(16.11.2016, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 9.11.2016 bylo v částce 143 Sbírky zákonů publikováno pět prováděcích vyhlášek k novému atomovému zákonu zveřejněnému pod č. 263/2016 Sb.

Jde konkrétně o vyhlášku o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení publikovanou pod č. 358/2016 Sb., vyhlášku o podrobnostech k zajištění zvládání radiační mimořádné události publikovanou pod č. 359/2016 Sb., vyhlášku č. 360/2016 Sb. o monitorování radiační situace, vyhlášku č. 361/2016 Sb. o zabezpečení jaderného zařízení a jaderného materiálu, a nakonec o vyhlášku č. 362/2016 Sb. o podmínkách poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v některých existujících expozičních situacích.

Všechny tyto vyhlášky nabývají účinnosti společně s novým atomovým zákonem, tedy dnem 1.1.2017.