Nová verze softwaru Právní kalkulačka je doplněna o několik užitečných funkcí. Nově je vkládána věta se zdůvodněním toho, proč byla snížena výše náhrady nákladů řízení, která zohledňuje procentuální úspěšnost. Je také možné zadat více stavění lhůt v hmotněprávním lhůtníku. Výpočet částí lhůty byl upraven tak, že lze výběrem zobrazit třetinu, polovinu, nebo dvě třetiny zadané lhůty. Pokud se provádí výpočet zákonného úroku z prodlení, lze nově zobrazit větu určenou pro vložení do rozhodnutí, která nastiňuje způsob výpočtu celkové částky. A změna se dotkla také odměny advokáta v trestním řízení, která je nyní upravitelná.