(14.05.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Senát Parlamentu České republiky na své patnácté schůzi svolané na 17. 5. 2018 projedná čtyři návrhy zákonů, jež už byly schváleny Poslaneckou sněmovnou.

Jde konkrétně o rozsáhlou novelu vodního zákona, novelu zákona o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, o zcela nový zákon o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu, a nakonec o novelu zákona o střetu zájmů. Ta byla, na rozdíl od třech ostatních návrhů zákonů předložených vládou, iniciativou skupiny poslanců.

Pokud návrhy zákonů Senát schválí a následně je prezident republiky nevetuje, nic by nemělo bránit jejich brzké publikaci ve Sbírce zákonů.

Autor: Mgr. Martin Glogar