Přehled změn ve verzi 2.0.9.4:

technický update:

  • oprava drobné chyby v modulu Advokát, kdy při změnách data občas docházelo k chybnému určení částky tarifu
  • změna názvu souboru nápovědy tak, aby neobsahoval nealfanureické znaky (mezera)
  • oprava chyby, kdy při spuštění hmotněprávního lhůtníku občas docházelo k Access Violation