Při spuštění kalkulačky z Advokátního spisu někdy nebyla vidět vozidla z číselníku vozidel, která byla nadefinována při spuštění z CDX. Vyřešeno tak, že přibyla volba pro zobrazení všech definovaných vozidel.