Přehled změn ve verzi 2.0.9.3:

  • oprava chyby: advokát – chyba při výpočtu – §9/3 a
  • oprava chyby: Notář – přepínání typu úkonu
  • oprava chyby: Notář – položka se nevejde na formulář
  • oprava chyby: Soudní kalkulačka – výchozí šablona
  • aktualizace výpočtu dle novější právní úpravy: Procesní lhůtník – Lhůta rozhodná pro početí dítěte
  • oprava chyby: Zastropování výpočtu podle § 14b odst. 5 advokátního tarifu
  • oprava chyby: Číselník aut – Dlouhý název auta vs. Aplikační server
  • doplnění Procesního lhůtníku o lhůty podle informačního zákona aktualisace se zřetelem k aktuální právní úpravě
  • aktualizace záložek Související předpisy
  • změna v chování: Úrok z prodlení – platby na pohledávky