(12.01.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 30.12.2016 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 461/2016 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Dle důvodové zprávy stojí za novelou především snaha zefektivnit výkon kontroly dodržování podmínek pro poskytování státní podpory stavebního spoření. Také se doplňuje registrovaný partner mezi osoby blízké tak, aby bylo možné poskytnout úvěr ze stavebního spoření i k financování bytových potřeb této osoby. Tím má dojít k odstranění jeho neodůvodněné diskriminace. Rovněž oblast předávání informací o vracené státní podpoře mezi stavební spořitelnou a Ministerstvem financí doznává několika úprav, jež mají přispět k lepšímu praktickému fungování této výměny informací.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.2.2017.