(29.11.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 6. 10. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 327/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 93/2017 Sb.

Důvodová zpráva přibližuje, že na základě několikaletých zkušeností z aplikační praxe, stejně tak jako na základě poznatků získaných z pracovních jednání s odbornou veřejností, vyvstala v nedávné době potřeba transparentně upravit oblast zaměstnávání osob se zdravotním postižením v rámci trhu práce, a to včetně poskytování příspěvků zaměstnavatelům, kteří osoby se zdravotním postižením zaměstnávají. Proto zákonodárce přichází s aktuální novelou, jež by měla tyto poznatky a definované potřeby v dané oblasti reflektovat. Důraz má být přitom kladen na snížení administrativní zátěže všech dotčených subjektů.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018.