Přehled změn ve verzi 1.1.5.0:

  • Číselník subjektů – Přidána funkce Import/Export z MS Excelu
  • Import uživatelů z Active Directory, možnost kontroly přihlášení do aplikace přes AD
  • Nastavení – Možnost zadat Proxy přihlášení
  • Agent – Přidána funkce automatického doplňování dokumentů do smluv podle adresářů pojmenovaných po subjektech