REGISTRACE A INSTALACE – ATLAS consulting spol. s r.o.

REGISTRACE A INSTALACE

VŠEOBECNÉ PRINCIPY INSTALACE A REGISTRACE PRODUKTŮ

Instalační informace

Instalační informace ke kompletní řadě našich produktů jsou v nové podobě - průvodce "krok za krokem" s návodnými obrázky - obsaženy v manuálech, které jsme pro Vás připravili.

Abyste si mohli ověřit, zda je Vaše PC připraveno na použití Licenčního serveru pro registraci našich produktů (parametry LAN a připojení k síti Internet), připravili jsme pro Vás Kontrolní utilitu (ke stažení), která Vám rychle, bez nutnosti instalace zakoupeného software, poskytne informace, jaký typ registrace našich produktů je pro Vás dosažitelný.
Po stažení a rozbalení můžete s Kontrolní utilitou otestovat možnosti komunikace s Licenčním serverem prostřednictvím sítě Internet a parametry Vaší firemní sítě pro síťovou instalaci našich produktů.

Principy aktivace software

Zakoupením software z naší produkce vzniká:

 • jedinečný licenční klíč (jedinečné licenční klíče) k identifikaci objednávky – zasílá se dopisem klientovi
 • licenční záznam – informace kvantifikující objednaný software na licenčním serveru

Zákazník nainstaluje software a aktivuje zakoupené modulární části, probíhá oboustranná komunikace mezi klientem a licenčním serverem: 

 • zákazník zasílá licenčnímu serveru svůj licenční klíč, identifikuje se ke své zakázce
 • licenční server zasílá na zákazníkovo PC datové soubory ALF (Atlas Licence File) obsahující informace o zakoupených modulech a podmínkách jejich provozování
 • proběhne instalace zakoupených modulů na zákazníkem zvolené místo, z PC zákazníka je licenčnímu serveru zaslán registrační kód
 • na licenčním serveru vzniká záznam o použití licence zákazníkem a na PC zákazníka je licenčním serverem zaslán potvrzovací kód o aktivování zakoupeného produktu na určeném hardware

Prohlášení o obsahu přenášených informací

 • Registrační kód, přenášený z PC zákazníka na licenční server, obsahuje pouze informace o provedení instalace na pevný disk počítače (záznam velikosti několika bajtů).
 • Soubory a data doručované na klientův počítač (ALF, potvrzovací kód), obsahují pouze informace o zakoupených modulech, neobsahují spustitelný kód a neaktivují žádný proces.
 • Jiné informace nebo souborové procesy, než výhradně výše uvedené datové výměny popisující klientem zakoupený software a místo instalace tohoto software, se v průběhu registračního procesu mezi PC klienta a licenčním severem nepřenáší.
 • Oboustranná komunikace mezi PC klienta a licenčním serverem probíhá vždy pouze jednorázově, a to po volbě uživatele v aplikaci - registrace / odregistrace zakoupeného software.

 


Registrace pomocí internetu

 1. Do vstupního pole registračního klient vyplní licenční klíč, který obdržel v dopise.
 2. Aplikace se spojí prostřednictvím sítě Internet s licenčním serverem, který na PC klienta zašle ALF soubory.
 3. K provedení instalace je licenčnímu serveru zaslán registrační kód a po aktivaci zkoupených modulů zasílá licenční server na PC klienta potvrzovací kód.

 


Registrace pomocí emailu

 1. Klient kontaktuje linku zákaznické podpory.
  Email: podpora@atlasgroup.cz, telefon: +420 596 613 333.
  Sdělí klíč, na který chce registrovat svoji aplikaci.

 2. Na PC klienta jsou emailem zaslány soubory ALF, které klient zkopíruje na pevný disk počítače, na kterém instaluje zakoupený software.
 3. V instalačním dialogu aplikace klient zvolí registraci emailem a cestu k uloženým ALF souborům. K provedení instalace aplikace vygeneruje emailovou zprávu s registračními kódy pro licenční server, kterou klient odesílá jako běžný email na adresu registrace@atlasgroup.cz
 4. Na licenčním serveru je proveden záznam o aktivaci zakoupených modulů a na PC klienta jsou emailem zaslány potvrzovací kódy.
 5. Klient přenese prostřednictvím schránky Windows potvrzovací kódy do vstupních polí registračního dialogu a ukončí aktivaci zakoupených modulů.

 


Telefonická registrace

 1. Klient kontaktuje linku zákaznické podpory.
  Email: podpora@atlasgroup.cz, telefon: +420 596 613 333.
  Sdělí klíč, na který chce registrovat svoji aplikaci.

 2. Klientovi jsou zaslány soubory ALF
  (poštou, e-mailem na určený účet Internetové kavárny...). Zaslané soubory klient zkopíruje na pevný disk počítače, na kterém instaluje zakoupený software.

 3. V instalačním dialogu aplikace klient zvolí registraci telefonicky, určí cestu k uloženým ALF souborům na zvláštním čísle pro telefonickou registraci kontaktuje linku zákaznické podpory.
 4. Na licenčním serveru provede operátor záznam o aktivaci zakoupených modulů a telefonicky přijme postupně registrační kódy
  na všechny aktivované moduly. Operátor obratem telefonicky sdělí klientovi postupně potvrzovací kódy, které klient souběžně zapisuje do vstupních polí registračního dialogu.

 5. Výměnou kódů ke všem zvoleným modulům je ukončena aktivace zvolených modulů na PC klienta.