nabídku pro práci s označeným textem a zvolit možnost „CODEXIS® ADVOKACIE Link – zobrazení předpisu“. Text je opět prohledán a dle jeho obsahu nastávají výše zmíněné možnosti.

Program je možné spustit stejně jako ostatní programy z nabídky Start, pomocí zástupce programu na ploše nebo může být spouštěn automaticky při zapnutí počítače. Záleží na volbě při instalaci. Po spuštění programu je skryt pod ikonou v oznamovací oblasti.

MONITOR – REKODIFIKACE

MONITOR – VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

MONITOR – OBECNÍ SAMOSPRÁVA

MONITOR – DANĚ

MONITOR – ÚČETNICTVÍ

MONITOR – PERSONALISTIKA

MONITOR – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

MONITOR – KATOLICKÁ CÍRKEV


MONITOR – REKODIFIKACE

Doplněk softwaru CODEXIS® MONITOR – REKODIFIKACE svým uživatelům nabízí komplexní a systematický pohled na tuto zásadní změnu českého právního řádu. Doplněk umožňuje srovnávání nejvýznamnějších právních úprav a souvisejících právních předpisů, které rekodifikaci soukromého práva podléhají. Komparace právních úprav jednotlivých institutů je navíc velmi rychlá a přehledná. Užitečnou funkcí je možnost nastavování různých filtrů při práci s dokumenty.

Z úvodní obrazovky doplňku lze pomocí barevných tematických tlačítek přejít do obsahu právního informačního systému CODEXIS® ADVOKACIE, který souvisí s veřejnými zakázkami:

 • Právní předpisy dotčené rekodifikací (89/2012 Sb., zákon občanský zákoník; 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech, tzv. zákon o obchodních korporacích; 91/2012 Sb., zákon o mezinárodním právu soukromém; 256/2013 Sb., zákon o katastru nemovitostí a další)
 • Vybraná judikatura k tématu rekodifikace (dokumenty z rozhodovací činnosti českých soudů související se zákonem o veřejných zakázkách, koncesním zákonem a s jejich prováděcími předpisy)
 • Články a komentáře k tématu rekodifikace
 • Příspěvky z odborných konferencí k tématu rekodifikace
 • Vzory smluv aktualizované v souladu s rekodifikací (vzory smluv spadajících do obchodního, pracovního či rodinného práva a dalších oblastí práva)
 • Pojmy rekodifikace v Lexikonu pojmů (zařazeny jsou např. pojmy katastr, dědické právo, kupní smlouva aj.)

MONITOR – VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Doplněk právního informačního systému CODEXIS® ADVOKACIE zefektivňuje práci se zákony, dokumenty a komentáři souvisejícími s tématem veřejných zakázek.

Pomocí tohoto doplňku lze jednoduše přistupovat k právním předpisům z oblasti veřejných zakázek, používat rozšířené filtry pro zobrazení soudních rozhodnutí českých a evropských soudů, rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), důvodových zpráv, článků a pojmů právního slovníku, který obsahuje i definice pojmů souvisejících s tématem veřejných zakázek (např. veřejná zakázka, nadlimitní veřejná zakázka, veřejná zakázka malého rozsahu aj.).

MONITOR – VEŘEJNÉ ZAKÁZKY umožňuje srovnání právní úpravy podle starého a nového Zákona o zadávání veřejných zakázek - jedním kliknutím tak snadno zjistíte, jaká ustanovení nového zákona odpovídají vybraným ustanovením zákona starého. Jednoduše také zjistíte, v čem se nový zákon liší (např. co se týče povinnosti zadavatele, postupu při zadávání veřejné zakázky, jak využít předběžnou tržní konzultaci atd.).

Součástí monitoru je také komentář „Zákon o zadávání veřejných zakázek s komentářem a judikaturou“, u jednotlivých ustanovení jsou pak zobrazeny příslušné komentáře s výkladem dané problematiky pro ještě větší srozumitelnost tématu.

Z úvodní obrazovky doplňku lze pomocí barevných tematických tlačítek přejít do obsahu právního informačního systému CODEXIS®ADVOKACIE, který souvisí s veřejnými zakázkami:

 • České právní předpisy v oblasti veřejných zakázek (zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a jeho platné prováděcí předpisy; zákon č. 139/2006 Sb., koncesní zákon a jeho platné prováděcí předpisy a ostatní předpisy k těmto dvěma zákonům)
 • Právní předpisy Evropské unie (veškerá legislativa související se zákonem o veřejných zakázkách, koncesním zákonem a s jejich prováděcími předpisy; dokumenty zařazené pod heslo „veřejná zakázka“ v rámci třídění systému EUROVOC)
 • Judikatura českých soudů (dokumenty z rozhodovací činnosti českých soudů související se zákonem o veřejných zakázkách, koncesním zákonem a s jejich prováděcími předpisy)
 • Judikatura evropských soudů (dokumenty z rozhodovací činnosti evropských soudů související se zákonem o veřejných zakázkách, koncesním zákonem a s jejich prováděcími předpisy)
 • Vybraná rozhodnutí ÚOHS (Záložka „Rozhodnutí a stanoviska správních orgánů“ umožňuje filtraci rozhodnutí a stanovisek např. dle data vydání)
 • Důvodové zprávy k tématu veřejných zakázek (možnost filtrace důvodových správ podle konkrétních zákonů souvisejících s veřejnými zakázkami)
 • Články k tématu veřejných zakázek (stovky článků z odborných periodik a přednášek k tématu)
 • Knižní tituly a komentáře k tématu veřejných zakázek
 • Seznam dokumentů veřejné správy (efektivní vyhledávání v dokumentech zajišťuje filtrace dle různých parametrů)

MONITOR – OBECNÍ SAMOSPRÁVA

Prakticky orientovaný doplněk softwaru CODEXIS® ADVOKACIE MONITOR – OBECNÍ SAMOSPRÁVA obsahuje řadu návodů pro řešení každodenních situací a problémů obce a jejich občanů. Každá obec v samostatné působnosti (a to bez ohledu na její velikost) se musí zabývat činnostmi souhrnně označovanými za samosprávu (jedná se např. o vydávání vlastních právních předpisů - nařízení a vyhlášek, správu majetku, zaměstnaneckou agendu a další) a činnostmi vykonávanými v rámci veřejné správy. Součástí doplňku je také praktická a přehledně vypracovaná brožura RUKOVĚŤ STAROSTY (MONITOR – OBECNÍ SAMOSPRÁVA obsahuje všechny 3 díly této publikace: Sada vzorových materiálů, Práva a povinnosti obcí a Typické postupy pro řešení obvyklých problémů).

Doplněk softwaru MONITOR – OBECNÍ SAMOSPRÁVA je koncipován tak, aby v co nejvyšší možné míře usnadňoval práci svým uživatelům z řad zaměstnanců obecní samosprávy, což ocení především zástupci menších obcí, kteří musejí svou práci často vykonávat s minimální výpomocí externích specialistů (právníků, personalistů atd.).

Z úvodní obrazovky doplňku lze pomocí barevných tlačítek přejít do obsahu právního informačního systému CODEXIS®ADVOKACIE, který souvisí s tématem obecní samosprávy:

 • České právní předpisy k tématu obecní samospráva (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích; zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí; zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů; zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii; zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích; 185/2001 Sb., zákon o odpadech a další zákony k tématu) a jejich platné prováděcí předpisy a ostatní předpisy
 • Právní předpisy Evropské unie související s českými právními předpisy k tématu obecní samosprávy
 • Judikatura českých soudů (dokumenty z rozhodovací činnosti českých soudů související se zařazenými právními předpisy a jejich prováděcími právními předpisy)
 • Judikatura evropských soudů (dokumenty z rozhodovací činnosti evropských soudů související se zařazenými právními předpisy a jejich prováděcími právními předpisy)
 • Komentáře různých autorů k tématu obecní samospráva - např. knihy Právní předpisy samosprávy, Zákon o obcích (komentář), Majetek územních samosprávních celků v teorii a praxi a desítky dalších knih
 • Návody pro řešení životních situací v obci (jsou uvedeny např. návody související s Registrem smluv či se správou majetkové agendy obce, uvedeny jsou také návody vztahující se k dotacím, nakládání obce s odpady a mnohé další)
 • Veřejnoprávní smlouvy uzavírané mezi městy a obcemi
 • Předpisy statutárních měst
 • Vzory smluv a podání ze sekcí Vzory právních předpisů obcí, Vzory dle zákona o obcích aj. (součástí doplňku jsou desítky aktuálních vzorů)
 • Sborník otázek z Právní poradny sdružení místních samospráv
 • Důvodové zprávy a články k tématu obecní samospráva
 • Časopis Veřejná správa
 • Zprávy MF pro finanční orgány obcí a krajů
 • Příspěvky z odborných konferencí
 • Lexikon pojmů k tématu obecní samospráva (např. pojmy samostatná působnost obce, místní poplatky, komunální odpad, správní řízení aj.)

MONITOR – DANĚ

MONITOR – DANĚ obsahuje veškeré informace a podklady, které pro svou práci potřebují daňoví poradci, odborní pracovníci v oblasti účetnictví a ekonomiky a další pracovníci, kteří se v rámci své pracovní náplně zabývají daňovou problematikou. MONITOR – DANĚ téma zpracovává přehledně a v souvislostech. Porozumění dané problematice napomáhá také přehled nejčastějších otázek a odpovědí souvisejících s tématem daně či lexikon daňových pojmů.

Doplněk pokrývá základní aspekty problematiky daní, ať již jde o daň z příjmů, daň z přidané hodnoty, daň z nemovitých a z nabytí nemovitých věcí, daň silniční či daně spotřební, ale také např. o daňové řízení a další témata.

Z úvodní obrazovky doplňku lze pomocí barevných tematických tlačítek přejít do obsahu právního informačního systému CODEXIS®ADVOKACIE který souvisí s tématem daně:

 • České právní předpisy k tématu daně (zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád; zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů; zákon č. 112/2019 Sb., o evidenci tržeb, zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční a další zákony související s daňovou problematikou) a jejich platné prováděcí předpisy a ostatní předpisy
 • Právní předpisy Evropské unie související s českými právními předpisy, které se vztahují k problematice daní
 • Judikatura českých soudů (dokumenty z rozhodovací činnosti českých soudů související se zařazenými právními předpisy a jejich prováděcími právními předpisy)
 • Judikatura evropských soudů (dokumenty z rozhodovací činnosti evropských soudů související se zařazenými právními předpisy a jejich prováděcími právními předpisy)
 • Otázky a odpovědi, příklady z praxe (řešeny jsou např. otázky jako registrace plátce DPH, mzdy v daňové evidenci, dodání zboží z jiných zemí, změny v paušálních výdajích a mnohé další)
 • Přístup k číslům časopisu „Účetní a daně“ (plnotextový obsah od roku 2011) a k dalším článkům souvisejícím s tématem daně
 • Vzory smluv a podání dle daňového řádu zařazeny v sekci „daňové právo“ (doplněk obsahuje několik desítek aktuálních dokumentů)
 • Důvodové zprávy, zápisy z koordinačních výborů
 • Lexikon pojmů k tématu daně (zahrnuje např. pojmy daň, daňová povinnost, daňové zvýhodnění, daňový subjekt, okamžik vzniku daňové povinnosti aj.)

MONITOR – ÚČETNICTVÍ

MONITOR – ÚČETNICTVÍ je určen především pro účetní, mzdové účetní a pracovníky, kteří v rámci své pracovní náplně zpracovávají účetní agendu. Doplněk softwaru CODEXIS® ADVOKACIE pokrývá kompletní problematiku mzdového účetnictví, nemocenského pojištění, zdravotního pojištění, sociálního pojištění, důchodového pojištění a další témata.

MONITOR – ÚČETNICTVÍ nabízí svým uživatelům z řad účetních vše potřebné pro jejich práci na jednom místě. Veškeré informace jsou navíc uspořádány přehledně a především díky svým funkcím doplněk umožňuje pohodlnou práci s informacemi v souvislostech.

Z úvodní obrazovky doplňku lze pomocí barevných tematických tlačítek přejít do obsahu právního informačního systému CODEXIS®ADVOKACIE, který souvisí s tématem účetnictví:

 • České právní předpisy k tématu účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; zákon č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění; zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění a další související zákony) a jejich platné prováděcí předpisy a ostatní předpisy
 • Platné právní předpisy Evropské unie související s českými právními předpisy, které se vztahují k problematice účetnictví
 • Judikatura českých soudů (dokumenty z rozhodovací činnosti českých soudů související se zařazenými právními předpisy a jejich prováděcími právními předpisy)
 • Judikatura evropských soudů (dokumenty z rozhodovací činnosti evropských soudů související se zařazenými právními předpisy a jejich prováděcími právními předpisy)
 • Otázky a odpovědi, příklady z praxe (řešeny jsou např. otázky snížení základního kapitálu, pracovněprávní vztahy mezi manžely, zveřejňování účetní závěrky s.r.o. a mnohé další)
 • Interpretace Národní účetní rady
 • České účetní standardy (MONITOR - ÚČETNICTVÍ zahrnuje všechny dokumenty, které jsou dotčenými předpisy k zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví; které zahrnují ve svém tvaru „Český účetní standard“ nebo „České účetní standardy“ a současně jsou platné
 • Přístup k časopisům „Mzdová účetní“ a „Účetní a daně“ a tematickým článkům z jiných zdrojů
 • Důvodové zprávy
 • Lexikon pojmů k tématu účetnictví (zahrnuje např. pojmy započitatelný příjem, výroční zpráva, podvojné účetnictví, roční účetní závěrka aj.)

MONITOR – PERSONALISTIKA

Doplněk softwaru CODEXIS® ADVOKACIE MONITOR – PERSONALISTIKA je navržen tak, aby personalistům usnadňoval jejich každodenním práci. Prakticky orientovaný doplněk je přehledný a co se týče témat, je koncipován tak, aby pokryl personalisty nejčastěji řešená témata.

Doplněk umožňuje přístup ke konkrétním právním předpisům z oblasti pracovního práva a současně zahrnuje také úzce související otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Díky MONITORU PERSONALISTIKA se snadno zorientujete v zákonech, které jako personalista potřebujete znát – vyhledávání konkrétních právních předpisů nebylo nikdy snadnější.

Legislativa, kterou doplněk zahrnuje, je vždy v platném a aktuálním znění, současně je také možné si konkrétní zákony prostudovat i v historickém znění. Velmi praktické je také fulltextové vyhledávání v zákonech a dalších dokumentech - najít tak např. konkrétní téma v zákoníku práce je otázkou pár kliknutí.

Z úvodní obrazovky doplňku lze pomocí barevných tlačítek přejít do obsahu právního informačního systému CODEXIS® ADVOKACIE, který souvisí s tématem personalistika:

 • České právní předpisy k tématu personalistika (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zákon č. 198/2009 Sb., zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon); zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a další zákony; jejich platné prováděcí předpisy a ostatní předpisy vztahující se k tomuto tématu)
 • Předpisy Evropské unie (platné dokumenty související s českými právními předpisy a jejich prováděcími předpisy, dokumenty zařazené pod heslo „zaměstnanost a práce“ v rámci třídění systému EUROVOC)
 • Judikatura českých soudů (dokumenty z rozhodovací činnosti českých soudů související se zařazenými právními předpisy a jejich prováděcími právními předpisy)
 • Judikatura evropských soudů (dokumenty z rozhodovací činnosti evropských soudů související se zařazenými právními předpisy a jejich prováděcími právními předpisy)
 • Komentáře vztahující se k zákoníku práce, zákonu o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k dalším souvisejícím právním předpisům (zařazeny jsou např. tituly Zákoník práce s komentářem, Pracovní doba podle zákoníku práce, Dotazy a odpovědi z praxe k zákoníku práce, Abeceda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a mnohé další)
 • Články k tématu personalistika (zařazeny jsou články z odborných periodik – např. z časopisu Praktická personalistika; přednášky z konferencí)
 • Otázky a odpovědi z pracovně právní poradny zahrnující příklady z praxe (řešeny jsou např. nároky na odstupné po ukončení pracovního poměru, práce přesčas a zkrácené úvazky či odchod na mateřskou, přerozdělení práce a zachování pracovního místa)
 • Vzory smluv a podání (desítky aktuálních vzorů smluv, které může personalista potřebovat – např. Dohoda o pracovní činnosti či Dohoda o konkurenční doložce atd.)
 • Důvodové zprávy k tématu personalistika
 • Lexikon pojmů k tématu personalistika (zahrnující např. pojmy pracovní doba, zaměstnavatel, směna, výpověď, solidární stávka, závislá práce, regulované povolání atd.)

MONITOR – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Doplněk softwaru CODEXIS® ADVOKACIE MONITOR – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) je praktickým průvodcem pro všechny subjekty, které zpracovávají osobní údaje. Tento software vám umožní úspěšnou implementaci nového evropského nařízení.

MONITOR – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) obsahuje komplexní přehled legislativy a judikatury ČR a EU týkající se nařízení GDPR a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Evropské nařízení 2016/679 GDPR a srovnávací matice zákonu č. 101/200 Sb. a GDPR).

Velkou výhodou je možnost zobrazení srovnání stávající národní právní úpravy a nové evropské právní úpravy GDPR. Součástí doplňku je také praktická převodní tabulka, která uživatelům umožňuje provést analýzu současného stavu zpracování osobních údajů a porovnání výsledků plynoucích z analýzy s požadavky GDPR – tento nástroj významným způsobem usnadňuje následnou aplikaci nových opatření.

Z úvodní obrazovky doplňku lze pomocí barevných tematických tlačítek přejít do obsahu právního informačního systému CODEXIS®ADVOKACIE, který souvisí s tématem GDPR:

 • České právní předpisy k tématu GDPR (101/2000 Sb. zákon o ochraně osobních údajů; 277/2011 Sb. Nařízení vlády o stanovení vzoru průkazu kontrolujícího Úřadu pro ochranu osobních údajů; 115/2001 Sb.m.s. Sdělení o Úmluvě o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat; 29/2005 Sb.m.s. Sdělení o Dodatkovém protokolu k Úmluvě o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat o orgánech dozoru a toku dat přes hranice; 28/2005 Sb.m.s. Sdělení o dodatečném prohlášení ČR k Úmluvě o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat, otevřené k podpisu ve Štrasburku dne 28. ledna 1981)
 • Právní předpisy Evropské unie vztahující se k tématu ochrany osobních údajů (GDPR)
 • Judikatura českých soudů (dokumenty z rozhodovací činnosti českých soudů)
 • Judikatura evropských soudů (dokumenty z rozhodovací činnosti evropských soudů zařazené pod heslo „3236 informatika/zpracování dat/osobní údaje“ v rámci třídění EUROVOC)
 • Články z odborných periodik a přednášky z konferencí věnující se tématu GDPR
 • Knižní tituly a komentáře
 • Důvodové zprávy
 • Nejčastější otázky a odpovědi související s GDPR (dokument zpracovaný Úřadem pro ochranu osobních údajů; řešeny jsou např. otázky spojené s přístupy a  povinnostmi plynoucími z nařízení či konkrétní příklady zpracovávání osobních údajů klientů či zaměstnanců)
 • Lexikon pojmů vysvětlující termíny související s GDPR (např. pojmy osobní údaj, zpracovávání osobních údajů, správce, třetí osoba, uchovávání osobních údajů, citlivý údaj atd.)

MONITOR – KATOLICKÁ CÍRKEV

Doplněk právního informačního systému CODEXIS® přináší řadu informací, výhod a usnadnění všem, kteří v rámci své činnosti či zaměstnání řeší záležitosti spojené s tématem katolické církve. MONITOR – KATOLICKÁ CÍRKEV na duchovní záležitosti nahlíží z právního hlediska.

Z úvodní obrazovky doplňku lze pomocí barevných tematických tlačítek přejít do obsahu právního informačního systému CODEXIS®, který souvisí s tématem katolické církve:

 • Církevní kodexy
  • Kodex kanonického práva (soubor vnitřních právních předpisů a norem římskokatolické církve)
  • Zákoník východních katolických církví (soubor právních předpisů kanonického práva východních církví)
 • České právní předpisy k církevním tématům (89/2012 Sb., zákon občanský zákoník; 428/2012 Sb., zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů a další zákony)
 • Judikatura českých soudů (dokumenty z rozhodovací činnosti českých soudů související se zákonem o veřejných zakázkách, koncesním zákonem a s jejich prováděcími předpisy)
 • Knižní tituly a komentáře
 • Články z odborných periodik
 • Sborníky z konference Církev a stát
 • Časopisy
 • Latinský právnický slovník
 • Důvodové zprávy
 • Lexikon pojmů (např. pojmy církev, církevní sňatek, provozování veřejného pohřebiště, omezování svobody vyznání, Národní kulturní poklad České republiky a další)

Evropský právní informační systém - zadání IV. sněmu ČAK

Evropský právní informační systém CODEXIS® ADVOKACIE byl připraven na základě zadání IV. sněmu ČAK - zajistit pro členy Komory aktivní právní informační systém, který v návaznosti na legislativu a judikaturu ČR umožní práci s předpisy ES/EU a judikaturou soudních institucí ES/EU.

Analýzy evropských právních zdrojů (internetových stránek, webových stránek evropských advokátních komor a různých programů zahrnujících mj. informační systémy o evropském právu), provedené pověřeným týmem Komory, ukázaly, že řešení na požadované kvalitativní úrovni je možné pouze ve spolupráci s externím partnerem.

 

ATLAS consulting - partner pro přípravu řešení

Příprava produktu splňujícího požadavky Komory byla dohodnuta se společností ATLAS consulting, která je dlouholetým dodavatelem právních informačních systémů. Pro společnou práci byl ustaven koordinační a řídící orgán - Legislativní rada.

 

Legislativní rada - společný koordinátor projektu

Legislativní rada se skládá ze zástupců ČAK a ATLAS consulting. Je zřízena za účelem zpracování a rozvoje právního informačního systému CODEXIS® ADVOKACIE, pro optimalizaci jeho obsahové náplně, metodiky, právního auditu a ergonomie. Přijímá rozhodnutí a doporučení s cílem rozvíjet řešení, které co nejlépe naplní potřeby advokátů a koncipientů - členů Komory

 

CODEXIS® ADVOKACIE - řešení podle potřeb Komory

Právní informační systém CODEXIS® ADVOKACIE je společným autorským dílem ATLAS consulting spol. s r.o. a České advokátní komory a je chráněn v intencích díla literárního. Jeho distribuci provádí a do příslušných obchodních vztahů s uživateli produktu vstupuje výhradně ATLAS consulting spol. s r.o.

V souvislosti se spoluautorskou účastí České advokátní komory na přípravě právního informačního systému CODEXIS® ADVOKACIE a jím poskytovanou součinností na přípravě produktu se ATLAS consulting a České advokátní komory dohodli na mimořádných obchodních podmínkách pro pořízení a užívání právního informačního systému CODEXIS® ADVOKACIE členy Komory.

Právní informační systém CODEXIS® ADVOKACIE bude nabízen a dodáván výhradně advokátům a koncipientům, členům České advokátní komory. Případné dodání jiným subjektům podléhá schválení České advokátní komory.

INSTALACE

Instalace CODEXIS ADVOKACIE [EXE, 90 MB] verze: 7.71 vystaveno 5.12.2018

Soubor po stažení spusťte a postupujte dle pokynů průvodce instalace. Během instalace programu budou staženy z internetu příslušné soubory a program se řádně nainstaluje. Po instalaci programu je pro plnou funkci programu nutno zaregistrovat zakoupené součásti programu pomocí registračního průvodce a licenčního klíče, který jste obdrželi po zaplacení programu.

ALTERNATIVNÍ ZPŮSOB INSTALACE:

Instalační DVD CODEXIS ADVOKACIE

Přístup ke stažení instalačních DVD je na vyžádání.

Žádost zašlete na adresu zadost@atlasgroup.cz, do předmětu uveďte klíčové slovo „DVD“ a v těle emailu uveďte vaše identifikační údaje (IČ, popř. název firmy) společně s požadovanou produktovou variantou.

MANUÁLY

Systémová příručka CODEXIS ADVOKACIE [PDF, 3,6 MB]

Uživatelská příručka CODEXIS ADVOKACIE [PDF, 6,6 MB]

Uživatelská příručka NET Servis [PDF, 1,5 MB]

Příručka pro upgrade databázové platformy Firebird 3 [PDF, 1 MB]

NOVINKY

Nový doplněk v systému CODEXIS – MONITOR OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) (31.08.2017)

Nový doplněk systému CODEXIS – MONITOR OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) slouží jako praktický průvodce pro úspěšnou aplikaci nového evropské nařízení. Díky tomuto doplňku budete připraveni na revoluci v ochraně osobních dat.

Doplněk obsahuje:

 • Otázky a odpovědi ke GDPR - ucelený přehled nejčastějších otázek k nařízení GDPR a odpovědi na ně
 • Právní předpisy a judikaturu (komplexní přehled legislativy a judikatury České republiky a Evropské unie Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR)
 • Obecná nařízení o ochraně osobních údajů
 • Evropské nařízení 2016/679 GDPR a srovnávací matice zákonu č. 101/200 Sb. a GDPR
 • Stanoviska a sdělení Úřadu pro ochranu osobních údajů a další.

Jedním z hlavních benefitů Monitoru – Ochrana osobních údajů (GDPR) je možnost zobrazení porovnání stávající národní právní úpravy a nové evropské právní úpravy GDPR. Pomocí tlačítka umístěného v dolní části monitoru zobrazíte speciální pohled na oba předpisy zároveň.

Novinka systému CODEXIS – Slovenská legislativa (28.04.2017)

CODEXIS DESKTOP byl rozšířen o nový doplněk Slovenská legislativa (online). Jedná se o speciální formu doplňku, který spolupracuje se systémem CODEXIS ONLINE. Doplněk bude dostupný pro klienty e-CODEXIS, aktivace doplňku se provádí přes funkci „Správa doplňků“ na záložce „Doplňky“.

Nový doplněk v systému CODEXIS – MONITOR PERSONALISTIKA (15.03.2017)

Doplněk Monitor – Personalistika usnadňuje personalistům orientaci v klíčových oblastech práva. K tomuto účelu je vybaven přehledným rozhraním, které zpřístupňuje jednotlivé okruhy dokumentů např. Právní předpisy ČR a EU, Judikaturu – rozhodovací činnost českých soudů, rozhodovací činnost evropských soudů, Důvodové zprávy, Komentáře, Otázky a odpovědi z pracovněprávní poradny, články k tématu personalistika, časopis Praktická personalistika a doplňky Vzory smluv a Lexikon pojmů.

Druhou novinkou ve verzi 7.18 je změna interpretace časopisů v Monitorech – časopisy se nyní zobrazují v doplňku Časopisy Liberis, zobrazení je zde přehlednější než ve filtraci literatury.

Novinky právního informačního systému CODEXIS (16.02.2017)

V nové verzi právního informačního systému CODEXIS 7.16 jsme pro vás připravili několik změn a vylepšení:

Nově se budou ve verzi 7.16 zobrazovat novinky pomocí RSS kanálu webu www.pravniprostor.cz

 • Aktualizace novinek probíhá po startu systému v případě, že je k dispozici připojení k síti internet
 • Novinky jsou prezentovány na hlavní straně v panelu „Novinky a aktuality“
 • Byla rovněž vytvořena zcela nová záložka „Právní prostor“ v seznamu novinek
 • Zobrazení okna s novinkami z portálu www.pravniprostor.cz včetně dalších podrobností k danému článku a odkazu na celý článek je možné provést pomocí tlačítka „NEW“ v levém horním rohu hlavní pracovní plochy CODEXIS

Další změny ve verzi:

Zúžený výběr – oprava zobrazování informací o zúžení v bublinové nápovědě.

Možnost vyhledávání ve všech datových zdrojích (pro cloudové klienty) → lepší využití nových vlastností pro fulltextové vyhledávání v případě pomalejšího internetového připojení.

Provázání anotací titulů v datovém zdroji Literatura s plnotextovými tituly v knihovně LIBERIS.

Novinky v právním informačním systému CODEXIS (31.01.2017)

Nová verze právního informačního systému CODEXIS 7.15 přináší nové funkční rámce:

MOKA OZ – Komentář s judikaturou

Jedná se o nový titul knihovny LIBERIS, zastřešující komentářové tituly občanského zákoníku.

Pro všechny tituly MOKA byla nově zavedena možnost kopírovat text kapitol a komentářů nejen jako citaci omezenou na 600 znaků. Kopírování lze provádět bez omezení rozsahu kopírovaného textu. V knihovně LIBERIS je rovněž možno kopírovat pomocí kontextové nabídky dokumentu.

Propojení plných textů s doplňkem vzory smluv

Nově jsou některé tituly knihovny LIBERIS opatřeny odkazy na vzory smluv. Pokud má uživatel zakoupenu licenci na doplněk Vzory smluv a podání, pak lze daný vzor či příklad přímo otevřít.

V programu byla také přidána nová funkčnost automatického vytvoření zástupce Monitoru na ploše Windows.

Novinky v právním informačním systému CODEXIS (20.09.2016)

Návěstí pro judikaturu a literaturu

Nová možnost, jak zobrazit seznam související judikatury vyfiltrovaný dle paragrafu, je využít návěstí přímo v textu dokumentu, které se zobrazuje na levé straně dokumentu, součástí návěstí je počet související judikatury a literatury. Kliknutím na příslušný odkaz judikatury nebo literatury dojde k přepnutí levého panelu na seznam judikatury/literatury vyfiltrované na vybraný paragraf. Zobrazení návěstí je možno přepínat mezi minimalizovaným/plným stavem pomocí pravého tlačítka myši nad symbolem návěstí. V dialogu nastavení programu je rovněž možno nastavit vzhled návěstí.

Nové možnosti tisku

Připravili jsme také nové možnosti tisku, a to pro právní věty judikátů a uživatelské poznámky. Právní větu lze nyní vytisknout pomocí tlačítka "Tisknout..." v levém dolním rohu okna s právní větou. Uživatelské poznámky můžete tisknout v režimu seznamu, kdy jsou v dokumentu na příslušných místech zobrazeny ikony poznámky s čísly a na konci dokumentu je pak očíslovaný seznam poznámek s jejich zněním. Nebo můžete tisknout poznámky přímo v textu dokumentu, v tomto režimu jsou poznámky umístěny přímo na příslušných místech v dokumentu.

Software CODEXIS v novém designu (27.05.2016)

Právní informační systém CODEXIS přichází se zcela novým designem, který následuje nejnovější trendy, a zároveň s doplněnými funkcemi. Změny si všimnete hned po spuštění systému, kdy se zobrazí domovská stránka, která nahrazuje původní rozcestník. Nový systém nabízí společné vyhledávací pole pro hledání dle názvů dokumentů či fulltextu. Výsledky jsou následně zobrazeny podle četnosti a významnosti nalezených výskytů. Práci se systémem zefektivní také přístup k oblíbeným a naposledy otevřeným dokumentům a obsahové novinky, které jsme pro Vás připravili.

Novým funkčním rámcem je jednotné vyhledávání napříč všemi datovými zdroji, zároveň přinášíme další usnadnění orientace ve vybraných tématech a zařazujeme dokumenty typu PRŮVODCE. Chceme Vás také informovat o všech důležitých a zajímavých obsahových novinkách, které pro Vás s aktualizacemi do systému zařazujeme – dostupné jsou pod ikonou „NEW“ v levém horním rohu.

Nová verze systému CODEXIS pro Vás bude připravena v nejbližším období v rámci aktualizace systému.

CODEXIS přináší tematické okruhy v novém pojetí (25.02.2016)

V nové verzi právního informačního systému CODEXIS naleznete vylepšenou strukturu tematických okruhů. Cílem je usnadnit uživateli orientaci v dokumentech týkajících se daného tématu. Tematické okruhy byly pečlivě analyzovány a obsahují výběr těch nejdůležitějších dokumentů relevantních pro dané téma. Dokumenty v jednotlivých tématech jsou řazeny tak, aby byl nejdůležitější předpis daného tématu uveden na prvním místě, po něm následují jeho prováděcí předpisy a další dokumenty. Vše je řazeno chronologicky.
Byly doplněny také některé nové zajímavé okruhy, např. Veřejné zakázky a koncese nebo Insolvenční řízení, rozšířeny byly také Předpisy pro obchodně podnikatelskou činnost.

Novinky v doplňku právního informačního systému CODEXIS - Sledované dokumenty (18.02.2016)

Připravili jsme pro vás novinky v doplňku právního informačního systému CODEXIS - Sledované dokumenty.
Cílem doplňku Sledované dokumenty je upozorňovat uživatele na změny znění dokumentů datového zdroje Legislativa ČR.

Nově je možno zadat sledování nejen dokumentu jako celku, ale i jednotlivých ustanovení v dokumentu zvlášť. Informace o změnách v dokumentu byly rovněž obohaceny a to o seznam ustanovení, u kterých došlo ke změně. Tyto informace jsou dostupné pro každou novelizaci.
Dialogové okno sledovaných dokumentů bylo dále rozšířeno o seřazený seznam změněných ustanovení, pomocí kterého může uživatel otevřít dokument přímo na vybraném ustanovení v odpovídajícím znění. Dále má uživatel možnost porovnání změn novelizovaného a předchozího znění vybraného ustanovení.

Monitor - veřejné zakázky: nový doplněk systému CODEXIS (19.10.2015)

Nový doplněk právního informačního systému CODEXIS® zefektivňuje práci s dokumenty a komentáři souvisejícími s tématem veřejných zakázek. Pomocí tohoto doplňku lze jednoduše přistupovat k právním předpisům z oblasti veřejných zakázek, používat rozšířené filtry pro zobrazení judikatury českých a evropských soudů, rozhodnutí ÚOHS, důvodových zpráv, článků a pojmů právního slovníku.
Dokumenty veřejné správy jsou zpřístupněny také ve formě přehledných seznamů s možností jednotlivé dokumenty otevírat. Samozřejmostí je rychlé vyhledávání komentářů souvisejících s tématem a možnost jejich přímého zobrazení v dokumentu.

Novinky v doplňku Komentáře LIBERIS (15.10.2015)

Nová verze softwaru CODEXIS přichází s nástrojem, který uživatelům CODEXIS umožňuje vygenerovat citace z textů komentářů prezentovaných v rámci doplňku LIBERIS. Citaci z textu komentáře lze vytvořit pomocí tlačítka umístěného v pravé horní části  okna komentáře tak, že uživatel vybere kurzorem myši část textu komentáře, kterou chce citovat. Následně stiskne tlačítko "Vytvořit citaci", citace je automaticky vytvořena, opatřena citační informací a vložena do schránky Windows. Pomocí klávesové zkratky CTRL+V může uživatel citaci vložit do libovolného textového editoru.

Novinky v právním informačním systému CODEXIS (16.09.2015)

Nová verze softwaru CODEXIS přináší mimo jiné doplnění možností fulltextového vyhledávání. Vyhledávání v dokumentech dle názvu bylo upraveno tak, že pokud není nalezen žádný výsledek, je uživateli aktivně nabídnuta možnost vyhledat zadání pomocí fulltextu. Zároveň byl o fulltextové vyhledávání rozšířen doplněk Právní slovníky. Úpravy se dotkly také doplňku Komentáře LIBERIS a VZORY SMLUV - nově jsou texty komentářů propojeny se vzory smluv pomocí hypertextových odkazů.

CODEXIS přináší v nové verzi rozšíření dokumentů Legislativy Evropské unie (09.09.2015)

Nedílnou součástí právního informačního systému CODEXIS je Legislativa Evropské unie, která obsahuje dokumenty publikované v řadě L a C Úředního věstníku EU, dokumenty ze zvláštního vydání Úředního věstníku EU, konsolidovaná znění vybraných dokumentů i dokumenty KOM. Nově byla skupina dokumentů KOM rozšířena o dokumenty JOIN, tedy o přípravné akty (návrhy), které byly zavedeny v lednu 2012 Generálním sekretariátem Evropské komise. Jedná se o tyto typy dokumentů - společné návrhy, sdělení, zprávy, bílé a zelené knihy.
Rovněž byly rozšířeny možnosti filtrace a vyhledávání v těchto dokumentech.

Nové vzory smluv a podání z oblasti správního práva (09.06.2015)

Do oblíbeného doplňku právního informačního systému CODEXIS - VZORY SMLUV A PODÁNÍ – byl zařazen balíček 230 nových vzorů z oblasti správního práva. Autorem je renomovaná advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák a vzory vznikaly pod odborným vedením JUDr. Tomáše Sokola, který je také odborným garantem tohoto doplňku. Vzory v doplňku obsahují kromě samotného textu smlouvy či podání také vztah k právním předpisům, komentář, vysvětlivky a hypertextové odkazy na zákonnou, resp. související právní úpravu.

Aktuální verze systému CODEXIS přináší nové funkce (28.04.2015)

Právní informační systém CODEXIS ve své nové verzi nabízí rozšíření funkcí, které usnadní práci se systémem. Stávající funkce pro lokální zálohu a obnovu uživatelských dat byla rozšířena o možnost lokálně ukládat data i ze síťového profilu, stejným způsobem lze data síťového profilu i obnovit. Funkce „Záloha uživatelských dat“ se nachází na záložce „Nástroje".

Automatické aktualizace právního informačního systému CODEXIS (14.04.2015)

Na přání většiny našich klientů měníme způsob aktualizací softwaru a od dubna 2015 budou aktualizace datového obsahu i obslužného programu právního systému CODEXIS prováděny automaticky prostřednictvím internetového připojení v podobě služby NET Servis. Čistě internetová aktualizace služby tak nahradí dnes již zastaralý postup aktualizací pomocí zasílaných DVD médií.

Komentáře LIBERIS - nový reklamní videospot (12.02.2015)

Byla připravena nová videoprezentace unikátního doplňku LIBERIS. Videospot byl poprvé prezentován v rámci prestižní akce Právník roku, která se konala 30. ledna 2015 v hlavním sále Kongresového centra v Praze. V rámci galavečera byla rozdána ocenění hned v několika kategoriích a vyhlášení právníci si odnesli skleněnou sošku sv. Yva. Partnerem této významné události byl také CODEXIS ADVOKACIE a zástupce naší společnosti měl tu čest předat cenu vítězi kategorie Talent roku. Akce byla podporována také mediálním partnerstvím portálu Právní prostor.cz.

Nové video k produktu LIBERIS má výrazný reklamní charakter, který podtrhuje všechny výhody a revoluční funkce tohoto doplňku. Svým zaměřením je ideální pro představení produktu na odborných akcích naší společnosti i akcích našich partnerů, v průběhu roku tak bude za účelem prezentace využíváno při mnoha příležitostech.

Videospot naleznete na Youtube.com pod tímto odkazem nebo také na webových stránkách naší společnosti.

Ukončení podpory našich software provozovaných na operačním systému MS Windows XP (11.02.2015)

Oznamujeme, že ke dni 10.2.2015 byla ukončena podpora našich software provozovaných na operačním systému MS Windows XP.

Software, jenž jste si zakoupili, nadále budete moci na tomto operačním systému provozovat. Neneseme však odpovědnost za problémy a škody vzniklé z důvodu konfliktu s vlastnostmi operačního systému nebo jiným software provozovaným na tomto operačním systému.

Co se stane, když budu dál provozovat software na MS Windows XP?

Software bude nadále fungovat, mohou však nastat potíže s kompatibilitou, jenž mohou zapříčinit nesprávnou funkcionalitu software (přesnost výpočtů, propojení na MS Office a další).

Jak si z Windows XP přesunu software do nového počítače, pod nový operační systém?

Doporučujeme následující postup:

 1. Zazálohujte personální data
 2. Odregistrujte SW
 3. Nainstalujte a zaregistrujte SW pod novým OS
 4. Naimportujte personální data

CODEXIS doplněn o novou funkci pro zvýrazňování textu (16.12.2014)

Právní informační systém CODEXIS byl doplněn o novou funkci pro zvýraznění textu v dokumentu. Tato novinka tak významným způsobem doplňuje uživatelské možnosti pro práci s dokumentem a přirozeně navazuje na uživatelské poznámky, záložky a témata. Novou funkci „Zvýrazňovač“ naleznete v menu na záložce Práce s dokumentem.

Části textu můžete zvýrazňovat podbarvením pozadí písma nebo jeho podtržením, barvy lze uživatelsky upravovat či měnit název zvýraznění. Výhodou tohoto nového řešení je možnost připojit ke každému zvýraznění také poznámku, nad otevřeným dokumentem pak lze zobrazit seznam míst, která obsahují zvýraznění, stejně tak máte k dispozici přehled všech dokumentů, ve kterých bylo zvýraznění použito. Vlastnosti zvýraznění jsou podporovány také v tisku dokumentu a náhledu tisku.

Komentáře LIBERIS - videoprezentace produktu (05.12.2014)

V rámci podpory produktu Komentáře LIBERIS byla připravena také videoprezentace, která představuje komfort používání tohoto inovativního nástroje a názorně ukazuje, jak doplněk přispívá k osvětlení výkladu, souvislostí a pojmů právních předpisů.

Doplněk Komentáře LIBERIS přinesl rozšíření právního informačního systému CODEXIS o unikátní databázi komentářů odborníků z již publikovaných právních děl a jejich přiřazení k jednotlivým právním předpisům resp. jejich paragrafům. Komentáře LIBERIS vycházejí z více než 300 právních titulů renomovaných a uznávaných autorů, nabízí tak výjimečné srovnání zpracované problematiky z pohledu různých odborníků, což zaručí názorovou vyváženost a širší tematický záběr.
Videoprezentaci naleznete na Youtube.com pod tímto odkazem nebo také na webových stránkách naší společnosti.

CODEXIS přináší nový funkční rámec pro změny v paragrafu (01.12.2014)

CODEXIS přichází s novinkou, která zásadním způsobem rozšiřuje stávající funkčnost seznamu změn v paragrafu. Nové řešení spojuje tři funkce, které se vzájemně podporují a přispívají k zlepšení srozumitelnosti a ergonomie této oblasti. Uživatel má nyní k dispozici analýzu změn v oblasti vybraného paragrafu přes všechna znění dokumentu, která umožňuje vytvořit skutečný seznam pouze relevantních úprav daného paragrafu a jednoduchý přechod mezi nimi. Zároveň byla vizualizována dostupnost dalších znění přímo při procházení samotného dokumentu CODEXIS v záhlaví paragrafu, kliknutím na šipky se zobrazí dialog pro výběr možnosti přechodu na znění nebo srovnání s tímto zněním. Třetí výhodou nového řešení je začlenění funkčnosti srovnání znění nezávisle na intervalu zvýraznění změn, které si již není potřeba pro tyto účely nastavovat ani zkoušet ručně nastavovat jednotlivá znění.

Provoz systému CODEXIS nově také na cloudovém serveru (31.10.2014)

Právní informační systém CODEXIS® je možné používat lokálně i síťově s možností definice práv a nastavení prostředí jednotlivých uživatelů. Novou variantu kromě toho představuje využití provozu systému na cloudovém serveru.

Systém CODEXIS® je pravidelně aktualizován a doplňován novými informacemi. V rámci doplňku CODEXIS® NET Servis je možné systém aktualizovat přes internet a zvolit si periodu jednotlivých aktualizací.

Novou provozní platformou je CODEXIS® CLOUD, která umožňuje automatické aktualizace datového obsahu v nejvyšší možné periodě s minimálními nároky na rychlost připojení pro jeden přístup. Není nutná aktualizační služba NET Servis, která by běžela v prostředí klienta; významným faktorem je také řádové snížení objemu vlastní instalace u klienta.

LIBERIS - unikátní systém poskytující komentáře renomovaných autorů k jednotlivým paragrafům (09.07.2014)

Nový doplněk právního informačního systému CODEXIS® pod názvem LIBERIS® přináší jedinečný přístup ke kvalifikovaným názorům autorů odborných publikací a jejich přiřazením k příslušným zákonům či jejich paragrafům. Komentářové texty jsou pořizovány ve spolupráci s renomovanými českými nakladatelskými domy – ANAG, LINDE PRAHA, LEGES a Ústav státu a práva AV ČR. Komentáře LIBERIS vznikají důkladným analytickým rozborem publikovaných právních titulů a přičleněním jejich relevantních částí k souvisejícím paragrafům v právním informačním systému CODEXIS®, díky čemuž může systém nabídnout nejobsáhlejší databázi právních textů. Doplněk LIBERIS tak poskytuje výjimečné srovnání zpracované problematiky v širším tematickém záběru.

Monitor rekodifikace v komfortu prostředí CODEXIS (10.01.2014)

Šikovný pomocník pro rok 2014 je novým doplňkem právního informačního systému CODEXIS®. Modul umožní uživatelům zcela jedinečný a mimořádně pohodlný přistup ke všem informacím a dokumentům, které se rekodifikace soukromého práva týkají. Nová funkce zaujme svým atraktivním designem, intuitivním ovládáním a celou řadou užitečných funkcí, které zjednoduší práci s požadovanými dokumenty a hledanými informacemi k rekodifikaci soukromého práva.

Vzory smluv a podání v rekodifikačním kabátu (01.01.2014)

Oblíbený doplněk právního informačního systému CODEXIS® - VZORY SMLUV A PODÁNÍ – prochází komplexní rekodifikační aktualizací vlivem změn, které s sebou problematika rekodifikace soukromého práva přináší. Uživatelé doplňku jsou kromě stávajících vzorů vybaveni už i celým balíčkem 150 různých vzorů smluv, podání a dalších dokumentů podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.

CODEXIS 6 přináší nenahraditelného pomocníka a průvodce rekodifikací soukromého práva (16.04.2013)

Právní informační CODEXIS® přináší další funkční novinku, a to Průvodce rekodifikací soukromého práva, která výborně poslouží při komparaci právní úpravy jednotlivých institutů soukromého práva před rekodifikací a po ní. Nový nástroj totiž nabízí komplexní systematický pohled na tuto zásadní změnu českého právního řádu a je tak nenahraditelným pomocníkem pro podrobné srovnání nejvýznamnějších právních předpisů dosavadních právních úprav, které rekodifikaci soukromého práva podléhají, a jim ekvivalentních právních předpisů účinných od 1.1.2014.

Revoluční modul CITEX v rámci právního informačního systému CODEXIS 6 (16.03.2013)

Verze 6 právního informačního systému CODEXIS® přichází s jedinečným modulem, a to Citačním systémem judikatury CITEX®, který Vám podstatně zjednoduší a zefektivní práci s judikáty. CITEX® totiž umožňuje objektivní řazení judikátů dle jejich citovanosti a představuje tak zásadní inovaci v dosavadních možnostech práce s judikaturou. Více o tomto modulu naleznete na webových stránkách www.citex.cz, kde si můžete rovněž prohlédnout i nový videospot doplňku CITEX®. V případě dotazů prosím neváhejte kontaktovat naše Klientské centrum na telefonním čísle 596 613 333 nebo na emailu klientske.centrum@atlasconsulting.cz.

Nová verze produktu CODEXIS přináší zásadní inovace, nový design, ergonomii ovládání produktu a jedinečný modul (15.03.2013)

rádi bychom Vás touto cestou informovali o nové verzi 6 právního informačního systému CODEXIS®, která bude dostupná již od 15. března 2013 a která s sebou přináší několik zásadních novinek. Především se jedná o nový design, ergonomii ovládání produktu a řadu funkčních inovací, jako např. komfortní nastavení velikosti písma v seznamech a ovládacích prvcích dle nastavení DPI systému Windows. Kromě toho přichází verze 6 s jedinečným modulem, a to Citačním systémem judikatury CITEX®, o kterém se dozvíte více na www.citex.cz.

Čistě internetová aktualizace právního systému CODEXIS prostřednictvím služby NET Servis (14.11.2012)

Velmi nás těší narůstající zájem našich klientů o doplňkovou službu NET Servis – internetovou aktualizaci právního informačního systému CODEXIS®. Zároveň stále častěji zaznamenáváme podněty ze strany uživatelů, kteří považují zasílání měsíčních aktualizačních DVD za zbytečné. Na základě těchto faktorů reagujeme modernizací našeho přístupu a rozhodli jsme se klientům využívajícím NET Servis nabídnout přechod na čistě internetovou aktualizaci této služby. Tito zákazníci od nás místo měsíčních aktualizačních DVD obdrží „servisní“ aktualizační DVD vždy jednou ročně (v lednu). Pokud jste od nás dosud neobdrželi nabídku k přechodu na čistě internetové aktualizace, kontaktujte naše klientské centrum na e-mailu: klientske.centrum@atlasconsulting.cz nebo na telefonním čísle: 596 613 333.

Průběžná internetová aktualizace dat v systému CODEXIS (14.11.2012)

Uvedli jsme na trh novinku v podobě průběžných internetových aktualizací ve vašem právním informačním systému CODEXIS®. Průběžná internetová aktualizace vám přinese až denní aktualizaci dat. Ty nejaktuálnější informace v systému CODEXIS® vám zajistí nadstandardní doplněk programu CODEXIS® NET Servis Plus. Máte-li zájem dovědět se o této službě více, neváhejte kontaktovat naše Klientské centrum.

AKTUALIZACE

CODEXIS, verze 7.71 (5.12.2018)

Byl uvolněn produkt CODEXIS, verze 7.71.
Přehled změn:

 • Seznam změn u paragrafů – upřesnění informací o novelách – zobrazení odstavce s danou novelizací
 • Aktualizace licenčního API
 • Podpora nového licenčního systému pro cloudové varianty
 • Aktualizace zavaděče CODEXIS – rozšíření možností aktualizace pro sdílené instalace
 • Zabezpečení dokumentů na cloudovém uložišti autorizací

CODEXIS, verze 7.68 (15.11.2018)

STAV DOKUMENTŮ – LEGISLATIVNÍ STAV K DATU 1. 11. 2018
V doplňku „VZORY SMLUV A PODÁNÍ“ k 1. 11. 2018 je 1 986 vzorů.
Doplněk „PRÁVNÍ SLOVNÍKY“ k 1. 11. 2018 obsahuje 5 421 hesel.

Legislativa ČR
Zapracovány předpisy od čá 108/2018 do čá 125/2018 Sb. a od čá 28/2018 Sb.m.s. do čá 30/2018 Sb.m.s.
Celkem v okruhu: 102 815 dokumentů.

Legislativa EU
K datu legislativní uzávěrky byly zapracovány předpisy od řady L_242 do řady L_271 a od řady C_345 do řady C_394.
Celkem v okruhu: 159 544 dokumentů.

Judikatura ČR
Zapracovány předpisy k 1. 11. 2018
Celkem v okruhu: 344 808 dokumentů

Judikatura ESD a ESLP
Zapracovány předpisy k 1. 11. 2018
Celkem v okruhu: 29 995 dokumentů

Literatura
Zapracovány předpisy k 1. 11. 2018
Celkem v okruhu: 74 667 dokumentů

Advokacie
Zapracovány předpisy k 1 .11. 2018
Celkem v okruhu: 555 dokumentů

Justice
Zapracovány předpisy k 1. 11. 2018
Celkem v okruhu: 1 282 dokumentů

CODEXIS obsahuje k 1. 11. 2018 celkem – 711 839 dokumentů.
CODEXIS ADVOKACIE obsahuje k 1. 11. 2018 celkem 712 394 dokumentů.
CODEXIS JUSTICE obsahuje k 1. 11. 2018 celkem 713 121 dokumentů.

CODEXIS, verze 7.70 (15.11.2018)

Byl uvolněn produkt CODEXIS, verze 7.70.

Změny v dané verzi:

 • Sledované dokumenty rozšířeny o sledování nově zařazených dokumentů
 • Podpora TLS 1.2 při komunikaci s novým licenčním systémem
 • Drobné opravy a vylepšení

CODEXIS, verze 7.67 (15.10.2018)

STAV DOKUMENTŮ – LEGISLATIVNÍ STAV K DATU 1. 10. 2018
V doplňku „VZORY SMLUV A PODÁNÍ“ k 1. 10. 2018 je 1 982 vzorů.
Doplněk „PRÁVNÍ SLOVNÍKY“ k 1. 10. 2018 obsahuje 5 421 hesel.

Legislativa ČR
Zapracovány předpisy od čá 97/2018 do čá 107/2018 Sb.
Celkem v okruhu: 102 548 dokumentů.

Legislativa EU
K datu legislativní uzávěrky byly zapracovány předpisy od řady L_222 do řady L_241 a od řady C_310 do řady C_344.
Celkem v okruhu: 158 282 dokumentů.

Judikatura ČR
Zapracovány předpisy k 1. 10. 2018
Celkem v okruhu: 342 903 dokumentů

Judikatura ESD a ESLP
Zapracovány předpisy k 1. 10. 2018
Celkem v okruhu: 29 851 dokumentů

Literatura
Zapracovány předpisy k 1. 10. 2018
Celkem v okruhu: 74 219 dokumentů

Advokacie
Zapracovány předpisy k 1 .10. 2018
Celkem v okruhu: 554 dokumentů

Justice
Zapracovány předpisy k 1. 10. 2018
Celkem v okruhu: 1 279 dokumentů

CODEXIS obsahuje k 1. 10. 2018 celkem – 707 803 dokumentů.
CODEXIS ADVOKACIE obsahuje k 1. 10. 2018 celkem 708 357 dokumentů.
CODEXIS JUSTICE obsahuje k 1. 10. 2018 celkem 709 082 dokumentů.

CODEXIS, verze 7.67 (04.10.2018)

Byl uvolněn produkt CODEXIS, verze 7.57.

Změny v dané verzi:

 • Vnitřní předpisy zaměstnavatele jsou novou součástí doplňku Vzory smluv (s možností samostatné licence)

CODEXIS, verze 7.65 (19.09.2018)

Byl uvolněn produkt CODEXIS, verze 7.65.

Přehled změn:

 • Nový doplněk – Monitor BOZP
 • Samostatná záložka pro monitory
 • Nová dlaždice monitoru GDPR – Dokumenty ČAK
 • Nová dlaždice monitoru Personalistiky – Vnitřní předpisy zaměstnavatele

CODEXIS, verze 7.63 (17.09.2018)

STAV DOKUMENTŮ – LEGISLATIVNÍ STAV K DATU 1. 9. 2018
V doplňku „VZORY SMLUV A PODÁNÍ“ k 1. 9. 2018 je 1 968 vzorů.
Doplněk „PRÁVNÍ SLOVNÍKY“ k 1. 9. 2018 obsahuje 5 421 hesel.

Legislativa ČR
Zapracovány předpisy od čá 79/2018 do čá 96/2018 Sb.
Celkem v okruhu: 103 370 dokumentů.

Legislativa EU
K datu legislativní uzávěrky byly zapracovány předpisy od řady L_186 do řady L_221 a od řady C_262 do řady C_309.
Celkem v okruhu: 157 629 dokumentů.

Judikatura ČR
Zapracovány předpisy k 1. 9. 2018
Celkem v okruhu: 341 637 dokumentů

Judikatura ESD a ESLP
Zapracovány předpisy k 1. 9. 2018
Celkem v okruhu: 29 737 dokumentů

Literatura
Zapracovány předpisy k 1. 9. 2018
Celkem v okruhu: 73 956 dokumentů

Advokacie
Zapracovány předpisy k 1 .9. 2018
Celkem v okruhu: 542 dokumentů

Justice
Zapracovány předpisy k 1. 9. 2018
Celkem v okruhu: 1 278 dokumentů

CODEXIS obsahuje k 1. 9. 2018 celkem – 705 862 dokumentů.
CODEXIS ADVOKACIE obsahuje k 1. 9. 2018 celkem 706 404 dokumentů.
CODEXIS JUSTICE obsahuje k 1. 9. 2018 celkem 707 140 dokumentů.

CODEXIS, verze 7.63 (31.08.2018)

Byl uvolněn produkt CODEXIS, verze 7.63.

Přehled změn:

 • Opravné prostředky
 • drobné opravy a vylepšení

CODEXIS, verze 7.60 (24.8.2018)

STAV DOKUMENTŮ – LEGISLATIVNÍ STAV K DATU 1. 8. 2018
V doplňku „VZORY SMLUV A PODÁNÍ“ k 1. 8. 2018 je 1 890 vzorů.
Doplněk „PRÁVNÍ SLOVNÍKY“ k 1. 8. 2018 obsahuje 5 421 hesel.

Legislativa ČR
Zapracovány předpisy od čá 72/2018 do čá 78/2018 Sb.
Celkem v okruhu: 102 085 dokumentů.

Legislativa EU
K datu legislativní uzávěrky byly zapracovány předpisy od řady L_164 do řady L_185 a od řady C_228 do řady C_261.
Celkem v okruhu: 156 375 dokumentů.

Judikatura ČR
Zapracovány předpisy k 1. 8. 2018
Celkem v okruhu: 339 341 dokumentů

Judikatura ESD a ESLP
Zapracovány předpisy k 1. 8. 2018
Celkem v okruhu: 29 638 dokumentů

Literatura
Zapracovány předpisy k 1. 8. 2018
Celkem v okruhu: 73 468 dokumentů

Advokacie
Zapracovány předpisy k 1 .8. 2018
Celkem v okruhu: 541 dokumentů

Justice
Zapracovány předpisy k 1. 8. 2018
Celkem v okruhu: 1 276 dokumentů

CODEXIS obsahuje k 1. 8. 2018 celkem – 700 907 dokumentů.
CODEXIS ADVOKACIE obsahuje k 1. 8. 2018 celkem 701 448 dokumentů.
CODEXIS JUSTICE obsahuje k 1. 8. 2018 celkem 702 183 dokumentů.

CODEXIS, verze 7.60 (24.07.2018)

Byl uvolněn produkt CODEXIS, verze 7.60.

Seznam hlavních řešených témat:

 • Integrace Sbírky zákonů pro datového zdroje LČR
 • Monitor stavebnictví automaticky obsahuje licenci na Sledované ČSN
 • DB Firebird 3.0, nové instalace používají FB 3.0
 • drobné opravy a vylepšení

CODEXIS, verze 7.57 (20. 7. 2018)

STAV DOKUMENTŮ – LEGISLATIVNÍ STAV K DATU 1. 7. 2018
V doplňku „VZORY SMLUV A PODÁNÍ“ k 1. 7. 2018 je 1 890 vzorů.
Doplněk „PRÁVNÍ SLOVNÍKY“ k 1. 7. 2018 obsahuje 5 421 hesel.

Legislativa ČR
Zapracovány předpisy od čá 52/2018 do čá 71/2018 Sb.
Celkem v okruhu: 101 830 dokumentů.

Legislativa EU
K datu legislativní uzávěrky byly zapracovány předpisy od řady L_134 do řady L_163 a od řady C_186 do řady C_227.
Celkem v okruhu: 155 973 dokumentů.

Judikatura ČR
Zapracovány předpisy k 1. 7. 2018
Celkem v okruhu: 337 886 dokumentů

Judikatura ESD a ESLP
Zapracovány předpisy k 1. 7. 2018
Celkem v okruhu: 29 532 dokumentů

Literatura
Zapracovány předpisy k 1. 7. 2018
Celkem v okruhu: 72 983 dokumentů

Advokacie
Zapracovány předpisy k 1 .7. 2018
Celkem v okruhu: 540 dokumentů

Justice
Zapracovány předpisy k 1. 7. 2018
Celkem v okruhu: 1 272 dokumentů

CODEXIS obsahuje k 1. 7. 2018 celkem – 699 475 dokumentů.
CODEXIS ADVOKACIE obsahuje k 1. 7. 2018 celkem 700 015 dokumentů.
CODEXIS JUSTICE obsahuje k 1. 7. 2018 celkem 700 747 dokumentů.

CODEXIS, verze 7.57 (22.06.2018)

Byl uvolněn produkt CODEXIS, verze 7.57.

Seznam hlavních řešených témat:

 • úprava aktualizační sekvence (upřednostnění aktualizace klientské části)
 • drobné opravy a vylepšení

CODEXIS, verze 7.55 (15.6.2018)

STAV DOKUMENTŮ – LEGISLATIVNÍ STAV K DATU 1. 6. 2018
V doplňku „VZORY SMLUV A PODÁNÍ“ k 1. 6. 2018 je 1 825 vzorů.
Doplněk „PRÁVNÍ SLOVNÍKY“ k 1. 6. 2018 obsahuje 5 421 hesel.

Legislativa ČR
Zapracovány předpisy od čá 38/2018 do čá 51/2018 Sb.
Celkem v okruhu: 101 632 dokumentů.

Legislativa EU
K datu legislativní uzávěrky byly zapracovány předpisy od řady L_085 do řady L_105 a od řady C_117 do řady C_145.
Celkem v okruhu: 154 994 dokumentů.

Judikatura ČR
Zapracovány předpisy k 1. 6. 2018
Celkem v okruhu: 336 515 dokumentů

Judikatura ESD a ESLP
Zapracovány předpisy k 1. 6. 2018
Celkem v okruhu: 29 405 dokumentů

Literatura
Zapracovány předpisy k 1. 6. 2018
Celkem v okruhu: 72 592 dokumentů

Advokacie
Zapracovány předpisy k 1 .6. 2018
Celkem v okruhu: 536 dokumentů

Justice
Zapracovány předpisy k 1. 6. 2018
Celkem v okruhu: 1 262 dokumentů

CODEXIS obsahuje k 1. 6. 2018 celkem – 695 138 dokumentů.
CODEXIS ADVOKACIE obsahuje k 1. 6. 2018 celkem 696 674 dokumentů.
CODEXIS JUSTICE obsahuje k 1. 6. 2018 celkem 696 936 dokumentů.

CODEXIS, verze 7.55 (28.05.2018)

Byl uvolněn produkt CODEXIS, verze 7.55.

Seznam hlavních řešených témat:

 • zlepšení ergonomie práce s monitory ve filtraci
 • nová součást monitoru Obecní samospráva – Rukověti starosty
 • nová součást monitoru Katolická církev – Acta ČBK
 • DB Firebird 3.0 – oprava chování na localhost
 • Normy ČSN – Tiskové změny – úprava filtrace dle data vydání
 • Normy ČSN – zobrazení třídy + možnost řazení dle třídy
 • další drobné opravy

CODEXIS, verze 7.54 (16.05.2018)

Byl uvolněn produkt CODEXIS, verze 7.54.

Změny v dané verzi:

 • technologický update: rozšíření kompaktibility s DB Firebird 3.0

CODEXIS, verze 7.54 (15.05.2018)

STAV DOKUMENTŮ – LEGISLATIVNÍ STAV K DATU 1. 5. 2018
V doplňku „VZORY SMLUV A PODÁNÍ“ k 1. 5. 2018 je 1 825 vzorů.
Doplněk „PRÁVNÍ SLOVNÍKY“ k 1. 5. 2018 obsahuje 5 421 hesel.

Legislativa ČR
Zapracovány předpisy od čá 29/2018 do čá 37/2018 Sb.
Celkem v okruhu: 114 124 dokumentů.

Legislativa EU
K datu legislativní uzávěrky byly zapracovány předpisy od řady L_085 do řady L_105 a od řady C_117 do řady C_145.
Celkem v okruhu: 154 141 dokumentů.

Judikatura ČR
Zapracovány předpisy k 1. 5. 2018
Celkem v okruhu: 334 006 dokumentů

Judikatura ESD a ESLP
Zapracovány předpisy k 1. 5. 2018
Celkem v okruhu: 29 305 dokumentů

Literatura
Zapracovány předpisy k 1. 5. 2018
Celkem v okruhu: 72 097 dokumentů

Advokacie
Zapracovány předpisy k 1 .5. 2018
Celkem v okruhu: 535 dokumentů

Justice
Zapracovány předpisy k 1. 5. 2018
Celkem v okruhu: 1 247 dokumentů

CODEXIS obsahuje k 1. 5. 2018 celkem – 690 911 dokumentů.
CODEXIS ADVOKACIE obsahuje k 1. 5. 2018 celkem 691 446 dokumentů.
CODEXIS JUSTICE obsahuje k 1. 5. 2018 celkem 692 158 dokumentů.

CODEXIS, verze 7.53 (27.04.2017)

Byl uvolněn produkt CODEXIS, verze 7.53

Změny v dané verzi:

 • rozšířená funkčnost dlaždice Praktické stavební dotazy (rozdělení na dvě větve: Stavební právo veřejné a Stavební právo soukromé)
 • drobné úpravy a vylepšení

CODEXIS, verze 7.52 (05.10.2017)

Byl uvolněn produkt CODEXIS, verze 7.52.

Seznam hlavních řešených témat:

 • Nový doplněk MONITOR STAVEBNICTVÍ

CODEXIS, verze 7.43 (19.12.2017)

STAV DOKUMENTŮ – LEGISLATIVNÍ STAV K DATU 1. 3. 2018
V doplňku „VZORY SMLUV A PODÁNÍ“ k 1. 3. 2018 je 1 825 vzorů.
Doplněk „PRÁVNÍ SLOVNÍKY“ k 1. 3. 2018 obsahuje 5 421 hesel.

Legislativa ČR
Zapracovány předpisy od čá 12/2018 do čá 18/2018 Sb.
Celkem v okruhu: 113 400 dokumentů.

Legislativa EU
K datu legislativní uzávěrky byly zapracovány předpisy od řady L_027 do řady L_058 a od řady C_037 do řady C_076.
Celkem v okruhu: 152 604 dokumentů.

Judikatura ČR
Zapracovány předpisy k 1.3.2018
Celkem v okruhu: 328 950 dokumentů

Judikatura ESD a ESLP
Zapracovány předpisy k 1.3.2018
Celkem v okruhu: 29 082 dokumentů

Literatura
Zapracovány předpisy k 1.3. 2018
Celkem v okruhu: 71 343 dokumentů

Advokacie
Zapracovány předpisy k 1.3. 2018
Celkem v okruhu: 534 dokumentů

Justice
Zapracovány předpisy k 1.3. 2018
Celkem v okruhu: 1 231 dokumentů

CODEXIS obsahuje k 1. 3. 2018 celkem – 682 674 dokumentů.
CODEXIS ADVOKACIE obsahuje k 1. 3. 2018 celkem 683 208 dokumentů.
CODEXIS JUSTICE obsahuje k 1. 3. 2018 celkem 683 905 dokumentů.

CODEXIS, verze 7.49 (12.03.2018)

Byl uvolněn produkt CODEXIS, verze 7.49.

Do této verze byl nasazen nový licenční systém.

CODEXIS, verze 7.43 (19.12.2017)

STAV DOKUMENTŮ – LEGISLATIVNÍ STAV K DATU 1. 12. 2017
V doplňku "VZORY SMLUV A PODÁNÍ" k 1. 12. 2017 je 1 811 vzorů.
Doplněk "PRÁVNÍ SLOVNÍKY" k 1. 12. 2017 obsahuje 5 421 hesel.

Legislativa ČR
Zapracovány předpisy od čá 127/2017 do čá 110/2017 Sb. do čá 146/2017 Sb.m.s. a od čá 35/2017 Sb.m.s. do čá 37/2017 Sb.m.s..
Celkem v okruhu: 112 650 dokumentů.

Legislativa EU
K datu legislativní uzávěrky byly zapracovány předpisy od řady L_276 do řady L_315 a od řady C_362do řady C_406A.
Celkem v okruhu: 149 839 dokumentů.

Judikatura ČR
Zapracovány předpisy k 1.12.2017
Celkem v okruhu: 323 984 dokumentů

Judikatura ESD a ESLP
Zapracovány předpisy k 1.12.2017
Celkem v okruhu: 28 736 dokumentů

Literatura
Zapracovány předpisy k 1.12. 2017
Celkem v okruhu: 72 099 dokumentů

Advokacie
Zapracovány předpisy k 1.12. 2017
Celkem v okruhu: 529 dokumentů

Justice
Zapracovány předpisy k 1.12. 2017
Celkem v okruhu: 1 224 dokumentů

CODEXIS obsahuje k 1. 12. 2017 celkem 674 714 dokumentů.
CODEXIS ADVOKACIE obsahuje k 1. 12. 2017 celkem 675 243 dokumentů.
CODEXIS JUSTICE obsahuje k 1. 12. 2017 celkem 675 938 dokumentů.

CODEXIS, verze 7.42 (22.11.2017)

STAV DOKUMENTŮ – LEGISLATIVNÍ STAV K DATU 1. 11. 2017
V doplňku "VZORY SMLUV A PODÁNÍ" k 1. 11. 2017 je 1 809 vzorů.
Doplněk "PRÁVNÍ SLOVNÍKY" k 1. 11. 2017 obsahuje 5 421 hesel.

Legislativa ČR
Zapracovány předpisy od čá 100/2017 do čá 110/2017 Sb. a od čá 28/2017 Sb.m.s. do čá 30/2017 Sb.m.s.
Celkem v okruhu: 112 275 dokumentů.

Legislativa EU
K datu legislativní uzávěrky byly zapracovány předpisy od řady L_200 do řady L_223 a od řady C_250 do řady C_284.
Celkem v okruhu: 148 630 dokumentů.

Judikatura ČR
Zapracovány předpisy k 1.11.2017
Celkem v okruhu: 321 462 dokumentů

Judikatura ESD a ESLP
Zapracovány předpisy k 1.11.2017
Celkem v okruhu: 28 590 dokumentů

Literatura
Zapracovány předpisy k 1.11. 2017
Celkem v okruhu: 71 514 dokumentů

Advokacie
Zapracovány předpisy k 1.11. 2017
Celkem v okruhu: 528 dokumentů

Justice
Zapracovány předpisy k 1.11. 2017
Celkem v okruhu: 1 214 dokumentů

CODEXIS obsahuje k 1. 11. 2017 celkem -  669 956 dokumentů.
CODEXIS ADVOKACIE obsahuje k 1. 11. 2017 celkem 670 484 dokumentů.
CODEXIS JUSTICE obsahuje k 1. 11. 2017 celkem 671 170 dokumentů.

NET Servis, verze 3.17.10.1550 (24.10.2017)

Byl uvolněn produkt NET Servis, verze 3.17.10.1550.

Upgrade verze služby NET Servis určené pro právní systémy Codexis verze 5/6/7.

Provedené úpravy:
• změny e-mailových adres, nápověda aj. (v souvislosti s ATLASGROUP)

CODEXIS, verze 7.42 (16.10.2017)

STAV DOKUMENTŮ – LEGISLATIVNÍ STAV K DATU 1. 10. 2017
V doplňku "VZORY SMLUV A PODÁNÍ" k 1. 10. 2017 je 1 809 vzorů.
Doplněk "PRÁVNÍ SLOVNÍKY" k 1. 10. 2017 obsahuje 5 421 hesel.

Legislativa ČR
Zapracovány předpisy od čá 100/2017 do čá 110/2017 Sb. a od čá 28/2017 Sb.m.s. do čá 30/2017 Sb.m.s.
Celkem v okruhu: 109 722 dokumentů.

Legislativa EU
K datu legislativní uzávěrky byly zapracovány předpisy od řady L_200 do řady L_223 a od řady C_250 do řady C_284.
Celkem v okruhu: 147 691 dokumentů.

Judikatura ČR
Zapracovány předpisy k 1.10.2017
Celkem v okruhu: 319 915 dokumentů

Judikatura ESD a ESLP
Zapracovány předpisy k 1.10.2017
Celkem v okruhu: 28 511 dokumentů

Literatura
Zapracovány předpisy k 1.9.2017
Celkem v okruhu: 73 431 dokumentů

Advokacie
Zapracovány předpisy k 1.10.2017
Celkem v okruhu: 527 dokumentů

Justice
Zapracovány předpisy k 1.10.2017
Celkem v okruhu: 1 203 dokumentů

CODEXIS obsahuje k 1. 10. 2017 celkem -  666 814 dokumentů.
CODEXIS ADVOKACIE obsahuje k 1. 10. 2017 celkem 667 341 dokumentů.
CODEXIS JUSTICE obsahuje k 1. 10. 2017 celkem 668 021 dokumentů.

CODEXIS, verze 7.42 (12.10.2017)

Byl uvolněn produkt CODEXIS, verze 7.42.

Seznam hlavních řešených témat servisní verze CODEXIS 7.42:

 •  Náměty a připomínky FR, PP, OPS a OAI
 •  Přesunutí důvodových zpráv z datového zdroje Literatura do datového zdroje Legislativa ČR

CODEXIS, verze 7.40 (05.10.2017)

Byl uvolněn produkt CODEXIS, verze 7.40.

Seznam hlavních řešených témat:

 • Nový doplněk Transformace přestupkového práva

CODEXIS, verze 7.39 (18.09.2017)

STAV DOKUMENTŮ – LEGISLATIVNÍ STAV K DATU 1. 9. 2017
V doplňku "VZORY SMLUV A PODÁNÍ" k 1. 9. 2017 je 1 754 vzorů.
Doplněk "PRÁVNÍ SLOVNÍKY" k 1. 9. 2017 obsahuje 5 421 hesel.

Legislativa ČR
Zapracovány předpisy od čá 86/2017 do čá 99/2017 Sb. a od čá 28/2017 Sb.m.s. do čá 29/2017 Sb.m.s.
Celkem v okruhu: 109 450 dokumentů.

Legislativa EU
K datu legislativní uzávěrky byly zapracovány předpisy od řady L_200 do řady L_223 a od řady C_250 do řady C_284.
Celkem v okruhu: 146 894 dokumentů.

Judikatura ČR
Zapracovány předpisy k 1.9.2017
Celkem v okruhu: 318 062 dokumentů

Judikatura ESD a ESLP
Zapracovány předpisy k 1.9.2017
Celkem v okruhu: 28 409 dokumentů

Literatura
Zapracovány předpisy k 1.9.2017
Celkem v okruhu: 73 180 dokumentů

Advokacie

Zapracovány předpisy k 1.9.2017
Celkem v okruhu: 527 dokumentů

Justice

Zapracovány předpisy k 1.9.2017
Celkem v okruhu: 1 203 dokumentů

CODEXIS obsahuje k 1. 9. 2017 celkem -  663 583 dokumentů.
CODEXIS ADVOKACIE obsahuje k 1. 9. 2017 celkem 664 110 dokumentů.
CODEXIS JUSTICE obsahuje k 1. 9. 2017 celkem 664 786 dokumentů.

CODEXIS, verze 7.39 (07.09.2017)

Byl uvolněn produkt CODEXIS, verze 7.39.

Změny ve verzi:
Rozšíření doplňku Monitor - Ochrana osobních údajů GDPR (doplněny vzorky ke GDPR)

CODEXIS, verze 7.38 (31.08.2017)

Byl uvolněn produkt CODEXIS, verze 7.38.

Seznam hlavních řešených témat verze CODEXIS 7.38:

 • Nový doplněk Monitor - Ochrana osobních údajů (GDPR) s transformační maticí
 • V právních větách
 • Zobrazení anotací dokumentů literatury v bublinové nápovědě nad výsledkem hledání
 • Nová filtrační kritéria v kombinovaném hledání
 • Rozšíření možnosti zařazení předpisů Legislativy ČR do sledovaných ve všech monitorech
 • Rozšíření rychlého vyhledávání paragrafů v dokumentu i na vyhledávání článků
 • Urychlení otevírání druhého a dalšího datového zdroje pomocí cacheovaní licencí

CODEXIS, verze 7.34 (21.08.2017)

STAV DOKUMENTŮ – LEGISLATIVNÍ STAV K DATU 1. 8. 2017
V doplňku "VZORY SMLUV A PODÁNÍ" k 1. 8. 2017 je 1 719 vzorů.
Doplněk "PRÁVNÍ SLOVNÍKY" k 1. 8. 2017 obsahuje 5 421 hesel

Legislativa ČR
Zapracovány předpisy do čá 50/2017 do čá 49/2017 Sb. a od čá 57/2017 Sb.m.s. do čá 163/2017 Sb.m.s.
Celkem v okruhu: 109 131 dokumentů.

Legislativa EU
K datu legislativní uzávěrky byly zapracovány předpisy od řady L_111 do řady L_140 a od řady C_134 do řady C_173.
Celkem v okruhu: 146 147 dokumentů.

Judikatura ČR
Zapracovány předpisy k 1.8.2017
Celkem v okruhu: 315 992 dokumentů

Judikatura ESD a ESLP
Zapracovány předpisy k 1.8.2017
Celkem v okruhu: 28 300 dokumentů

Literatura
Zapracovány předpisy k 1.8.2017
Celkem v okruhu: 72 687 dokumentů

Advokacie

Zapracovány předpisy k 1.8.2017
Celkem v okruhu: 526 dokumentů

Justice

Zapracovány předpisy k 1.8.2017
Celkem v okruhu: 1 201 dokumentů

CODEXIS obsahuje k 1. 8. 2017 celkem -  659 934 dokumentů.
CODEXIS ADVOKACIE obsahuje k 1. 8. 2017 celkem 660 460 dokumentů.
CODEXIS JUSTICE obsahuje k 1. 8. 2017 celkem 661 135 dokumentů.

CODEXIS, verze 7.34 (17.07.2017)

STAV DOKUMENTŮ – legislativní stav k datu 1.7.2017

V doplňku "VZORY SMLUV A PODÁNÍ" je k 1.7.2017  1 719 aktuálních vzorů.
Doplněk  "PRÁVNÍ SLOVNÍKY"  k 1.7.2017 obsahuje 5 421 hesel.

Legislativa ČR
Zapracovány předpisy do čá 58/2017 do čá 49/2017 Sb. a od čá 71/2017 Sb.m.s. do čá 196/2017 Sb.m.s.
Celkem v okruhu: 108 823 dokumentů.

Legislativa EU
K datu legislativní uzávěrky byly zapracovány předpisy od řady L_153 do řady L_140 a od řady C_191 do řady C_205.
Celkem v okruhu: 145 133 dokumentů.

Judikatura ČR
Zapracovány předpisy k 1.7.2017
Celkem v okruhu: 314 812 dokumentů

Judikatura ESD a ESLP
Zapracovány předpisy k 1.7.2017
Celkem v okruhu: 28 215 dokumentů

Literatura
Zapracovány předpisy k 1.7.2017
Celkem v okruhu: 72 250 dokumentů

Advokacie
Zapracovány předpisy k 1.7.2017
Celkem v okruhu: 525 dokumentů

Justice
Zapracovány předpisy k 1.7.2017
Celkem v okruhu: 1 200

CODEXIS obsahuje k 1. 7. 2017 celkem -  656 928 dokumentů.
CODEXIS ADVOKACIE obsahuje k 1. 7. 2017 celkem 657 453 dokumentů.
CODEXIS JUSTICE obsahuje k 1. 7. 2017 celkem

CODEXIS, verze 7.34 (13.07.2017)

Byl uvolněn produkt CODEXIS, verze 7.34.

Seznam hlavních změn ve verzi CODEXIS 7.34:

 • Vylepšena ergonomie řazení v komentářích LIBERIS a doplněna možnost filtrování nejnovějších titulů
 • Oprava komunikace pomocníka CODEXIS s SQLite databází

CODEXIS, verze 7.33 (23.06.2017)

Byl uvolněn produkt CODEXIS, verze 7.33.

Seznam hlavních řešených témat verze CODEXIS 7.33:

 • LIBERIS - Seznam komentovaných předpisů
 • Upřednostňování dokumentů na základě přednastavených frází (word booster)
 • Zobrazení možností zadání v kombinovaném hledání
 • Rozšíření zobrazování komentářů i na datový zdroj Legislativa EU
 • Druhá fáze podpory DPI ve formulářích CODEXIS (zpracováno dalších 28 formulářů)

CODEXIS, verze 7.30 (15.06.2017)

STAV DOKUMENTŮ – LEGISLATIVNÍ STAV K DATU 1. 6. 2017
V doplňku "VZORY SMLUV A PODÁNÍ" k 1. 6. 2017 je 1 719 vzorů.
Doplněk "PRÁVNÍ SLOVNÍKY" k 1. 6. 2017 obsahuje 5 421 hesel.

STAV DOKUMENTŮ – legislativní stav k datu 1.6.2017

V doplňku "VZORY SMLUV A PODÁNÍ" je k 1.5.2017  1 719 aktuálních vzorů.
Doplněk  "PRÁVNÍ SLOVNÍKY"  k 1.5.2017 obsahuje 5 421 hesel.

Legislativa ČR
Zapracovány předpisy do čá 50/2017 do čá 49/2017 Sb. a od čá 57/2017 Sb.m.s. do čá 163/2017 Sb.m.s.
Celkem v okruhu: 105 625 dokumentů.

Legislativa EU
K datu legislativní uzávěrky byly zapracovány předpisy od řady L_111 do řady L_140 a od řady C_134 do řady C_173.
Celkem v okruhu: 144 358 dokumentů.

Judikatura ČR
Zapracovány předpisy k 1.6.2017
Celkem v okruhu: 313 060 dokumentů

Judikatura ESD a ESLP
Zapracovány předpisy k 1.6.2017
Celkem v okruhu: 46 650 dokumentů

Literatura
Zapracovány předpisy k 1.6.2017
Celkem v okruhu: 71 800 dokumentů

Advokacie

Zapracovány předpisy k 1.6.2017
Celkem v okruhu: 71 800 dokumentů

CODEXIS obsahuje k 1. 6. 2017 celkem -  661 939 dokumentů.
CODEXIS ADVOKACIE obsahuje k 1. 6. 2017 celkem 662 463 dokumentů.
CODEXIS JUSTICE obsahuje k 1. 6. 2017 celkem 663 135 dokumentů.

CODEXIS, verze 7.30 (31.05.2017)

Aktualizace v dané verzi:

 • nový aktualizační postup při aktualizaci vzdáleného klienta
 • v dokumentech LČR lze související judikaturu EU a ESLP filtrovat dle paragrafu/článku
 • přidáno nastavení rychlosti posunu v dokumentu pomocí kolečka myši

CODEXIS verze 7.25 (15.05.2017)

Přehled změn ve verzi 7.25

STAV DOKUMENTŮ – legislativní stav k datu 1.5.2017

V doplňku "VZORY SMLUV A PODÁNÍ" je k 1.5.2017  1 719 aktuálních vzorů.
Doplněk  "PRÁVNÍ SLOVNÍKY"  k 1.5.2017 obsahuje 5 421 hesel.

Legislativa ČR
Zapracovány předpisy do čá 41/2017 do čá 49/2017 Sb. a od čá 11/2017 Sb.m.s. do čá 13/2017 Sb.m.s.
Celkem v okruhu: 98 842 dokumentů.

Legislativa EU
K datu legislativní uzávěrky byly zapracovány předpisy od řady L_084 do řady L_110 a od řady C_099 do řady C_133.
Celkem v okruhu: 143 486 dokumentů.

Judikatura ČR
Zapracovány předpisy k 1.5.2017
Celkem v okruhu: 284 500 dokumentů

Judikatura ESD a ESLP
Zapracovány předpisy k 1.5.2017
Celkem v okruhu: 46 367 dokumentů

Literatura
Zapracovány předpisy k 1.5.2017
Celkem v okruhu: 74 759 dokumentů

Právní informační systém CODEXIS obsahuje k 1.5.2017 celkem 635 614 dokumentů.
Právní informační systém CODEXIS ADVOKACIE obsahuje k 1.5.2017 celkem 636 137 dokumentů.
Právní informační systém CODEXIS JUSTICE obsahuje k 1.5.2017 celkem 636 802 dokumentů.

CODEXIS, CODEXIS ADVOKACIE, CODEXIS JUSTICE verze 7.25 (09.05.2017)

Tato verze přináší nové funkční rámce:

 • Ošetření přerušení spojení s aplikačním serverem ve variantě CODEXIS CLOUD
 • Rozšíření sledovaných informací zasílaných do IQLink
 • Oprava aktualizace dat sledovaných dokumentů
 • Zobrazování loga autora dokumentu v infopanelu dokumentu (RANDL & Partners)

CODEXIS, CODEXIS ADVOKACIE, CODEXIS JUSTICE verze 7.20 (28.04.2017)

Tato verze přináší nové funkční rámce:

 • Změna rozložení dlaždic u monitorů Daně, Účetnictví a Personalistiky
 • Nový doplněk systému CODEXIS - Slovenská legislativa
 • Monitorování chování uživatelů CODEXIS CLOUD pomocí systému IQLink

CODEXIS, CODEXIS ADVOKACIE, CODEXIS JUSTICE verze 7.19 (18.04.2017)

Přehled změn ve verzi 7.19:

STAV DOKUMENTŮ – legislativní stav k datu 1.4.2017

V doplňku "VZORY SMLUV A PODÁNÍ" je k 1.4.2017  1 719 aktuálních vzorů.
Doplněk  "PRÁVNÍ SLOVNÍKY"  k 1.4.2017 obsahuje 5 421 hesel.

Legislativa ČR
Zapracovány předpisy do čá 40/2017 Sb. a čá 10/2017 Sb.m.s.
Celkem v okruhu: 95 397 dokumentů.

Legislativa EU
Naposledy zařazeno: nařízení zveřejněná do řady L 055, ostatní do řady C 098.
Celkem v okruhu: 142 661 dokumentů.

Judikatura ČR
Zapracovány předpisy k 1.4.2017
Celkem v okruhu: 282 697 dokumentů

Judikatura ESD a ESLP
Zapracovány předpisy k 1.4.2017
Celkem v okruhu: 46 097 dokumentů

Literatura
Zapracovány předpisy k 1.4.2017
Celkem v okruhu: 74 345 dokumentů

Právní informační systém CODEXIS obsahuje k 1.4.2017 celkem 629 004 dokumentů.
Právní informační systém CODEXIS ADVOKACIE obsahuje k 1.4.2017 celkem 629 526 dokumentů.
Právní informační systém CODEXIS JUSTICE obsahuje k 1.4.2017 celkem 630 188 dokumentů.

CODEXIS, CODEXIS ADVOKACIE, CODEXIS JUSTICE verze 7.17 (22.03.2017)

Přehled změn ve verzi 7.17:

STAV DOKUMENTŮ – legislativní stav k datu 1.3.2017

V doplňku "VZORY SMLUV A PODÁNÍ" je k 1.3.2017  1 705 aktuálních vzorů.
Doplněk  "PRÁVNÍ SLOVNÍKY"  k 1.3.2017 obsahuje 5 421 hesel.

Legislativa ČR
Zapracovány předpisy do čá 9/2017 Sb. a čá 24/2017 Sb.
Celkem v okruhu: 95 148 dokumentů.

Legislativa EU
Naposledy zařazeno: nařízení zveřejněná do řady L 054, ostatní do řady C 065.
Celkem v okruhu: 141 858 dokumentů.

Judikatura ČR
Zapracovány předpisy k 1.3.2017
Celkem v okruhu: 280 365 dokumentů

Judikatura ESD a ESLP
Zapracovány předpisy k 1.3.2017
Celkem v okruhu: 45 854 dokumentů

Literatura
Zapracovány předpisy k 1.3.2017
Celkem v okruhu: 73 627 dokumentů

Právní informační systém CODEXIS obsahuje k 1.3.2017 celkem 624 716 dokumentů.
Právní informační systém CODEXIS ADVOKACIE obsahuje k 1.3.2017 celkem 625 240 dokumentů.
Právní informační systém CODEXIS JUSTICE obsahuje k 1.3.2017 celkem 625 895 dokumentů.

CODEXIS verze 7.17 (10.03.2017)

Přehled změn ve verzi 7.17:

 • servisní opravy a úpravy

CODEXIS verze 7.16 (16.02.2017)

Přehled změn ve verzi 7.16:

 • Zobrazování novinek z www.pravniprostor.cz (pomocí RSS kanálu)
 • Zúžený výběr – oprava zobrazování informací o zúžení v bublinové nápovědě
 • Možnost vyhledávání ve všech datových zdrojích (pro cloudové klienty) a lepší využití nových vlastností pro fulltextové vyhledávání v případě pomalejšího internetového připojení
 • Provázání anotací titulů v datovém zdroji Literatura s plnotextovými tituly v knihovně LIBERIS

CODEXIS, CODEXIS ADVOKACIE, CODEXIS JUSTICE verze 7.15 (15.02.2017)

Přehled změn ve verzi 7.15:

STAV DOKUMENTŮ – legislativní stav k datu 1.2.2017

V doplňku "VZORY SMLUV A PODÁNÍ" je k 1.2.2017  1 705 aktuálních vzorů.
Doplněk  "PRÁVNÍ SLOVNÍKY"  k 1.2.2017 obsahuje 5 421 hesel.

Legislativa ČR
Zapracovány předpisy do čá 139/2016 Sb. a čá 36/2016 Sb.m.s.
Celkem v okruhu: 94 897 dokumentů.

Legislativa EU
Naposledy zařazeno: nařízení zveřejněná do řady L 292, ostatní do řady C 397.
Celkem v okruhu: 141 046 dokumentů.

Judikatura ČR
Zapracovány předpisy k 1.2.2017
Celkem v okruhu: 278 635 dokumentů

Judikatura ESD a ESLP
Zapracovány předpisy k 1.2.2017
Celkem v okruhu: 45 661 dokumentů

Literatura
Zapracovány předpisy k 1.2.2017
Celkem v okruhu: 72 901 dokumentů

Právní informační systém CODEXIS obsahuje k 1.2.2017 celkem 621 055 dokumentů.
Právní informační systém CODEXIS ADVOKACIE obsahuje k 1.2.2017 celkem 621 574 dokumentů.
Právní informační systém CODEXIS JUSTICE obsahuje k 1.2.2017 celkem 622 234 dokumentů.

CODEXIS ADVOKACIE verze 7.09 (15.11.2016)

Přehled změn ve verzi 7.09:

STAV DOKUMENTŮ – legislativní stav k datu 1.11.2016

V doplňku "VZORY SMLUV A PODÁNÍ" je k 1.11.2016  1 572 aktuálních vzorů.
Doplněk  "PRÁVNÍ SLOVNÍKY"  k 1.11.2016 obsahuje 5 421 hesel.

Legislativa ČR
Zapracovány předpisy do čá 139/2016 Sb. a čá 36/2016 Sb.m.s.
Celkem v okruhu: 90 538 dokumentů.

Legislativa EU
Naposledy zařazeno: nařízení zveřejněná do řady L 292, ostatní do řady C 397.
Celkem v okruhu: 137 483 dokumentů.

Judikatura ČR
Zapracovány předpisy k 1.11.2016
Celkem v okruhu: 273 684 dokumentů

Judikatura ESD a ESLP
Zapracovány předpisy k 1.11.2016
Celkem v okruhu: 44 974 dokumentů

Literatura
Zapracovány předpisy k 1.11.2016
Celkem v okruhu: 71 242 dokumentů

Právní informační systém CODEXIS ADVOKACIE obsahuje k 1. 11. 2016 celkem 609 875 dokumentů.

CODEXIS ADVOKACIE verze 7.07 (17.10.2016)

Přehled změn ve verzi 7.07:

STAV DOKUMENTŮ – legislativní stav k datu 1.10.2016

V doplňku "VZORY SMLUV A PODÁNÍ" je k 1.10.2016  1 572 aktuálních vzorů.
Doplněk  "PRÁVNÍ SLOVNÍKY"  k 1.10.2016 obsahuje 5 421 hesel.

Legislativa ČR
Zapracovány předpisy do čá 127/2016 Sb. a čá 34/2016 Sb.m.s.
Celkem v okruhu: 90 201 dokumentů.

Legislativa EU
Naposledy zařazeno: nařízení zveřejněná do řady L 263, ostatní do řady C 358.
Celkem v okruhu: 136 576 dokumentů.

Judikatura ČR
Zapracovány předpisy k 1.10.2016
Celkem v okruhu: 272 247 dokumentů

Judikatura ESD a ESLP
Zapracovány předpisy k 1.10.2016
Celkem v okruhu: 44 756 dokumentů

Literatura
Zapracovány předpisy k 1.10.2016
Celkem v okruhu: 70 761 dokumentů

Právní informační systém CODEXIS ADVOKACIE obsahuje k 1. 10. 2016 celkem 606 630 dokumentů.

CODEXIS ADVOKACIE verze 7.04 (16.09.2016)

Přehled změn ve verzi 7.04:

STAV DOKUMENTŮ – legislativní stav k datu 1.9.2016

V doplňku "VZORY SMLUV A PODÁNÍ" je k 1.8.2016  1 571 aktuálních vzorů.
Doplněk  "PRÁVNÍ SLOVNÍKY"  k 1.8.2016 obsahuje 5 421 hesel.

Legislativa ČR
Zapracovány předpisy do čá 109/2016 Sb. a čá 27/2016 Sb.m.s.
Celkem v okruhu: 89 713 dokumentů.

Legislativa EU
Naposledy zařazeno: nařízení zveřejněná do řady L 234, ostatní do řady C 319.
Celkem v okruhu: 135 471 dokumentů.

Judikatura ČR
Zapracovány předpisy k 1.9.2016
Celkem v okruhu: 270 094 dokumentů

Judikatura ESD a ESLP
Zapracovány předpisy k 1.9.2016
Celkem v okruhu: 44 502 dokumentů

Literatura
Zapracovány předpisy k 1.9.2016
Celkem v okruhu: 70 235 dokumentů

Právní informační systém CODEXIS ADVOKACIE obsahuje k 1. 9. 2016 celkem 602 156 dokumentů.

CODEXIS ADVOKACIE verze 7.03 (15.08.2016)

Přehled změn ve verzi 7.03:

STAV DOKUMENTŮ – legislativní stav k datu 1.8.2016

V doplňku "VZORY SMLUV A PODÁNÍ" je k 1.8.2016  1 560 aktuálních vzorů.
Doplněk  "PRÁVNÍ SLOVNÍKY"  k 1.8.2016 obsahuje 5 421 hesel.

Legislativa ČR
Zapracovány předpisy do čá 98/2016 Sb. a čá 24/2016 Sb.m.s.
Celkem v okruhu: 89 203 dokumentů.

Legislativa EU
Naposledy zařazeno: nařízení zveřejněná do řady L 201, ostatní do řady C 274.
Celkem v okruhu: 134 364 dokumentů.

Judikatura ČR
Zapracovány předpisy k 1.8.2016
Celkem v okruhu: 268 237 dokumentů

Judikatura ESD a ESLP
Zapracovány předpisy k 1.8.2016
Celkem v okruhu: 44 223 dokumentů

Literatura
Zapracovány předpisy k 1.8.2016
Celkem v okruhu: 69 704 dokumentů

Právní informační systém CODEXIS ADVOKACIE obsahuje k 1. 8. 2016 celkem 598 049 dokumentů.

CODEXIS ADVOKACIE verze 7.03 (18.07.2016)

Přehled změn ve verzi 7.03:

STAV DOKUMENTŮ – legislativní stav k datu 1.7.2016

V doplňku "VZORY SMLUV A PODÁNÍ" je k 1.7.2016  1 560 aktuálních vzorů.
Doplněk  "PRÁVNÍ SLOVNÍKY"  k 1.6.2016 obsahuje 5 421 hesel.

Legislativa ČR
Zapracovány předpisy do čá 81/2016 Sb. a čá 18/2016 Sb.m.s.
Celkem v okruhu: 88 546 dokumentů.

Legislativa EU
Naposledy zařazeno: nařízení zveřejněná do řady L 176, ostatní do řady C 238.
Celkem v okruhu: 133 560 dokumentů.

Judikatura ČR
Zapracovány předpisy k 1.7.2016
Celkem v okruhu: 265 881 dokumentů

Judikatura ESD a ESLP
Zapracovány předpisy k 1.7.2016
Celkem v okruhu: 43 904 dokumentů

Literatura
Zapracovány předpisy k 1.7.2016
Celkem v okruhu: 69 116 dokumentů

Právní informační systém CODEXIS ADVOKACIE obsahuje k 1. 7. 2016 celkem 593 690 dokumentů.

CODEXIS ADVOKACIE verze 6.59 (20.06.2016)

Přehled změn ve verzi 6.59:

STAV DOKUMENTŮ – legislativní stav k datu 1.6.2016

V doplňku "VZORY SMLUV A PODÁNÍ" je k 1.6.2016  1 560 aktuálních vzorů.
Doplněk  "PRÁVNÍ SLOVNÍKY"  k 1.6.2016 obsahuje 5 421 hesel.

Legislativa ČR
Zapracovány předpisy do čá 65/2016 Sb. a čá 14/2016 Sb.m.s.
Celkem v okruhu: 88 285 dokumentů.

Legislativa EU
Naposledy zařazeno: nařízení zveřejněná do řady L 144, ostatní do řady C 151.
Celkem v okruhu: 132 520 dokumentů.

Judikatura ČR
Zapracovány předpisy k 1.6.2016
Celkem v okruhu: 264 252 dokumentů

Judikatura ESD a ESLP
Zapracovány předpisy k 1.6.2016
Celkem v okruhu: 43 629 dokumentů

Literatura
Zapracovány předpisy k 1.6.2016
Celkem v okruhu: 68 618 dokumentů

Právní informační systém CODEXIS ADVOKACIE obsahuje k 1. 6. 2016 celkem 589 965 dokumentů.

CODEXIS ADVOKACIE verze 6.59 (16.05.2016)

Přehled změn ve verzi 6.59:

STAV DOKUMENTŮ – legislativní stav k datu 1.5.2016

V doplňku "VZORY SMLUV A PODÁNÍ" je k 1.5.2016  1 560 aktuálních vzorů.
Doplněk  "PRÁVNÍ SLOVNÍKY"  k 1.4.2016 obsahuje 5 421 hesel.

Legislativa ČR
Zapracovány předpisy do čá 56/2016 Sb. a čá 11/2016 Sb.m.s.
Celkem v okruhu: 88 015 dokumentů.

Legislativa EU
Naposledy zařazeno: nařízení zveřejněná do řady L 113, ostatní do řady C 150.
Celkem v okruhu: 131 550 dokumentů.

Judikatura ČR
Zapracovány předpisy k 1.5.2016
Celkem v okruhu: 262 062 dokumentů

Judikatura ESD a ESLP
Zapracovány předpisy k 1.5.2016
Celkem v okruhu: 43 395 dokumentů

Literatura
Zapracovány předpisy k 1.5.2016
Celkem v okruhu: 68 218 dokumentů

Právní informační systém CODEXIS ADVOKACIE obsahuje k 1. 5. 2016 celkem 585 938 dokumentů.

CODEXIS ADVOKACIE verze 6.59 (22.04.2016)

Přehled změn ve verzi 6.59:

STAV DOKUMENTŮ – legislativní stav k datu 1.4.2016

V doplňku "VZORY SMLUV A PODÁNÍ" je k 1.4.2016  1 560 aktuálních vzorů.
Doplněk  "PRÁVNÍ SLOVNÍKY"  k 1.4.2016 obsahuje 5 421 hesel.

Legislativa ČR
Zapracovány předpisy do čá 39/2016 Sb. a čá 6/2016 Sb.m.s.
Celkem v okruhu: 87 749 dokumentů.

Legislativa EU
Naposledy zařazeno: nařízení zveřejněná do řady L 072, ostatní do řady C 102.
Celkem v okruhu: 130 413 dokumentů.

Judikatura ČR
Zapracovány předpisy k 1.4.2016
Celkem v okruhu: 259 934 dokumentů

Judikatura ESD a ESLP
Zapracovány předpisy k 1.4.2016
Celkem v okruhu: 43 125 dokumentů

Literatura
Zapracovány předpisy k 1.4.2016
Celkem v okruhu: 67 603 dokumentů

Právní informační systém CODEXIS ADVOKACIE obsahuje k 1. 4. 2016 celkem 581 527 dokumentů.

CODEXIS ADVOKACIE verze 6.58 (15.03.2016)

Přehled změn ve verzi 6.58:

STAV DOKUMENTŮ – legislativní stav k datu 1.3.2016

V doplňku "VZORY SMLUV A PODÁNÍ" je k 1.3.2016  1 560 aktuálních vzorů.
Doplněk  "PRÁVNÍ SLOVNÍKY"  k 1.1.2016 obsahuje 5 421 hesel.

Legislativa ČR
Zapracovány předpisy do čá 25/2016 Sb. a čá 5/2016 Sb.m.s.
Celkem v okruhu: 87 331 dokumentů.

Legislativa EU
Naposledy zařazeno: nařízení zveřejněná do řady L 056, ostatní do řady C 080.
Celkem v okruhu: 129 889 dokumentů.

Judikatura ČR
Zapracovány předpisy k 1.3.2016
Celkem v okruhu: 258 007 dokumentů

Judikatura ESD a ESLP
Zapracovány předpisy k 1.3.2016
Celkem v okruhu: 42 870 dokumentů

Literatura
Zapracovány předpisy k 1.3.2016
Celkem v okruhu: 67 145 dokumentů

Právní informační systém CODEXIS ADVOKACIE obsahuje k 1. 3. 2016 celkem 575 420 dokumentů.

CODEXIS ADVOKACIE verze 6.57 (15.02.2016)

Přehled změn ve verzi 6.57:

STAV DOKUMENTŮ – legislativní stav k datu 1.2.2016

V doplňku "VZORY SMLUV A PODÁNÍ" je k 1.2.2016  1 560 aktuálních vzorů.
Doplněk  "PRÁVNÍ SLOVNÍKY"  k 1.1.2016 obsahuje 5 421 hesel.

Legislativa ČR
Zapracovány předpisy do čá 16/2016 Sb. a čá 3/2016 Sb.m.s.
Celkem v okruhu: 87 138 dokumentů.

Legislativa EU
Naposledy zařazeno: nařízení zveřejněná do řady L 024, ostatní do řady C 037.
Celkem v okruhu: 128 740 dokumentů.

Judikatura ČR
Zapracovány předpisy k 1.2.2016
Celkem v okruhu: 256 414 dokumentů

Judikatura ESD a ESLP
Zapracovány předpisy k 1.2.2016
Celkem v okruhu: 42 590 dokumentů

Literatura
Zapracovány předpisy k 1.2.2016
Celkem v okruhu: 66 497 dokumentů

Právní informační systém CODEXIS ADVOKACIE obsahuje k 1. 2. 2016 celkem 572 251 dokumentů.

CODEXIS ADVOKACIE verze 6.56 (18.01.2016)

Přehled změn ve verzi 6.56:

STAV DOKUMENTŮ – legislativní stav k datu 1.1.2016

V doplňku "VZORY SMLUV A PODÁNÍ" je k 1.1.2016  1 557 aktuálních vzorů.
Doplněk  "PRÁVNÍ SLOVNÍKY"  k 1.1.2016 obsahuje 5 421 hesel.

Legislativa ČR
Zapracovány předpisy do čá 1/2016 Sb. a čá 39/2015 Sb.m.s.
Celkem v okruhu: 86 822 dokumentů.

Legislativa EU
Naposledy zařazeno: nařízení zveřejněná do řady L 003, ostatní do řady C 002.
Celkem v okruhu: 128 018 dokumentů.

Judikatura ČR
Zapracovány předpisy k 1.1.2016
Celkem v okruhu: 254 668 dokumentů

Judikatura ESD a ESLP
Zapracovány předpisy k 1.1.2016
Celkem v okruhu: 42 151 dokumentů

Literatura
Zapracovány předpisy k 1.1.2016
Celkem v okruhu: 65 991 dokumentů

Právní informační systém CODEXIS ADVOKACIE obsahuje k 1. 1. 2016 celkem 568 590 dokumentů.

CODEXIS ADVOKACIE verze 6.56 (16.12.2015)

Přehled změn ve verzi 6.56:

STAV DOKUMENTŮ – legislativní stav k datu 1.12.2015

V doplňku "VZORY SMLUV A PODÁNÍ" je k 1.12.2015  1 557 aktuálních vzorů.
Doplněk  "PRÁVNÍ SLOVNÍKY"  k 1.12.2015 obsahuje 5 421 hesel.

Legislativa ČR
Zapracovány předpisy do čá 121/2015 Sb. a čá 36/2015 Sb.m.s.
Celkem v okruhu: 86 515 dokumentů.

Legislativa EU
Naposledy zařazeno: nařízení zveřejněná do řady L 311, ostatní do řady C 393.
Celkem v okruhu: 126 820 dokumentů.

Judikatura ČR
Zapracovány předpisy k 1.12.2015
Celkem v okruhu: 253 041 dokumentů

Judikatura ESD a ESLP
Zapracovány předpisy k 1.12.2015
Celkem v okruhu: 42 151 dokumentů

Literatura
Zapracovány předpisy k 1.12.2015
Celkem v okruhu: 65 500 dokumentů

Právní informační systém CODEXIS ADVOKACIE obsahuje k 1. 12. 2015 celkem 565 001 dokumentů.

CODEXIS ADVOKACIE verze 6.55 (23.11.2015)

Přehled změn ve verzi 6.55:

STAV DOKUMENTŮ – legislativní stav k datu 1.11.2015

V doplňku "VZORY SMLUV A PODÁNÍ" je k 1.11.2015  1 557 aktuálních vzorů.
Doplněk  "PRÁVNÍ SLOVNÍKY"  k 1.11.2015 obsahuje 5 421 hesel.

Legislativa ČR
Zapracovány předpisy do čá 120/2015 Sb. a čá 32/2015 Sb.m.s.
Celkem v okruhu: 85 612 dokumentů.

Legislativa EU
Naposledy zařazeno: nařízení zveřejněná do řady L 283, ostatní do řady C 357.
Celkem v okruhu: 125 917 dokumentů.

Judikatura ČR
Zapracovány předpisy k 1.11.2015
Celkem v okruhu: 251 396 dokumentů

Judikatura ESD a ESLP
Zapracovány předpisy k 1.11.2015
Celkem v okruhu: 42 000 dokumentů

Literatura
Zapracovány předpisy k 1.11.2015
Celkem v okruhu: 65 006 dokumentů

Právní informační systém CODEXIS ADVOKACIE obsahuje k 1. 11. 2015 celkem 563 328 dokumentů.

CODEXIS ADVOKACIE verze 6.55 (20.10.2015)

Přehled změn ve verzi 6.55:

STAV DOKUMENTŮ – legislativní stav k datu 1.10.2015

V doplňku "VZORY SMLUV A PODÁNÍ" je k 1.10.2015  1 557 aktuálních vzorů.
Doplněk  "PRÁVNÍ SLOVNÍKY"  k 1.10.2015 obsahuje 5 421 hesel.

Legislativa ČR
Zapracovány předpisy do čá 103/2015 Sb. a čá 31/2015 Sb.m.s.
Celkem v okruhu: 85 083 dokumentů.

Legislativa EU
Naposledy zařazeno: nařízení zveřejněná do řady L 254, ostatní do řady C 322.
Celkem v okruhu: 125 010 dokumentů.

Judikatura ČR
Zapracovány předpisy k 1.10.2015
Celkem v okruhu: 249 988 dokumentů

Judikatura ESD a ESLP
Zapracovány předpisy k 1.10.2015
Celkem v okruhu: 41 676dokumentů

Literatura
Zapracovány předpisy k 1.10.2015
Celkem v okruhu: 64 501 dokumentů

Právní informační systém CODEXIS ADVOKACIE obsahuje k 1. 10. 2015 celkem 559 648 dokumentů.

CODEXIS ADVOKACIE verze 6.54 (15.09.2015)

Přehled změn ve verzi 6.54:

STAV DOKUMENTŮ – legislativní stav k datu 1.9.2015

V doplňku "VZORY SMLUV A PODÁNÍ" je k 1.8.2015  1 557 aktuálních vzorů.
Doplněk  "PRÁVNÍ SLOVNÍKY"  k 1.9.2015 obsahuje 5 421 hesel.

Legislativa ČR
Zapracovány předpisy do čá 89/2015 Sb. a čá 29/2015 Sb.m.s.
Celkem v okruhu: 84 735 dokumentů.

Legislativa EU
Naposledy zařazeno: nařízení zveřejněná do řady L 223, ostatní do řady C 281.
Celkem v okruhu: 124 066 dokumentů.

Judikatura ČR
Zapracovány předpisy k 1.9.2015
Celkem v okruhu: 248 606 dokumentů

Judikatura ESD a ESLP
Zapracovány předpisy k 1.9.2015
Celkem v okruhu: 41 344 dokumentů

Literatura
Zapracovány předpisy k 1.9.2015
Celkem v okruhu: 63 906 dokumentů

Právní informační systém CODEXIS ADVOKACIE obsahuje k 1. 9. 2015 celkem 556 133 dokumentů.

CODEXIS ADVOKACIE verze 6.53 (20.08.2015)

Přehled změn ve verzi 6.53:

STAV DOKUMENTŮ – legislativní stav k datu 1.8.2015

V doplňku "VZORY SMLUV A PODÁNÍ" je k 1.8.2015  1 549 aktuálních vzorů.
Doplněk  "PRÁVNÍ SLOVNÍKY"  k 1.8.2015 obsahuje 5 421 hesel.

Legislativa ČR
Zapracovány předpisy do čá 79/2015 Sb. a čá 26/2015 Sb.m.s.
Celkem v okruhu: 84 524 dokumentů.

Legislativa EU
Naposledy zařazeno: nařízení zveřejněná do řady L 199, ostatní do řady C 248.
Celkem v okruhu: 123 301 dokumentů.

Judikatura ČR
Zapracovány předpisy k 1.8.2015
Celkem v okruhu: 246 915 dokumentů

Judikatura ESD a ESLP
Zapracovány předpisy k 1.8.2015
Celkem v okruhu: 41 187 dokumentů

Literatura
Zapracovány předpisy k 1.8.2015
Celkem v okruhu: 63 473 dokumentů

Právní informační systém CODEXIS ADVOKACIE obsahuje k 1. 8. 2015 celkem 559 865 dokumentů.

CODEXIS ADVOKACIE verze 6.52 (17.07.2015)

Přehled změn ve verzi 6.52:

STAV DOKUMENTŮ – legislativní stav k datu 1.7.2015

V doplňku "VZORY SMLUV A PODÁNÍ" je k 1.7.2015  1 549 aktuálních vzorů.
Doplněk  "PRÁVNÍ SLOVNÍKY"  k 1.7.2015 obsahuje 5 421 hesel.

Legislativa ČR
Zapracovány předpisy do čá 69/2015 Sb. a čá 24/2015 Sb.m.s.
Celkem v okruhu: 84 228 dokumentů.

Legislativa EU
Naposledy zařazeno: nařízení zveřejněná do řady L 163, ostatní do řady C 214.
Celkem v okruhu: 122 461 dokumentů.

Judikatura ČR
Zapracovány předpisy k 1.7.2015
Celkem v okruhu: 244 911 dokumentů

Judikatura ESD a ESLP
Zapracovány předpisy k 1.7.2015
Celkem v okruhu: 40 239 dokumentů

Literatura
Zapracovány předpisy k 1.7.2015
Celkem v okruhu: 62 863 dokumentů

Právní informační systém CODEXIS ADVOKACIE obsahuje k 1. 7. 2015 celkem 548 258 dokumentů.

CODEXIS ADVOKACIE verze 6.51 (16.06.2015)

Přehled změn ve verzi 6.51:

STAV DOKUMENTŮ – legislativní stav k datu 1.6.2015

V doplňku "VZORY SMLUV A PODÁNÍ" je k 1.5.2015  1 546 aktuálních vzorů.
Doplněk  "PRÁVNÍ SLOVNÍKY"  k 1.5.2015 obsahuje 5 421 hesel.

Legislativa ČR
Zapracovány předpisy do čá 56/2015 Sb. a čá 21/2015 Sb.m.s.
Celkem v okruhu: 83 900 dokumentů.

Legislativa EU
Naposledy zařazeno: nařízení zveřejněná do řady L 128, ostatní do řady C 170.
Celkem v okruhu: 121 503 dokumentů.

Judikatura ČR
Zapracovány předpisy k 1.6.2015
Celkem v okruhu: 243 228 dokumentů

Judikatura ESD a ESLP
Zapracovány předpisy k 1.6.2015
Celkem v okruhu: 38 779 dokumentů

Literatura
Zapracovány předpisy k 1.6.2015
Celkem v okruhu: 62 358 dokumentů

Právní informační systém CODEXIS ADVOKACIE obsahuje k 1. 6. 2015 celkem 543 351 dokumentů.

CODEXIS ADVOKACIE verze 6.49 (20.05.2015)

Přehled změn ve verzi 6.49:

STAV DOKUMENTŮ – legislativní stav k datu 1.5.2015

V doplňku "VZORY SMLUV A PODÁNÍ" je k 1.5.2015  1 546 aktuálních vzorů.
Doplněk  "PRÁVNÍ SLOVNÍKY"  k 1.5.2015 obsahuje 5 421 hesel.

Legislativa ČR
Zapracovány předpisy do čá 44/2015 Sb. a čá 17/2015 Sb.m.s.
Celkem v okruhu: 78 714 dokumentů.

Legislativa EU
Naposledy zařazeno: nařízení zveřejněná do řady L 110, ostatní do řady C 142.
Celkem v okruhu: 120 853 dokumentů.

Judikatura ČR
Zapracovány předpisy k 1.5.2015
Celkem v okruhu: 242 372 dokumentů

Judikatura ESD a ESLP
Zapracovány předpisy k 1.5.2015
Celkem v okruhu: 38 574 dokumentů

Literatura
Zapracovány předpisy k 1.5.2015
Celkem v okruhu: 61 839 dokumentů

Právní informační systém CODEXIS ADVOKACIE obsahuje k 1. 5. 2015 celkem 540 942 dokumentů.

CODEXIS ADVOKACIE verze 6.48 (15.04.2015)

Přehled změn ve verzi 6.48:

STAV DOKUMENTŮ – legislativní stav k datu 1.4.2015

V doplňku "VZORY SMLUV A PODÁNÍ" je k 1.4.2015  1 397 aktuálních vzorů.
Doplněk  "PRÁVNÍ SLOVNÍKY"  k 1.4.2015 obsahuje 5 421 hesel.

Legislativa ČR
Zapracovány předpisy do čá 29/2015 Sb. a čá 14/2015 Sb.m.s.
Celkem v okruhu: 78 533 dokumentů.

Legislativa EU
Naposledy zařazeno: nařízení zveřejněná do řady L 084, ostatní do řady C 109.
Celkem v okruhu: 120 167 dokumentů.

Judikatura ČR
Zapracovány předpisy k 1.4.2015
Celkem v okruhu: 241 245 dokumentů

Judikatura ESD a ESLP
Zapracovány předpisy k 1.4.2015
Celkem v okruhu: 38 226 dokumentů

Literatura
Zapracovány předpisy k 1.4.2015
Celkem v okruhu: 61 044 dokumentů

Právní informační systém CODEXIS ADVOKACIE obsahuje k 1. 4. 2015 celkem 537 153 dokumentů.

CODEXIS ADVOKACIE verze 6.47 (18.03.2015)

Přehled změn ve verzi 6.47:

STAV DOKUMENTŮ – legislativní stav k datu 1.3.2015

V doplňku "VZORY SMLUV A PODÁNÍ" je k 1.3.2015  1 397 aktuálních vzorů.
Doplněk  "PRÁVNÍ SLOVNÍKY"  k 1.3.2015 obsahuje 5 421 hesel.

Legislativa ČR
Zapracovány předpisy do čá 18/2015 Sb. a čá 10/2015 Sb.m.s.
Celkem v okruhu: 76 490 dokumentů.

Legislativa EU
Naposledy zařazeno: nařízení zveřejněná do řady L 057, ostatní do řady C 072.
Celkem v okruhu: 119 276 dokumentů.

Judikatura ČR
Zapracovány předpisy k 1.3.2015
Celkem v okruhu: 239 521 dokumentů

Judikatura ESD a ESLP
Zapracovány předpisy k 1.3.2015
Celkem v okruhu: 38 043 dokumentů

Literatura
Zapracovány předpisy k 1.3.2015
Celkem v okruhu: 60 543 dokumentů

Právní informační systém CODEXIS ADVOKACIE obsahuje k 1. 3. 2015 celkem 534 334 dokumentů.

CODEXIS ADVOKACIE verze 6.46 (18.02.2015)

Přehled změn ve verzi 6.46:

STAV DOKUMENTŮ – legislativní stav k datu 1.2.2015

V doplňku "VZORY SMLUV A PODÁNÍ" je k 1.2.2015  1 266 aktuálních vzorů.
Doplněk  "PRÁVNÍ SLOVNÍKY"  k 1.2.2015 obsahuje 5 421 hesel.

Legislativa ČR
Zapracovány předpisy do čá 13/2015 Sb. a čá 4/2015 Sb.m.s.
Celkem v okruhu: 76 325 dokumentů.

Legislativa EU
Naposledy zařazeno: nařízení zveřejněná do řady L 026, ostatní do řady C 033.
Celkem v okruhu: 118 471 dokumentů.

Judikatura ČR
Zapracovány předpisy k 1.2.2015
Celkem v okruhu: 237 890 dokumentů

Judikatura ESD a ESLP
Zapracovány předpisy k 1.2.2015
Celkem v okruhu: 37 818 dokumentů

Literatura
Zapracovány předpisy k 1.2.2015
Celkem v okruhu: 60 020 dokumentů

Právní informační systém CODEXIS ADVOKACIE obsahuje k 1. 2. 2015 celkem 530 983 dokumentů.

 

CODEXIS ADVOKACIE

KOMENTÁŘE LIBERIS

VZORY SMLUV A PODÁNÍ

  MONITOR VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

MONITOR REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA

 

CITEX - CITAČNÍ SYSTÉM JUDIKATURY

Legislativní rada
společný koordinátor projektu CODEXIS ADVOKACIE

Legislativní rada se skládá ze zástupců ČAK a ATLAS consulting. Legislativní rada byla zřízena na IV. sněmu ČAK za účelem zpracování a rozvoje právního informačního systému CODEXIS ADVOKACIE, pro optimalizaci jeho obsahové náplně, metodiky, právního auditu a ergonomie. Přijímá rozhodnutí a doporučení s cílem rozvíjet řešení, které co nejlépe naplní potřeby advokátů a koncipientů - členů Komory.

Právní informační systém CODEXIS ADVOKACIE je tedy společným autorským dílem ATLAS consulting spol. s r.o. a České advokátní komory a je chráněn v intencích díla literárního. Jeho distribuci provádí a do příslušných obchodních vztahů s uživateli produktu vstupuje výhradně ATLAS consulting spol. s r.o.

Právní informační systém CODEXIS ADVOKACIE je nabízen a dodáván pouze advokátům, koncipientům a členům České advokátní komory za mimořádných obchodních podmínek. Případné dodání jiným subjektům podléhá schválení České advokátní komory.

IV. sněm ČAK nám uložil zajistit pro členy Komory aktivní právní informační systém, který v návaznosti na legislativu a judikaturu ČR umožní práci s předpisy ES/EU a judikaturou soudních institucí ES/EU. Je mi potěšením, že Vám v tak krátké době od přijetí usnesení mohu představit výsledek tohoto projektu, právní informační systém CODEXIS ADVOKACIE.

Naše analýzy evropských internetových stránek, webových stránek evropských advokátních komor a různých programů zahrnujících mj. informační systémy o evropském právu ukázaly, že řešení na požadované kvalitativní úrovni je možné pouze ve spolupráci s externím partnerem. Využili jsme proto zkušeností společnosti ATLAS consulting, která je dlouholetým dodavatelem právních informačních systémů a dohodli jsme přípravu produktu podle potřeb Komory. Pro společnou práci byl ustaven koordinační a řídící orgán – Legislativní rada.

...více

JUDr. Vladimír Jirousek, předseda České advokátní komory

Když došlo do naší kanceláře DVD s novým produktem CODEXIS ADVOKACIE, měl jsem již za sebou zkušenosti s předcházejícím produktem téže firmy, s právním informačním systémem CODEXIS a s produkty EPIS a monotématickými produkty od vydavatelství Grada. Proto má první reakce byla opatrná, a i když s "klasickým" CODEXISem jsem byl navýsost spokojen, přesto jsem nedoufal, že se objeví něco nového. Nu, mýliti se je lidské. Omluvou mi budiž to, že právník má vlastně "v popisu práce" nedůvěřovat ničemu, co je mu předkládáno, dokud se sám nepřesvědčí. Přesvědčil jsem se.

JUDr. Přemysl Kubíček, advokát, AK JUDr. Tomáše A. Schönfelda

CODEXIS® ADVOKACIE je v oblasti právního informačního systému na trhu jedničkou. Mezi velké klady pokládám účast odborníků na jeho tvorbě z řad advokátů.
Podle mého názoru se jedná o velmi dobrý zdroj obohacení vědomostí a zkušeností pro advokáty, zejména pro ty začínající.

JUDr. Jaroslav Suchý, advokát

Právní informační systém CODEXIS ADVOKACIE je moderní informační systém zahrnující v sobě legislativu České republiky, judikaturu ČR, předpisy a judikaturu Evropské unie a advokátní předpisy. Je řešen v souladu s moderními přístupy návrhu informačních systémů a je plně integrován do nejpoužívanějších operačních systémů. Jeho instalace je jednoduchá a v zásadě jednotlačítková.

Mgr. Daniel Hrbáč, advokát

Program CODEXIS advokacie užívám již několik let a to ke vší spokojenosti. Oproti jiným poskytovatelům právních prostředí (z mých zkušeností např. ASPI) je nutno velmi kladně vyzdvihnout intuitivní a přehledné ovládání systému, avšak při zachování možnosti nadstavbových prvků (např. srovnání právní úpravy občanského zákoníku do roku 2013 a od roku 2014).

Nemohu též vynechat kompatibilitu a výbornou funkčnost navazujících systémů Manažer datových schránek a advokátní spis.


Závěrem lze jen poděkovat a vřele doporučit CODEXIS dalším kolegům.

Mgr. Antonín Dejmek, advokát

CENÍK

VerzeCena základní dodávkyCena servisní smlouvy
S19 900,-19 900,-
N/V/222 990,-22 990,-
N/V/1025 990,-25 990,-
Ceny dalších verzí na individuální vyžádání.

 

Přehled verzí

SSingle verze, instalace na jednu samostatnou stanici nebo síťový server pro 1 uživatele.
NInstalace pro síťový server s přístupem do počtu uživatelů určeného uvedeným číslem.
VPřístup k aplikaci současně pro počet uživatelů určených uvedeným číslem, pro software v řešení online.

 

Konkrétní informace o aktuálních slevách, individuálních cenových nabídkách, souvisejících doplňcích či profesních řešeních vám podá firemní reprezentant společnosti nebo naše Klientské centrum.

Uvedené ceny jsou bez DPH. K cenám zásilek je účtováno poštovné.