(04.06.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 31. 5. 2018 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 85/2018 Sb. rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí.

Veškeré uvedené volby se budou konat současně. Rozhodnutím vydaným podle čl. 63 odst. 1 písm. f) a čl. 16 odst. 2 Ústavy, § 1 odst. 3 zákona o volbách do Parlamentu ČR, § 3 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí a § 123 zákona o hlavním městě Praze totiž prezident stanovil dny jejich konání na pátek 5. října a sobotu 6. října 2018.

Autor: Mgr. Martin Glogar