(19.06.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 7.6.2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 164/2017 Sb. vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů.

Nahrazuje dosavadní právní úpravu prezentovanou vyhláškou č. 236/2005 Sb., jež se s účinností nové vyhlášky zrušuje, a to včetně své novely. Nově v podrobnostech stanovuje podmínky provozování informačního systému, technické podrobnosti podání žádosti stavební spořitelny o roční zálohy státní podpory stavebního spoření, a to včetně způsobu zajišťování jejích oprav nebo doplnění, technické podrobnosti podání informace o vracené evidované nebo vyplacené státní podpoře stavebního spoření stavební spořitelnou, a nakonec technické podrobnosti podání žádosti stavební spořitelny o změnu údajů o účastnících evidovaných v informačním systému.

Ministerstvo financí k přijetí nové prováděcí vyhlášky přistoupilo, aby reflektovalo změny, jež do zákona o stavebním spoření přinesla novela publikovaná ve Sbírce zákonů pod č. 461/2016 Sb. Vzhledem k jejich rozsahu vyhodnotilo, že bude přehlednější, namísto novelizace vyhlášky dosavadní, přistoupit rovnou ke zpracování zcela nové. Dle důvodové zprávy má jít ve velké míře o úpravy legislativně-technického charakteru, ale také o zkvalitnění textu vyhlášky třeba tím, že má zohledňovat některé specifické systémové prvky, které byly doposud upraveny v provozní dokumentaci informačního systému.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.7.2017.