V nové verzi produktu KONTROLA INSOLVENCE jsou insolvenční řízení označována podle toho, jak přesná shoda nastala v porovnání s insolvenčním rejstříkem, je rozlišována úplná a částečná shoda. Stav je možné změnit také ručně, případně vybraná insolvenční řízení zcela odstranit. Propojením s databází ARES lze dohledat také datum narození podnikající fyzické osoby.