(29.05.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 22.5.2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 145/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Změny, jež přináší, se týkají především systému přerozdělování pojistného, mechanismu, jímž se mezi zdravotní pojišťovny přerozděluje souhrn vybraných prostředků pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Zákonodárce si kladl za cíl stávající systém upravit, neboť vyhodnotil, že při aktuálně realizovaném přerozdělování jen na základě kriteria věku a pohlaví není možné dostatečně přesně zohledňovat skutečnou nákladnost pojištěnců. Takto přerozdělené prostředky pak mají ne zcela dostatečně odpovídat pozdějším skutečným nákladům pojišťoven na jimi spravované pojištěnce.

Snahou proto je promítnout do systému faktory další, jež výdaje zdravotních pojišťoven na jednotlivé pojištěnce významně ovlivňují, ať již jde o chronické nemoci pojištěnců, jejich socio-ekonomický status či regionální příslušnost.

Zrušuje se také vyhláška č. 644/2004 Sb., o pravidlech hospodaření se zvláštním účtem všeobecného zdravotního pojištění, průměrných nákladech a o jednacím řádu dozorčího orgánu.

Zákon nabývá účinnosti, s výjimkou několika ze svých ustanovení, dnem 1.1.2018.