(17.07.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 28. 6. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 183/2017 Sb. zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích.

V rámci rekodifikace přestupkového práva, tedy především v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich publikovaného ve Sbírce zákonů pod č. 250/2016 Sb. a zákona o některých přestupcích publikovaného ve Sbírce zákonů pod č. 251/2016 Sb., bylo potřeba novelizovat příslušná ustanovení ostatních předpisů českého právního řádu. Tímto změnovým zákonem je tak novelizováno více než dvě stovky a pět desítek dalších zákonů.

Zákon nabyl účinnosti, s výjimkou některých ze svých ustanovení, společně s oběma novými přestupkovými zákony, tedy dnem 1. 7. 2017.