Přehled změn ve verzi 1.1.2.0:

 • Pro smlouvu přidána nová položka Prolongace
 • Dialog pro smlouvy s nastavenou prolongací
 • Pro smlouvu přidána nová položka Vypovězení
 • Smlouva – Registr smluv – Možnost nastavení pokud ke zveřejnění došlo protistranou
 • Seznam lhůt – V menu funkce Hromadný přenos lhůt do MS Outlook
 • Seznam lhůt – V menu funkce pro hromadné označení lhůt “Splněno”
 • Dialog seznamu smluv v Registru smluv – Přidání funkce exportu seznamu do MS Excelu
 • Vyhledávání – Vybarveny nálezy a oříznutí dlouhých textů
 • Vyhledávání – Vyhledávání v hlavní poznámce spisu
 • Levý panel – Seznam subjektů a spisů – Stále viditelné pole pro rychlé vyhledávání
 • Náhledy dokumentů – Doplněno pro obrázky jpg a png a bmp
 • Náhledy dokumentů – Doplněno pro textové soubory
 • Úvodní strana – Box pro zobrazování seznamu smluv pro Registr smluv
 • Dialog pro neplatné smlouvy – Možnost hromadně změnit stav a složku
 • Nastavení – Zobrazovat Smlouvy s prolongací po přihlášení
 • Nastavení – Zobrazovat Neplatné smlouvy po přihlášení
 • Uživatelé – Přidáno pole Email
 • Vyhledávání – Nezobrazit nálezy v zaheslovaných smlouvách
 • Práva uživatelů – Ukládání/Načítání nastavených oprávnění