Řešení pro

Vyberte si z široké nabídky, který software vám pro potřeby a účel vašeho podnikání či chodu kanceláře nejvíce vyhovuje.

Naše klientské centrum vám odpoví na všechny vaše doplňující otázky.

 PRÁVNÍ software

CODEXIS

Codexis

Jedná se o komplexní právní informační systém, který je určen nejen odborníkům z oblasti práva, ale i lidem, kteří se s legislativou setkávají v každodenní praxi při výkonu své profese. Z toho důvodu je uživatelsky přívětivý, obsahuje jednoduché vyhledávání, zajišťuje celkový komfort ovládání a přehlednost při práci se souvisejícími předpisy. V neposlední řadě zahrnuje práva národní a evropské legislativy. Je nejkomplexnějším systémem, z něhož postupně vzniklo několik mutací cílených přímo na konkrétní skupiny právních profesí.
více

 

 

 

MANAŽERSKÝ software

Řízení prodeje

Řízení prodeje

Modulární systém umožňující precizní organizaci a kontrolu práce obchodních zástupců, servisních techniků a školitelů. Přispívá k informovanosti a provázanosti obchodní činnosti v rámci společnosti a zároveň k řízení prodeje a s tím související obchodní agendy. Tím výrazně zvyšuje efektivitu obchodního procesu.Systém je určen všem pracovníkům odpovědným za řízení prodeje a řešení vztahů či problémů vznikajících ve styku se zákazníky.
více

 

Smlouvy

Smlouvy

Software SMLOUVY je komplexní aplikace sloužící k snadné a efektivní práci se smlouvami a také k jejich evidenci. Aplikace hlídá platnost i prodloužení smluv, závazky i benefity, umožňuje evidenci neomezeného množství smluv i subjektů a jejich následné řazení do skupin.
Obrovským přínosem je jak propojení aplikace s databází ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů), ve které si uživatel může dohledávat informace ke společnostem, tak i možnost komunikovat s Registrem smluv s pomocí Manažera datových schránek.
více

 

EQUANTA

EQUANTA

Produkt je určen všem pracovníkům zodpovědným za přípravu ekonomických plánů a analýz, za výběr optimálních investičních variant a správu firemních finančních prostředků důležitých pro plánování, controlling, analýzu a rozhodování o investičních záměrech. Uživateli poskytuje bohaté možnosti využití při zpracování vlastních podnikatelských záměrů a při analýze dosažených výsledků hospodaření.
více

 

Manažer datových schránek

Manažer datových schránek

Jedná se o jednoduchý modul, který vám zajistí snadnou správu datové schránky. Nabízí mnohá vylepšení a funkce, které znáte z běžného emailového účtu. Vyznačuje se příjemným uživatelským prostředím a intuitivním ovládáním. Jeho nejvýraznější výhodou je propojení s advokátním spisem. Je však natolik univerzální, že jej lze použít prakticky v jakékoli kanceláři.
více

 

Daňová kancelář

Daňová kancelář

Software pro všestranné zpracování daňových přiznání a navazující agendy se opírá o desetiletou zkušenost autorů v oblasti daňové problematiky. Nabídka výpočetních modulů zahrnuje všechny výpočty daní a přiznání, s nimiž se lze setkat při provozu společnosti. Představuje tak jedinečný nástroj pro všechny fyzické a právnické osoby - daňové poplatníky, daňové poradce, auditorské a konzultační firmy, komerční právníky, pracovníky účtáren a ekonomy firem.
více

 

Kontrola Insolvence

Kontrola Insolvence

Je nová aplikace, která za vás sleduje, zda se vybraný subjekt nachází v insolvenčním řízení. KONTROLA INSOLVENCE vám přináší jistotu, že informace o daném subjektu jsou vždy aktuální. Veškerá data se aktualizují přímo ze serveru Ministerstva spravedlnosti, odkud se okamžitě zaznamená každá nová událost v insolvenci zvoleného subjektu. Vy tak máte okamžitý přehled o situaci vašeho dodavatele, zákazníka, klienta.
více
 

NAVIGAL

NAVIGAL

Moderní software zaměřený na tvorbu cestovních příkazů a knih jízd. Umožňuje neomezenou evidenci osob a vozidel, a to dokonce pro libovolné množství společností současně. Jeho nedílnou součástí je automapa, tvořící výkonný nástroj pro efektivní plánování tras. Díky užitečným funkcím vám ušetří čas a přinese maximální efektivitu a přehlednost.
více