Řešení pro

Vyberte si z široké nabídky, který software vám pro potřeby a účel vaší advokátní kanceláře nejvíce vyhovuje.

Naše klientské centrum vám odpoví na všechny vaše doplňující otázky.

 PRÁVNÍ software

CODEXIS Advokacie

Codexis

Právní informační systém vytvořený ve spolupráci s Českou advokátní komorou a od začátku je vyvíjen pro potřeby advokátních kanceláří. Software je nepřetržitě aktualizován, aby měl uživatel patřičné novelizace včas (často i s předstihem) a v plném znění. Součástí systému je legislativa České republiky, legislativa Evropské unie, judikatura České republiky, judikatura ESD a ESLP, advokátní předpisy a literatura jako doplňkový datový zdroj. CODEXIS® ADVOKACIE poskytuje široký soubor komplexních a relevantních informací a doplňků, pro které jej oceníte.
více

 

 

CODEXIS Online

CODEXIS ONLINE

Nabízí uživatelům právní informace prostřednictvím webového portálu www.codexisonline.cz. Podobně jako systém CODEXIS®, také CODEXIS® ONLINE představuje výjimečný právní informační systém, jedinečný svým zaměřením, komplexností a úplností obsahu, originálním způsobem zpracování, pestrou řadou výkonných funkcí a mnohými dalšími vlastnostmi potřebnými pro snadnou orientaci v národní a evropské legislativě.
více

 

CODEXIS Mobile

CODEXIS MOBILE

Zajistí uživatelům nepřetržitý přístup k platným právním předpisům České republiky. Díky této aplikaci se kdekoli a okamžitě dostanete ke znění předpisů v jejich plné verzi. CODEXIS® Mobile obsahuje modul s předpisy oblíbeného právního informačního systému CODEXIS®. Ve svém mobilu pak můžete využívat i další šikovné funkcionality, a to vyhledávání zákonů podle klíčových slov, aktivní odkazy v dokumentech a obsahu, přehledné a rychle dostupné základní informace o dokumentu (zákonu), fulltextové vyhledávání.
více

 

Advokátní spis

Codexis

Moderní komplexní softwarový produkt sloužící k efektivnímu řízení advokátní kanceláře. Pomocí programu ADVOKÁTNÍ SPIS můžete sledovat jednotlivé případy od zadání klienta až po závěrečné vyúčtování služeb. Hlavním přínosem je zjednodušení administrativní práce advokátní kanceláře díky velkému množství užitečných doplňků a aplikací. Jedním z nich je například modul Manažer datových schránek, který propojuje advokátní spis s vaší datovou schránkou.
více

 

Právní kalkulačka

Právní kalkulačka

Je nezbytným pomocníkem každého advokáta. Obsahuje nejen výpočty odměn a náhrad advokáta, ale také výpočty soudních poplatků, výpočty související s prodlením pohledávek, výpočty cestovních náhrad a v neposlední řadě lhůtník. Velkou výhodou našeho řešení je provázanost s informačním systémem CODEXIS®.
více

 

MANAŽERSKÝ software

Manažer datových schránek

Manažer datových schránek

Jedná se o jednoduchý modul, který vám zajistí snadnou správu datové schránky. Nabízí mnohá vylepšení a funkce, které znáte z běžného emailového účtu. Vyznačuje se příjemným uživatelským prostředím a intuitivním ovládáním. Jeho nejvýraznější výhodou je propojení s advokátním spisem. Je však natolik univerzální, že jej lze použít prakticky v jakékoli kanceláři.
více

 

Smlouvy

Smlouvy

Software SMLOUVY je komplexní aplikace sloužící k snadné a efektivní práci se smlouvami a také k jejich evidenci. Aplikace hlídá platnost i prodloužení smluv, závazky i benefity, umožňuje evidenci neomezeného množství smluv i subjektů a jejich následné řazení do skupin.
Obrovským přínosem je jak propojení aplikace s databází ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů), ve které si uživatel může dohledávat informace ke společnostem, tak i možnost komunikovat s Registrem smluv s pomocí Manažera datových schránek.
více