(22.03.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 13. 3. 2018 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv publikováno pod č. 15/2018 Sb. m. s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o odstoupení České republiky od Charty Mezinárodního energetického fóra.

Ministerstvo v něm sděluje, že poté, co s tím Parlament České republiky vyslovil souhlas, podepsal prezident republiky dne 24. 10. 2017 listinu o odstoupení České republiky od Charty Mezinárodního energetického fóra podepsané v Rijádu dne 22. 2. 2011 a publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 35/2016 Sb. m. s. Odstoupení České republiky od Charty bylo generálnímu tajemníkovi Mezinárodního energetického fóra oznámeno dne 3. 12. 2017, stejného dne pak nabylo své účinnosti.

Autor: Mgr. Martin Glogar