Přehled změn ve verzi 2.1.0:

Změny v modulech Notář a Insolvenční správce

V modulech Notář a Insolvenční správce byla přepracována výpočetní část, jakož i výběr typu úkonu a s tím související parametrizace typu výpočtu. Pro uživatele největší změna je právě strom úkonů, který je zcela nový a dále pak samotný výběr úkonu.
Byla přidána možnost výběru typu úkonu psaním části názvu úkonu. Při postupném psaní typu úkonu do pole úkonu se zobrazuje seznam relevantních typů úkonů, z nichž si může uživatel požadovaný úkon vybrat snáze, než tomu bylo doposud.
Byla přidána možnost nastavit si jeden typ úkonu jako “oblíbený” a ten pak jednoduše kliknutím na tlačítko vpravo vedle editačního pole nebo klávesovou zkratkou Ctr+Enter nastavit.

Rozšíření číselníku cestovních náhrad

Číselník amortizace byl doplněn od roku 1992 a číselník PHM od roku 2001.