(10.05.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 4. 5. 2018 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 75/2018 Sb. sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu.

Dle § 21 odst. 2 písm. b) zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, relativně nově zřízená Národní rozpočtová rada jakožto nezávislý odborný orgán, který působí v oblasti fiskální a rozpočtové politiky, zjišťuje výši uvedeného dluhu a vyhlašuje ji stejným způsobem, jakým se vyhlašují zákony, a to do 1 měsíce ode dne prvního zveřejnění výše dluhu sektoru veřejných institucí za předchozí kalendářní rok Českým statistickým úřadem.

Na základě tohoto ustanovení tak Národní rozpočtová rada aktuálně publikovaným sdělením vyhlásila výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu k 31. 12. 2017 na úrovni 34,60 % HDP.

Autor: Mgr. Martin Glogar