(16.02.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 9.2.2017 bylo ve Sbírce zákonů publikována dvě sdělení Ministerstva financí, jimiž se určují emisní podmínky nových státních dluhopisů.

Pod číslem 31/2017 Sb. jde o sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017–2027, 0,25 %. Pod č. 32/2017 Sb. pak bylo zveřejněno Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017–2020, 0,00 %.

Dle prvního z uvedených sdělení vydává Česká republika prostřednictvím Ministerstva financí státní dluhopisy pojmenované Státní dluhopis České republiky, 2017–2027, 0,25 %. Dluhopisy jsou vydávány ve formě zaknihovaného cenného papíru na doručitele, jmenovitá hodnota byla určena ve výši 10.000,- Kč. Jako datum emise je stanoven den 10.2.2017, přičemž lhůta pro upisování emise počala běžet dne 8.2.2017 a skončí dnem 11.1.2027. Datem splatnosti je pak 10.2.2027. Výnos dluhopisu je určen pevnou úrokovou sazbou 0,25 % p. a.

Dle druhého z uvedených sdělení pak vydává Česká republika prostřednictvím Ministerstva financí státní dluhopisy pojmenované Státní dluhopis České republiky, 2017–2020, 0,00 %. Dluhopisy jsou vydávány ve formě zaknihovaného cenného papíru na doručitele, jmenovitá hodnota byla určena ve opět výši 10.000,- Kč. Jako datum emise je stanoven den 10.2.2017, přičemž lhůta pro upisování emise počala běžet dne 8.2.2017 a skončí dnem 11.1.2020. Datem splatnosti je pak 10.2.2020. Výnos dluhopisu je tentokrát určen nulovou úrokovou sazbou, tedy 0,00 % p. a.

Dluhopisy se nabízejí k úpisu v České republice veřejně a dávají se do prodeje na primárním trhu prostřednictvím České národní banky. Jsou přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými dluhy České republiky, které jsou na stejné úrovni se všemi ostatními existujícími i budoucími přímými, nepodmíněnými a nepodřízenými dluhy České republiky.