(07.11.2016, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 26.10.2016 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod č. 343/2016 Sb. sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2017.

Ministerstvo práce a sociálních věcí sdělením vydaným dle § 22 odst. 3 zákona o nemocenském pojištění vyhlásilo, že v roce 2017 bude činit výše první redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu 942 Kč, výše druhé redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu 1 412 Kč a výše třetí redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu 2 824 Kč.