(31.01.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce mezinárodních smluv

Dne 25.1.2017 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 5/2017 Sb. m. s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku.

Smlouva podepsaná v Santiagu de Chile dne 2.12.2015 se vztahuje na daně z příjmu a z majetku ukládané jménem každého ze smluvních států nebo jeho nižších správních útvarů nebo místních úřadů, ať je způsob vybírání jakýkoli. Za daně z příjmu a z majetku se přitom považují všechny daně vybírané z celkového příjmu, z celkového majetku, nebo z částí příjmu nebo majetku, včetně daní ze zisků ze zcizení movitého nebo nemovitého majetku, daní z celkového objemu mezd či platů vyplácených podniky a rovněž daní z přírůstku majetku. Smlouva se bude rovněž vztahovat na jakékoliv daně stejného nebo v zásadě podobného druhu a na daně z majetku, které budou ukládány po datu podpisu Smlouvy vedle nebo místo současných daní.

V platnost vstoupila dnem 21.12.2016, její ustanovení se přitom budou provádět v souladu s jejím článkem 29.