(23.11.2016, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 14.11.2016 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 370/2016 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Novela, jejíž návrh byl poslaneckou iniciativou, je reakcí na dřívější novelu zákona o pozemních komunikacích publikovanou ve Sbírce zákonů pod č. 268/2015 Sb. Ta měla, dle důvodové zprávy, přinést problémy, které bylo nutné co možná nejdříve odstranit. Zmiňována je především nemožnost uložení infrastruktury v tělese komunikací s výjimkou komunikací místních, ale také zakotvení pravidla, dle něhož je speciálním stavebním úřadem každý obecní úřad v České republice. Tyto změny měly v praxi vyvolávat velké potíže.

Ambicí tvůrců návrhu novely bylo vypořádat se s danými problémy tím způsobem, že bude jednak opět umožněno ukládat infrastrukturu do tělesa komunikací v zastavěné části obcí, a dále stanoveno pravidlo, dle něhož působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací vykonává obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Zákon nabývá účinnosti dnem 14.12.2016.