(12.05.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 2.5.2017 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 135/2017 Sb. rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Rozhodnutím vydaným dle čl. 63 odst. 1 písm. f) Ústavy České republiky a podle § 1 odst. 3 zákona o volbách do Parlamentu České republiky vyhlásil prezident republiky volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, přičemž stanovil dny jejich konání na pátek 20. října 2017 a sobotu 21. října 2017.