ADVOKÁTNÍ SPIS - pro efektivní řízení advokátní kanceláře

Software

ADVOKÁTNÍ SPIS

Moderní aplikace pro efektivní řízení vaší advokátní kanceláře

Category:

Product Description

MODERNÍ APLIKACE PRO EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ VAŠÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE

POPTÁVKA OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ CENTRUM PODPORY 

Aplikace, jejíž vývoj jsme od začátku konzultovali s předními advokátními kancelářemi z ČR, je vyvinuta na míru potřebám advokacie. Nástroje, které jsou součástí ADVOKÁTNÍHO SPISU, výrazně zjednodušují administrativní činnosti spojené se zajištěním bezproblémového chodu každé advokátní kanceláře. Přehledná aplikace vám také umožní sledování jednotlivých případů, a to od zadání klienta až po závěrečné vyúčtování vašich služeb.

 

Hlavní funkce aplikace ADVOKÁTNÍ SPIS:

EVIDENCE SPISU

Každý spis obsahuje základní přehled celé kauzy, kde je uveden klient a jeho protistrana, lhůty a základní časové (datové) údaje kauzy, rozhodující orgány, přehled řízení a související spisy.

 

VYÚČTOVÁNÍ SPISU

Vyúčtování eviduje odměny advokáta a zálohy poskytnuté klientem, náklady a soudní poplatky, přehled faktur a smluvní ceny vztahující se ke spisu. Jednotlivé sazby za právní úkony může uživatel rozlišit na odměny nebo náklady.

 

PROVĚŘOVÁNÍ INSOLVENCE

Aplikace je přímo propojena s insolvenčním rejstříkem provozovaným Ministerstvem spravedlnosti. Umožňuje tak prověřit právní subjekty přímo v systému bez potřeby opuštění programu.

 

NAHLÍŽENÍ DO KATASRU NEMOVITOSTÍ

ADVOKÁTNÍ SPIS umožňuje evidenci nemovitostí a dohledání detailu k zadané nemovitosti prostřednictvím služby Nahlížení do katastru nemovitostí od ČÚZK. Takové záznamy nemovitostí pak lze spojit se spisem a klientem a k danému záznamu přidat libovolnou poznámku.

 

SLEDOVÁNÍ ZMĚN NA PORTÁLU INFOSOUND

Aplikace nabízí možnost zadat vybraná řízení ke sledování změn na portálu InfoSoud. Při otevření konkrétního spisu je na pozadí provedena kontrola a v případě změny na webových stránkách InfoSoudu se v ASVOKÁTNÍM SPISU zobrazí informační hlášení.

 

ARCHIVACE PRÁCE S DOKUMENTY

Další užitečnou funkcí ADVOKÁTNÍ SPISU je takzvaná archivace práce s dokumenty, tj. zálohování jednotlivých verzí dokumentu ukládaných v databázi. V obsahu spisu a v korespondenci je vždy, než dojde k přepsání souboru v databázi, na pozadí zkopírována původní verze do pomocné databáze. Seznam zálohovaných verzí je možné vyvolat a nahlédnout do nich nebo zálohovaný dokument obnovit do hlavní databáze.

 

NAPOJENÍ NA INTERNETOVÉ SLUŽBY

ADVOKÁTNÍ SPIS nabízí také možnost využití internetových služeb, jako např. kontrola odcizených dokladů, kontrola poštovních adres, zobrazení adresy na mapě a sledování zásilek na portálu České pošty.

 


Další užitečné funkce a výhody aplikace ADVOKÁTNÍ SPIS:

 • Možnost propojení s datovou schránkou pomocí modulu MANAŽER DATOVÝCH SCHRÁNEK
 • Export vyúčtování spisu do Microsoft Excel
 • Možnost nastavení různých úrovní přístupových práv u jednotlivých osob v rámci advokátní kanceláře
 • Nastavitelnost pro plátce a neplátce DPH
 • Správa a evidence spisů pro jednotlivé advokáty
 • Fulltextové vyhledávání ve spisech
 • Evidence práce jednotlivých advokátů na konkrétním případu
 • Propojení lhůt a termínu s aplikací Outlook
 • Evidence odeslané a přijaté korespondence

INSTALACE

Instalace ADVOKÁTNÍ SPIS [EXE, 60 MB] verze: 1.1.49.35 vystaveno 24.05.2018

Soubor uložte na disk. Spuštěním proběhne instalace/aktualizace produktu Advokátní spis.

Nová verze může vyžadovat aktualizaci databáze. V takovém případě doporučujeme provést nabídnutou zálohu databáze, předejdete případným ztrátám dat.

MANUÁLY

Systémová příručka ADVOKÁTNÍ SPIS [PDF, 4,3 MB]

Uživatelská příručka ADVOKÁTNÍ SPIS [PDF, 1 MB]

Příručka pro upgrade databázové platformy Firebird 3 [PDF, 1 MB]

Příručka pro modul šifrování [PDF, 1,1 MB]

NOVINKY

ADVOKÁTNÍ SPIS vyšel v nové verzi (04.09.2015)

Produkt ADVOKÁTNÍ SPIS v nové verzi umožňuje v nastavení zvolit typ komponenty, která zobrazuje náhledy dokumentů ve formátu PDF, uživatel si tak může zvolit způsob podle nastavení svého počítače. Nová verze přinesla také úpravy Korespondence a Kontroly insolvence.

Nová verze softwaru ADVOKÁTNÍ SPIS (03.08.2015)

Software Advokátní spis vyšel v nové verzi a byl tak rozšířen o další funkce. Bylo připraveno třídění spisů podle značky, upraveno zobrazování popisu spisu při založení nové položky, faktury lze nyní označovat jako dobropisované, upraveno bylo také zobrazování náhledů dokumentů ve formátu pdf. Ke změnám došlo také v logice volby oprávění uživatele a u reportů měsíčních sumářů.

Software ADVOKÁTNÍ SPIS vychází v nové verzi (18.02.2015)

ADVOKÁTNÍ SPIS vyšel v nové verzi, která přináší několik doplnění a vylepšení produktu. Pro filtraci v seznamu spisů byla přidána možnost filtrovat podle stavu věci, k záznamu o lhůtě byla doplněna kolonka pro zadání data splnění. Byl upraven export do MS Excel, před samotným exportem je zobrazen dialog s možností nastavení formátu exportovaných buněk. Nově je také možné zobrazit ve Vyúčtování přes tlačítko Přehled dlužníků seznam faktur, které jsou po zvoleném limitu splatnosti.
Byla doplněna také informace o všech zálohách pro daný spis a spousta dalších užitečných funkcí.

Ukončení podpory našich software provozovaných na operačním systému MS Windows XP (11.02.2015)

Oznamujeme, že ke dni 10.2.2015 byla ukončena podpora našich software provozovaných na operačním systému MS Windows XP.

Software, jenž jste si zakoupili, nadále budete moci na tomto operačním systému provozovat. Neneseme však odpovědnost za problémy a škody vzniklé z důvodu konfliktu s vlastnostmi operačního systému nebo jiným software provozovaným na tomto operačním systému.

Co se stane, když budu dál provozovat software na MS Windows XP?

Software bude nadále fungovat, mohou však nastat potíže s kompatibilitou, jenž mohou zapříčinit nesprávnou funkcionalitu software (přesnost výpočtů, propojení na MS Office a další).

Jak si z Windows XP přesunu software do nového počítače, pod nový operační systém?

Doporučujeme následující postup:

 1. Zazálohujte personální data
 2. Odregistrujte SW
 3. Nainstalujte a zaregistrujte SW pod novým OS
 4. Naimportujte personální data

ADVOKÁTNÍ SPIS v nové verzi přináší spoustu užitečných funkcí (16.12.2014)

Nová verze produktu ADVOKÁTNÍ SPIS přináší spoustu novinek a doplnění. Seznam dokumentů a evidence korespondence byl rozšířen o panel s rychlým náhledem dokumentu a byla přidána nová funkce pro převod dokumentu do formátu pdf. Depozita mají nově hlavní globální okno s pohledem na všechna evidovaná depozita zadaná ve všech spisech a pro kontrolu insolvence byla doplněna ikona, která je zobrazována v případě přidání nového dokumentu, i když tento dokument nemění stav samotného řízení. Rozšířena byla také sekce Nemovitosti a přibyly další funkce.

Komplexní systém k efektivnímu řízení advokátní kanceláře ADVOKÁTNÍ SPIS v nové verzi (23.10.2014)

Advokátní spis, moderní komplexní softwarový produkt sloužící k efektivnímu řízení advokátní kanceláře, vyšel v nové verzi, která přináší spoustu změn a vylepšení systému. Nejvýraznější novinkou je nová hlavní sekce Nemovitosti, která umožňuje evidenci nemovitostí a dohledání detailu k zadané nemovitosti prostřednictví služby Nahlížení do katastru nemovitostí od ČÚZK. Takové záznamy nemovitostí pak lze spojit se spisem a klientem a k danému záznamu přidat libovolnou poznámku. Nově byla přidána tzv. archivace práce s dokumenty, tj. funkce pro zálohování jednotlivých verzí dokumentu ukládaných v databázi. Rozšířením systému je také možnost sledovat změny ve vybraných řízeních na portálu InfoSoud. Aplikace rovněž nabízí využití internetových služeb, jako jsou kontrola odcizených dokladů, kontrola poštovních adres, zobrazení adresy na mapě a sledování zásilek na portálu České pošty.

Advokátní spis je v nové verzi doplněn o nové funkce (30.11.2013)

V nové verzi systému Advokátní spis byla zapracována druhá snížená sazba DPH a v číselníku lze zvolit, zda bude použita pro nové období, následně je nabízena pro zadání výdajů a pro faktury, zálohy a dobropisy.
Byla přidána funkce ukládání změn v datech spisu, informace o editaci či smazání jsou zaznamenávány do databáze. Nad seznamem těchto akcí pak lze filtrovat údaje ke konkrétnímu uživateli.
Dále došlo k celkovému přepracování zadávání a práce se smluvenými cenami. Nově jsou data z číselníku smluvené ceny zobrazována ve všech spisech, u kterých je to povoleno. Smluvenou cenu z hlavního číselníku a z číselníku klienta lze pro konkrétní spis dodatečně speciálně schovat.
Upravena byla také přehledová strana spisu, na kterou byly přidány nové položky vlastností.

AKTUALIZACE

ADVOKÁTNÍ SPIS verze 1.1.49.35 (24.05.2018)

Přehled změn ve verzi 1.1.49.35:

 • Podpora šifrování daabáze

ADVOKÁTNÍ SPIS verze 1.1.49.29 (06.11.2017)

Byla vydána distribuční verze produktu ADVOKÁTNÍ SPIS s označením verze 1.1.49.29

Přehled změn:
• Kopírování výdajů - Doplněno o hromadné kopírování
• Kopírování výdajů - Opraveno chybné zařazení pod klienta při přenosu mezi spisy s různými klienty
• Seznam depozit - Doplněn tisk seznamu
• Lhůty - Doplněn Zadavatel úkolu pro lhůtu. Zobrazuje se v seznamu lhůt a přidán do filtrace
• Lhůty - Doplněna vlastní podzáložka se seznamem lhůt zadaná přihlášeným uživatelem
• Lhůty - V seznamu lze označit kontrolu shlédnutí
• Pošta - Do seznamu přidán sloupec Spis - stav věci
• Změna identifikačních údajů na dodavatele ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP

ADVOKÁTNÍ SPIS verze 1.1.49.14 (03.10.2016)

Přehled změn ve verzi 1.1.49.14:

 • Přehled práce pracovníků v kanceláři - volba pro zapnutí sumáře hodinových sazeb
 • Kontrola insolvence - úprava kontroly podle data narození
 • Práce v kanceláři - přidána záložka Poslední zápis ve spisech
 • Seznam spisů - přidán sloupec Další osoby
 • Přenos lhůty do outlooku - přidána konstanta splněno

ADVOKÁTNÍ SPIS verze 1.1.49.9 (12.05.2016)

Přehled změn ve verzi 1.1.49.9:

 • Paušální měsíční vyúčtování - Přenos nevyčerpaných hodin do dalšího měsíce, s možností nastavit limit dopočítávaných měsíců
 • Čísleníky - Subjekty - Zobrazit spisy, kde je subjekt jako další účastník
 • Celkový tisk spisu - Tabulka odměny - Oprava sumáře celkové ceny, nezapočítávají se položky Nefakturovat

ADVOKÁTNÍ SPIS verze 1.1.49.8 (23.03.2016)

Přehled změn ve verzi 1.1.49.8:

 • Odměny a výdaje - Možnost zadávání druhého času - Odpracováno pracovníkem
 • Vyhledávání spisu - Nové pole v nástrojové liště
 • Nové okno pro přehlednější zobrazení hlídaných subjektů na serveru
 • Daňový doklad k zaplacené záloze - volba pro tisk záloha zaplacena, k doplacení nula
 • Záloha (Zálohová faktura) - použito zaokrouhlování z obecného nastavení
 • Dialog subjektu - Napsat email - Nabídka zapsání do korespondence při kliku na odkaz napsat email klientovi
 • Příjmový doklad platby faktury v hotovosti - volba pro tisk dvou kopií na jednu stranu A4
 • Korespondence - Ukládání nastavení filtru po skončení aplikace

ADVOKÁTNÍ SPIS verze 1.1.49 (20.11.2015)

Přehled změn ve verzi 1.1.49:

 • Oprava náhledů dokumentů v obsahu spisu a korespondenci - Volba typu zobrazení v rozšířeném nastavení aplikace
 • Načtení nastavení tisku spisu sekce interní značky
 • Opraveno načtení vlastníka faktury
 • Zobrazení informací o použitém paušálu na příloze faktury
 • Oprava načtení paušálního limitu ve faktuře (pro některé případy)
 • Lhůty - Oprava filtru správce spisu

ADVOKÁTNÍ SPIS verze 1.1.48 (07.09.2015)

Přehled změn ve verzi 1.1.48:

 • Úprava licenční kontroly pro MS Windows 10
 • Obsah spisu a Korespondence - V nastavení lze zvolit způsob typ komponenty, která zobrazuje náhledy pdf dokumentů
 • Korespondence - Oprava vymazávání jména klienta při změně spisu
 • Korespondence - Oprava automatického doplňování názvu podle předchozích zadání
 • Pro nálezy v insolvenčním řízení přidáno rozdělení na shodu/částečnou shodu

ADVOKÁTNÍ SPIS verze 1.1.47 (03.08.2015)

Přehled změn ve verzi 1.1.47:

 • Hlavní okno vyúčtování - Přehled práce - Úprava dialogu filtrace
 • Třídění spisů podle značky - Upraveno na logické třídění podle čísla
 • Seznam spisů - Opraveno řazení podle data založení spisu
 • Korespondence - Oprava zobrazování popisu spisu při založení nové položky
 • Depozita - Oprava nepropisovaní informace o klientovi při vytváření depozit
 • Číselníky - Subjekty - Zobrazit spisy upraveno i pro stav, kdy je subjekt protistrana nebo další osoba
 • Obsah spisu - Adresářové zobrazení - Při přidávání souboru je nabídnut výchozí adresář podle adresáře obsahu spisu
 • Obsah spisu - Adresářové zobrazení - Automatické doplňování názvu podle jména souboru
 • Oprávnění uživatele - Změna v zobrazení zaškrtnutí práva koncipient a vstup do vyúčtování
 • Výdaj a Obsah spisu - V nastavení možnost vypnout žlutý panel našeptávače názvu položky
 • Reporty - Měsíční sumář - Přidání nastavení pro sloupce; Výchozí datum podle aktuálního; Zobrazení všech měsíců
 • Faktury - Přidán nový stav Dobropis
 • Obsah spisu a pošta - Úprava v zobrazování náhledů pdf dokumentů (příprava pro Windows10)
 • Spojení Obsah spisu a Úkony - Přidána funkce v nastavení, pokud dojde u jedné položky ke změně názvu je název uložen i do druhé spojené
 • Obsah spisu - Pro záznamy, které kopíruji a pak vkládám, přidána funkce vložit včetně vytvoření kopie úkonu, pokud je původní záznam v obsahu spisu spojený s úkonem

ADVOKÁTNÍ SPIS verze 1.1.46 (18.02.2015)

Přehled změn ve verzi 1.1.46:

 • Vyúčtování - Otevřený klient - Na záložce spisů pod tabulkou zobrazena informace o všech zálohách
 • Seznam spisů - Do filtrace přidána možnost filtrovat podle Stavu
 • Rozcestník - Seznam spisů - Sloupec lhůta - Zobrazuje se nyní nejbližší následující nesplněná lhůta
 • Lhůty - Přidána možnost zadání data pro splněno
 • Rozcestník - Přidána lokální nabídka nad seznamem naposledy otevřených s funkcí odebrat položku ze seznamu
 • Vyúčtování - Reporty - Mesíční přehled - Přidány sloupce s měsíčním paušálem
 • Vyúčtování - Reporty - Přidány sumáře hodnot
 • Zálohová faktura - Přidána volba schovat sloupec Cena s DPH
 • Oprava tisku zálohové faktury v polštině
 • Export do MS Excelu - Před exportem zobrazen dialog s možností nastavení formátu exportovaných buněk
 • Nastavení - Přidána volba umožňující na záložce klienti a protistrana ve spise spojit všechny seznamy na jednu stránku
 • Vyúčtování - Seznam klientů - Přidáno tlačítko Přehled dlužníků zobrazující dialog s klienty s fakturami po splatnosti
 • Lhůta - V dialogu je pole název a místo změněno na rozbalovací nabídku s výběrem předchozích zadání
 • Korespondence - V dialogu je pole název změněno na rozbalovací nabídku s výběrem předchozích zadání
 • Nastavení - Přidána volba spouštět Agenta při startu aplikace
 • Rozcestník - Oprava pojmenování sloupce Označení 2, opravno načtení vlaječek při použití filtru, zachován filtr na spisech při aktualizaci seznamu
 • Smluvená cena - Oprava, pokud byla u hodinové ceny nastanena jiná měna než Kč a pak byla v úkonech vybrána, nově správně nastavena i měna
 • Advokátní kancelář - Oprava mazání externích kontaktů

ADVOKÁTNÍ SPIS verze 1.1.45 (23.01.2015)

Přehled změn ve verzi 1.1.45:

 • Výdaje - Přidání nového typu Cestovní náhrada za auto
 • Výdaje - Cestovní náhrady - Přidána alternativa zadávání úkonů pomocí hodin a minut
 • Výdaje - Hromadná úprava záznamů - oprava ukládání pro záznamy s režijním paušálem
 • Kontrola uživatelského jména na nepovolené znaky při zakládání uživatele firebird
 • Oprava ukládání částky u depozit při použití desetiných míst v čísle
 • Umožnění nahlédnutí na sazby v hlavním číselníku při zakládání spisu a přidávání jeho sazeb
 • Rozšíření pole pro upřesnění ukládání přehledu práce
 • Upraven systém licencování pro snadnější přeregistraci
 • Opraven tisk spisu pro neplátce DPH

ADVOKÁTNÍ SPIS verze 1.1.44 (10.12.2014)

Přehled změn ve verzi 1.1.44:

 • Zapracování druhé snížené sazby DPH
 • Revize systému nabídky smluvených cen
 • Ukládání změn v datech provedené uživatelem při práci se spisem

ADVOKÁTNÍ SPIS verze 1.1.43 (18.11.2014)

Přehled změn ve verzi 1.1.43:

 • Depozita - Nově možnost evidování jednotlivých vkladů a uvolnění depozita z/na různé účty
 • Depozita - Nové hlavní okno zobrazující všechny evidovaná deposita ze všech spisů
 • Depozita - Kontrola účtů - Nový dialog zobrazující všechny vklady a uvolnění ze zadaných účtů evidovaných u depozit
 • Subjekty - Přidána nová položka Skupina, umožňující sdružovat subjekty do skupin
 • Obsah spisu a Pošta - Přidán panel s náhledy dokumentů
 • Obsah spisu a Pošta - Přidána funkce pro export do PDF. Podmínkou je MS Office nebo Open office.
 • Kontrola insolvence - Přidáno zobrazování informační ikony, pokud je u řízení nový dokument
 • Vyúčtování - Odměny a náklady - Přidána nová položka Krátká poznámka
 • Vyúčtování - Odměny a náklady - Osamostatněna měna do samostatného sloupce
 • Vyúčtování - Odměny a náklady - Úprava exportu do MS Excel - zachován typ datum hodiny a číselné hodnoty pro další práci v MS Excel
 • Vyúčtování - Odměny a náklady - Přidán sloupec číslo faktury pro vyfakturované položky
 • Příloha faktury - Možnost zvolit zda se budou v tisku zobrazovat podrobnosti o ceně za hodinu nebo jednotku
 • Vyúčtování klienta - Úprava funkce náhledu záznamů jako příloha faktury, přidána informace spis, ke kterému je úkon evidován
 • Nemovitosti - Přidána možnost evidovat protistranu
 • Nemovitosti - Evidovaný list vlastnictví - Přidána funkce pro dohledání a uložení položek z listu vlastnictví
 • Nemovitosti - Úprava vyhledávání - Přidáno pro parcely typ parcely a pro stavby přidána část obce
 • Nemovitosti - Vyhledání jednotky bez nutnosti zadání ulice
 • Úprava zadávání údajů ve správci databází
 • Kontrola insolvence - Přidán filtr pro označení pouze subjektů v aktivních spisech
 • Pro změny ve správci uživatelů nově není nutno odhlásit stávajícího uživatele, ale je umožněno se dočasně přihlásit jako správce
 • Agenda - rozšíření pole pro zadání delšího textu
 • Úpravy v registračním průvodci
 • Faktura - Zahraniční faktury - Přidáno vložení jednoduché zálohy
 • Nové oprávnění Nahlížet do záložky Přehled práce pracovníků v kanceláři
 • Detail insolvenčního řízení - Opravy v zadávání lhůt vztahující se k danému řízení
 • Číselník subjektů - Optimalizace v rychlosti načítání dialogu
 • Obsah spisu a pošta - Přidána funkce otevřít složku s nalistovaným souborem
 • Oprava vložení datové zprávy z MDS do evidence pošty v Advokátním spisu
 • Subjekt - Přidána kontrola na délku PSČ
 • Optimalizace rychlosti načítání lhůt a korespondence

ADVOKÁTNÍ SPIS verze 1.1.42 (02.10.2014)

Přehled změn:

 • Nahlížení do katastru nemovitostí - Nová hlavní sekce a nová sekce v jednotlivých spisech. Umožňuje evidenci nemovitostí, spojení nemovitosti se spisem a evidenci libovolné poznámky k záznamu. Podrobnosti o nemovitosti lze dohledat jednoduchým dotažením informací z webu http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
 • Revize dokumentů - Archivace práce s dokumenty - Přidány funkce pro zálohování jednotlivých verzí dokumentu ukládaných v databázi. V obsahu spisu a v korespondenci vždy než dojde k přepsání souboru v databázi je na pozadí zkopírována původní verze do pomocné databáze. Lze vyvolat seznam zálohovaných verzí a nahlídnout do nich nebo zálohovaný dokument obnovit do hlavní databáze. (Nástroje - Databáze - Databáze pro revizi dokumentů - Administrátorské nastavení; v záznamech obsahu spisu a korespondence je nově tlačítko Revize zobrazující zálohy dokumentů)
 • Spis - Rozhodující orgány - Přidána sekce InfoSoud sledovaná řízení - Možnost zadat řízení ke sledování, při otevření daného spisu je na pozadí provedena kontrola a v případě změny na webu InfoSoudu je zobrazeno informační hlášení
 • Korespondence - V seznamu přidán sloupec Datová zpráva - Pokud je u záznamu evidována, tak je vyplněno ID a dvojklikem v tomto sloupci se otevře v MDS
 • Subjekt - Přidána funkce Kontrola odcizených dokladů
 • Subjekt - Přidána funkce Zobrazit adresu na mapě - spustí webový prohlížeč a pokusí se zobrazit adresu na Google Mapy
 • Korespondence - Přidáno tlačítko Sledování zásilek na webu České pošty - pro typ záznamu Obchodní balík
 • Faktura - V dialogu tisku faktury přidáno tlačítko Poslat fakturu v pdf mailem (funkce pro uživatele MS Outlook)
 • Dobropis - Zaokrouhlení celkové ceny - Samostatné nastavení a rozpis zaokrouhlení stejně jako na fakturách
 • MS word šablona - Nová konstanta telefon klienta
 • Termín řízení - Zvětšení pole pro zadání názvu, umožněno napsání dlouhých textů
 • Záloha - Příjmový platební doklad - přidání rozepsání dph
 • Průvodce vytvoření - Přidána kontrola duplicity spisové značky po dokončení průvodce před samotným uložením nového spisu
 • Spis - Vlastnosti spisu - Přidána možnost editace správce spisu
 • Spis - Průvodce vytvoření - Přidán výběr správce
 • Spis - Správce - Hromadná změna správce vybraných spisů - Funkce na pravém tlačítku
 • Sumář - Odebrána tabulka zobrazující klienty a ponechán pouze jednoduchý přehled počtu spisů
 • Podací arch pošty - Oprava načítání poznámky
 • Subjekt - Kontrola adresy - Přidána funkce kontrolující správný zápis adresy podle webové služby

ADVOKÁTNÍ SPIS verze 1.1.41 (03.08.2014)

Přehled změn ve verzi 1.1.41:

 • Dialog pro zadání úkonu - přeskládání prvků v dialogu, přidána položka režijní paušál
 • Spis a přiřazení klienti a protistrana - úprava editace subjektu ve spisu. Nově dostupné plné nastavení dat subjektu a nově zobrazeno speciální nastavení základních údajů pro subjekt v daném spisu.
 • Nespolehlivý plátce DPH - oprava ukládání pro subjekty s velkým množstvím bankovních účtů
 • Vyhledávání v ARES dopracována kontrola pro subjekty zařazené do skupinového DPH
 • Faktura - opraveno dodatečné zařazení výdaje na fakturu, pro faktury složené z výdajů z více spisů
 • InfoSoud - umožněno zakládání termínů z nálezů v infosoudu
 • Dialog pro zadání úkonu - přidán samostatný typ úkonu Režijní paušál
 • Celkový pohled na vyúčtování - Seznam vše zálohových faktur, přidána nová záložka zobrazující záznamy evidovaných záloh
 • Obsah spisu - v lokální nabídce na pravé myši lze vyvolat funkci pro odeslání více záznamů jednou datovou zprávou v MDS
 • Obsah spisu - přes lokální nabídku na pravém tlačítku lze záznamy kopírovat a vložit
 • Subjekt - pro fyzické osoby nově přidána položka "podnikající pod označením"
 • Email pro online hlídání insolvence - umožnění roztahování dialogu, v tabulce subjektů přidám sloupec poznámka
 • Úpravy ve vykreslování základních ovládacích prvků - tlačítka, textové pole apod.

ADVOKÁTNÍ SPIS verze 1.1.40 (25.06.2014)

Přehled změn ve verzi 1.1.40:

 • Doplněk pro MS Office - Spolupráce s MS Word, Excel, Outlook - Instalaci a nápovědu naleznete v nastavení záložka MS Office. Doplněk umožňuje přenos emailu a jeho příloh přímo z Outlooku do obsahu spisu a seznamu korespondence. Dokumenty z Wordu a Excelu umožňuje ukládat do vzoru dokumentu, obsahu spis. Při otevření dokumentu z obsahu spisu jsou zpřístupněny funkce pro rychlé uložení dokumentu zpět do spisu.
 • Export tabulek do MS Excel - Přidána detekce a převod číselných hodnot a datumu do formátu excelu
 • Přenos termínů do Outlooku - Opraveno nastavení počátečního času pokud u termínu nebylo zadáno celé rozpětí čas OD-DO
 • Spis - Vyúčtovní - Záložka Smluvené ceny přeskládány prvky pro korektní zobrazení na menších rozlišeních

ADVOKÁTNÍ SPIS verze 1.1.39 (03.06.2014)

Přehled změn ve verzi 1.1.39:

 • Zálohy - Vytvoření nové zálohové faktury - Oprava vytvoření a uložení nové zálohové faktury
 • Hlavní okno lhůty - Přidáno rychlé hledání
 • Hlavní okno lhůty - Urychlení načítání
 • Hlavní okno lhůty - Otevření spisu pro lhůty skartace a archivace
 • Přehled práce pracovníků v kanceláři - Urychlení načítání
 • Zálohy - Tisk příjmových dokladů - Možnost tisku dvou dokladů na jedné A4
 • Přehled práce pracovníků v kanceláři - Změna tiskové šablony
 • Faktura - Zahraniční měna - Do tisku přidána rekapitulace DPH v CZK
 • Faktura - Úpravy pro zahraniční faktury
 • Vyúčtování - Reporty - Přidán report přehledu práce na vybraných spisech klienta
 • Rozhodující orgány - Tlačítko pro aktualizace údajů a přidání informací o podatelně a informačním centru
 • InfoSoud a InfoJustice - Přidána funkce tisku výsledku
 • Faktura - Přidána možnost vložení vložení textu pro tisk Vážený pan/Vážená paní
 • Subjekt - Přidání do online hlídání přímo v dialogu subjektu
 • Online sledování insolvence - Úprava dialogu

ADVOKÁTNÍ SPIS verze 1.1.38 (15.05.2014)

Přehled změn ve verzi 1.1.38:

 • Vyúčtování - Seznam klientů - Sloupec Zálohy - Upraveno: Ukazuje volné zálohy, které lze použít na další fakturu
 • Vyúčtování - Otevřen jeden klient - Záložka Záloha - Ukládání nastavení tabulky a přidáno třídění podle sloupce
 • Vyúčtování - Přehled práce pracovníků - Pod tlačítko Přejít na záznam přidány funkce editace a smazání položky výdaje
 • Hlavní okno vyhledávání ve spisech - Výrazné urychlení získání výsledků hledání
 • Spis - Právní zástupce protistrany - Doplněny sloupce do přehledové tabulky
 • Spis - Úvodní strana - Úpravy v zobrazování důležité informace
 • Přenos lhůty do MS Outlooku - Opravena chyba zapsání lhůty pokud je v aplikaci lhůta zadána s daty od do
 • Archiv spisů - Opraveno zobrazení položky Agenda
 • Oprava zobrazení pro 120dpi.
 • Upraveno vyhledávání v nespolehlivých plátcích dph, pokud je v DIČ zadán prefix s malým CZ
 • Vyúčtování - Všechny faktury - Tisk faktury - Povolen hromadný tisk při označení více faktur najednou
 • Vyúčtování - Všechny faktury - Přidáno pole rýchlého vyhledávání v tabulce faktur
 • Vyúčtování - Otevřen jeden klient - Doplněna funkce tisku výdajů jako příloha faktury (podobně jako je v jednom spisu)
 • Kontrola insolvence - Přidáno tlačítko pro otevření spisu vybraného subjektu/klienta
 • Seznam spisů - Tisk - Při vybrání více spisů povolen postupný tisk všech označených

ADVOKÁTNÍ SPIS verze 1.1.37 (25.03.2014)

Přehled změn ve verzi 1.1.37:

 • Faktura - Možnost zvolit přepočet CZK na zahraniční měnu podle zadaného kurzu (Záložka Finance/Měna) a náledně vystavit fakturu (nová speciální tisková šablona) pro zahraničního klienta.
 • Faktura - Zobrazení celkového zaokrouhlení v dialogu i v tisku
 • Faktura - Možnost zadat další alternativní zálohu v celé sazbě DPH
 • Faktura - Vlastní text v datu splatnosti
 • Faktura - Revize tiskových šablon, drobné úpravy ve formátování tabulek
 • Formát finančních hodnot v aplikaci - Přidáno do nastvení (Nastavení/Vyúčtování)
 • Číselník subjektů - Do přehledu doplněn sloupec telefon
 • Vyúčtování - Vybraný klient - Seznam spisů - Přidán sloupec Poznámka z vyúčtování konkrétního spisu
 • Rozcestník/Vyúčtování seznam klientů - Upraveno načítání dat při opuštění a vrácení zpět do okna, tak aby zůstal nastaven seznam tak jak byl opuštěn
 • Číselník Měny - Možnost hromadně změnit měnu u záznamů v celé aplikaci
 • Spis/Faktura - Generování číselných řad - Přidán dialog nabízející různé varianty, která část používaného formátu se bude zvyšovat. Naposledy vybraná volba se pamatuje pro další spuštění.
 • Vzdálené podpora - Aktualizace na verzi 9

ADVOKÁTNÍ SPIS verze 1.1.36 (26.02.2014)

Přehled změn ve verzi 1.1.36:

 • Měsíční paušál - Rozšíření nastavení paušálu u klienta, přidána sjednaná sezba a částka pro vyúčtování práce nad limit
 • Měsíční paušál - Pod seznamem úkonů v panelu sumáře měsíčního paušálu pridáno tlačítko pro spuštění dialogu s upřesněním vyúčtování
 • Měsíční paušál - Faktury Záložka Finance Paušál - Fakturu lze vybrat pro vyúčtování měsíčního paušálu a provést přepočet úkonů podle nastavení u klienta
 • Volba v hlavním nastavení - Přídávání nového úkonu do poušálu automaticky
 • Hlavní okno lhůt - Označit za splněnou lhůtu z pošty přímo kliknutím v prvním sloupci v seznamu lhůt
 • Dobropis - Doplněny položky IBAN SWIFT a oprava načtení data zdanitelného plnění
 • Faktury + Zalohové faktury - Vytváření variabilního symbolu
 • Celkový přehled vyúčtování - Záložka Všechny faktury - Doplněno o načítání dobropisů a jejich otvírání přímo ze seznamu
 • Faktura - Volitelné nastavení - Vynechat v adresách Česká republika
 • Faktura - Volitelné nastavení - Vynechat v tisku Jsme plátci DPH
 • Faktury - Volitelné nastavení - Pro cizojazyčné faktury nahrazeno Kč za CZK
 • Faktury - Volitelné nastavení - Pro tisk lze vynechat pole Zapsán
 • Faktura - Volitelné nastavení - V nastavení přílohy faktury lze zvolit zda tisknout u data také čas
 • Faktury - Tisk faktury - IBAN a SWIFT posunut hned pod číslo účtu
 • Faktura - Tisk přílohy - V seznamu položek lze pomocí zaškrtávání vybrat, které položky se budou tisknou na příloze faktury
 • Zálohová faktura - Oprava formátování čísel a doplněna měna
 • Celkový přehled vyúčtování - Seznam klientů - Přidáno pole pro rychlou filtraci
 • Číselník kurzů měn doplněn o stahování aktuálních kurzů z internetu
 • Zálohové faktury - Přidán překlad do angličtiny a němčiny
 • Faktury - Přidán překlad do polštiny a slovenštiny
 • Seznam subjektů - Možnost hromadného mazání v seznamu subjektů
 • Licence - Upraveno pro případný přechod klientské stanice z win8 na win8.1

ADVOKÁTNÍ SPIS verze 1.1.35 (17.01.2014)

Přehled změn ve verzi 1.1.35:

 • Pro Advokátní kancelář – možnost evidence více bankovních účtů
 • Zálohové faktury - Přidání pole pro IBAN a SWIFT
 • Úprava filtru Přehled práce pracovníků - přidána položka úkon zaplacen
 • Přidáno informační okno se soupisem konstant pro word proměné v dialogu přidání šablony dokumentu
 • Přidat záznam do obsahu spisu – Přidat ze vzoru – Nově jsou také vyplněny word proměnné
 • Import subjektu z XLS - Přidán sloupec pro import bankovních učtu
 • Seznam spisů – Přidán sumář kolik je zobrazeno spisů
 • Word šablony - Oprava doplňování proměných z Vlastnosti spisu

ADVOKÁTNÍ SPIS verze 1.1.33 (26.08.2013)

Přehled změn ve verzi 1.1.33:

 • Faktury - pro tisk faktury je nabídnut nový typ Zjednodušený daňový doklad
 • Faktury - datum zdanitelného plnění lze schovat
 • Faktury - výchozí text na faktuře lze nastavit pro konkrétního klienta
 • Faktury - přidáno pole IBAN a SWIFT
 • Faktury - záložka Finance - lze vytvořit příjmový doklad pro platbu v hotovosti
 • Faktury - záložka Finance - lze evidovat částečné zaplacení faktury
 • Odměny/Náklady - Lze nastavit typ vyfakturován bez faktury v Advokátním spise
 • Subjekt - možnost nastavit finanční nebo hodinový měsíční limit práce
 • Vyúčtování - Náklady - lze zobrazit panel, zobrazující aktuální stav vyúčtované práce vzhledem k měsíčnímu limitu
 • Spis - Obsah spisu - dvojklikem ve sloupci soubor lze soubor záznamu přímo otevřít
 • InfoSoud a InfoJustice - opraveno stahování informací se serveru ministerstva
 • Spis - Rozhodující orgán - přidáno tlačítko pro přímí přístup do InfoJednání
 • Vlastní sazba nákladů/odměn - při úpravě je nabídnuto promítnutí do ostatních spisů, ke je stejná sazba také použita
 • Kontrola a úprava pro ovládání aplikace klávesnicí - pohyb pro prvcích pomocí klávesy TAB, potvrzení dialogu pomocí Enter a zavření pomocí Esc
 • Filtrace seznamu spisu - v dialogu pro zadání filtru změna prvků k zadávání v poli klient, protistrana, rozhodující orgán.
 • Archiv spisů - přidán sloupec zobrazující datum Plánování skartace
 • Kontrola insolvence - změna ukládání a načítání výsledků kontroly, zrychlení načtení uložených výsledků při dalším spuštění (Při prvním spuštění dojde k převodu ze staršího typu ukládání, tento převod může být časově náročnější podle počtu kontrolovaných subjektů)
 • Kontrola insolvence - v nastavení lze zvolit, zda se historie provedených kontrol bude vázat na aktuálně přihlášeného uživatele nebo je společná pro všechny uživatele
 • Kontrola insolvence - oprava vykreslování buňky obsahující více řádků
 • Kontrola insolvence - při přidání nového subjektu a zapnuté volbě přidat do pravidelné kontroly je nabídnuto přidat do pravidelné kontroly všem uživatelům

ADVOKÁTNÍ SPIS verze 1.1.32 (01.07.2013)

Přehled změn ve verzi 1.1.32:

 • MS Word šablony - přidány nové proměné pro hodnoty ve spisu
 • Příloha faktury - na konci přidán celkový součet ceny
 • Přehled práce pracovníků - Podle nastavení lze změnit počítání hodin u hodinové sazby podle zadaných hodnot u data uskutečnění
 • Dialog náklady a výdaje - Podle nastavení lze změnit zadání úplného data uskutečnění na jednoduché zadání hodin a minut
 • Rozcestník - Lhůty a kalendář - urychlení načítání
 • Celkový pohled na lhůty - přidána tisková šablona pro tisk zobrazených lhůt
 • Faktura - oprava zobrazování částky v tisku, tisíce oddělené mezerníkem
 • Dobropis - sazba DPH se mění podle zvoleného data
 • Insolvence - opraven přístup do sekce podle nastavení uživatelského oprávnění
 • Dialog zařazení do pravidelné kontroly insolvence - v tabulce opraveno třídění podle jména klienta

ADVOKÁTNÍ SPIS verze 1.1.31.1 (16.05.2013)

Přehled změn ve verzi 1.1.31.1:

 • Vyúčtování - Všechny faktury - přidány sloupce RČ a IČ klienta
 • Vyúčtování - Spisy - zrychlení načítání dat
 • Nové oprávnění uživatele - Editace položky fakturu vystavil
 • Nové oprávnění uživatele - Možnost použít standardní typy odměn
 • Kontrola insolvence - Nové tlačítko s funkcí doplnění data narození z číselníku ARES
 • Nový číselník měny
 • Tisk příloha faktury - doplnění poznámky
 • Spis - Odměny - Export jako příloha faktury, doplněno o sumář hodin
 • Vyúčtování - Vybrat položky pro fakturu - Lze vybrat jednotlivé řádky a pomocí funkce na pravém tlačítku označit

ADVOKÁTNÍ SPIS verze 1.1.30.2 (22.04.2013)

Přehled změn:

 • Upraven algoritmus načítání spisů v oknech rozcestníku a seznamu spisů.
 • Opraveno (znovu zapojeno) zaokrouhlování celkové ceny faktury
 • V okně Seznam spisu doplněny varianty exportu spisů do MS Excel.
 • Spis - první záložka celkový přehled - doplněn údaj soudní poplatek a náklady řízení
 • Nový výdaj - duplikace předchozího - opraveno načítání typu odměny
 • Vyhledávání nespolehlivého plátce DPH napojeno na oficiální API ministerstva
 • Subjekt doplněn o zadání čísla bankovního účtu
 • Při kontrole nespolehlivého plátce DPH zároveň kontrolováno číslo účtu
 • Kontrola insolvence - Online hlídání podle stavu ins. řízení
 • Kontrola insolvence - Úprava vyhledávacího algoritmu
 • Kontrola insolvence - Úprava ukládání subjektu do online hlídání
 • Kontrola insolvence - Oprava duplicitního zobrazování emailových adres
 • Kontrola insolvence - Přidáno tlačítko s odkazem na web s formuláři

ADVOKÁTNÍ SPIS verze 1.1.29 (15.03.2013)

Přehled změn ve verzi 1.1.29:

 • Odměny - Hodinová sazba - Výchozí hodnotu pro čas lze určit v nastavení
 • Vlastnosti spisu - Přidány položky soudní poplatek a Náklady řízení
 • Spis/Obsah spisu - Adresářové zobrazení - zapracováno "přirozené" třídění podle jména souboru
 • Pošta - Přidáno tlačítko pro MS Word šablony, možno využít pro tisk poštovních obálek
 • Vyúčtování/Přehled práce a Vyúčtování/Klient/Výdaje - přidán sloupec protistrana
 • Přidáno tlačítko pro předčasné ukončení kontroly insolvence při startu aplikace
 • Nový spis - Zaškrtnutí volby žaloba podána dne lze určit v nastavení
 • Dialog Odměny/Výdaje - Při zakládání nového záznamu je zvolen první typ v seznamu, tedy pokud jsou u spisu smluvené ceny tak je vybráno z nich, jinak zůstává vybrána hodinová sazba
 • Před tiskem a uložením faktury přidána kontrola na zápornou hodnotu celkové částky faktury
 • Smluvené ceny/Tarifní odměna - povolen zápis ceny
 • Před aktualizací databáze je přidána kontrola, že jsou všechny klientské stanice odpojeny
 • Opravena chyba při spuštění aplikace při současném nastavení většího fontu

Nyní je Advokátní spis rozšířen o nový modul Manažer datových schránek. Jeho hlavní výhodou je možnost propojení aplikace se systémem Advokátní spis. Díky tomu budete moci posílat vybrané dokumenty přes datovou schránku přímo z Vašeho elektronického Advokátního spisu a naopak, veškerá přijatá rozhodnutí soudu jednoduše přiřadit ke konkrétnímu případu přímo z Datové schránky.

ADVOKÁTNÍ SPIS je v pravidelných intervalech aktualizován.

ADVOKÁTNÍ SPIS START

je novinkou na trhu a je základní verzí oblíbeného ADVOKÁTNÍHO SPISU. V této verzi můžete získat následující funkce.

 • Přehledná evidence spisů, klientů a protistran.
 • Kompletní přehlednost vyúčtování spisu.
 • Nastavitelnost pro plátce a neplátce DPH.
 • Správa a evidence spisů pro jednotlivé advokáty.
 • Export vyúčtování spisu do Microsoft Excel.
 • Fulltextové vyhledávání ve spisech.
 • Evidence práce vykonané na případu jednotlivých advokátů.
 • Propojení s aplikací Manažer datových schránek – možnost přikládání příloh přímo ze spisu a ukládání doručených dokumentů přes manažera do AS.
 • Propojení lhůt a termínu s aplikací Outlook.
 • Evidence odeslané a přijaté korespondence.
 • Přehledný tisk spisu a souvisejících dokumentů.
 • Sledování insolvence v insolvenčním rejstříku.
 • Jednoduché uživatelsky přívětivé prostředí.
 • Maximální přehlednost programu.
 • Úprava vzhledu a zvětšení písma

ADVOKÁTNÍ SPIS

CENÍK

 

Cena základní dodávky

VerzeCena
S18 000,-
N/124 000,-
N/226 000,-
N/528 000,-
N/1035 000,-
N/1540 000,-
N/2550 000,-
N/5070 000,-

 

Přehled verzí

SSingle verze, instalace na jednu samostatnou stanici nebo síťový server pro 1 uživatele.
NInstalace pro síťový server s přístupem do počtu uživatelů určeného uvedeným číslem.

 

Konkrétní informace o aktuálních slevách, individuálních cenových nabídkách, souvisejících doplňcích či profesních řešeních vám podá firemní reprezentant společnosti nebo naše Klientské centrum.

Uvedené ceny jsou bez DPH. K cenám zásilek je účtováno poštovné.