(28.05.2018)

Z legislativního procesu

Prezident republiky v minulém týdnu, přesněji dne 23. 5. 2018, podepsal tři nové zákony.

Prvním z nich je zákon, kterým se mění zákon č. 38/2008 Sb., o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související.

Dále se jedná o novelu zákona o České národní bance a zákona o oběhu bankovek a mincí, přesněji o zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje zákon č. 76/1976 Sb., o ražbě československých dukátů.

Nakonec jde o zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

Legislativní proces všech těchto zákonů tak byl dovršen, jejich brzké publikaci ve Sbírce zákonů už nic nebrání.

Autor: Mgr. Martin Glogar