Přehled změn ve verzi 1.1.3.0:

  • V nastavení možnost přidat až pět vlastních volitelných polí s vlastním názvem
  • Subjekty – Přidána další sekce Kontaktní osoby
  • Průvodce založením smlouvy – Pro subjekty lze zadat Číslo a Poznámku
  • Průvodce založením smlouvy – Doplněno pole pro zadání termínu vypovězení smlouvy
  • Související smlouvy – Doplněna možnost označit slouvu jako rámcovou
  • Oprávnění – Nové oprávnění pro zveřejnění smlouvy v Registru smluv