(29.09.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 18. 8. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 260/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů.

Novela, jejíž původní návrh byl předložen zastupitelstvem Libereckého kraje, dle své důvodové zprávy má především reagovat na stav, kdy měl být od roku 2012 v souvislosti se zahájením druhého pilíře důchodové reformy snížen podíl jak obcí, tak i krajů na celostátním hrubém výnosu daně z přidané hodnoty. Ač byl podíl obcí na výnosu posléze zvýšen, ve srovnání s zvýšením podílu u krajů nepovažovali předkladatelé aktuální novely zvýšení podílu u obcí za proporčně vyvážené a dostatečné. S tím se zákonodárce ztotožnil, z důvodu čehož s účinností od počátku roku 2018 vzroste podíl daňových příjmů rozpočtů obcí z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty z dosavadních 21,4 % na 23,58 %.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018.