(23.04.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 18. 4. 2018 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 65/2018 Sb. sdělení, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory.

Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím tohoto sdělení vyhlásilo, že od 1. 7. 2018 je podle § 8 odst. 2 zákona o životním a existenčním minimu částkou odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2017 částka 14 700 Kč, a dle § 5 odst. 6 a 7 zákona o státní sociální podpoře částkou odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2017 částka 14 700 Kč a částkou odpovídající 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2017 částka 7 300 Kč.

Autor: Martin Glogar