(27.08.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 16. 8. 2018 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 172/2018 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Důvodová zpráva k této relativně rozsáhlé novele o více než o šesti desítkách změnových bodů uvádí, že je jejím cílem realizace částečné transpozice evropské směrnice 2015/652/EU, kterou se stanoví metody výpočtu a požadavky na podávání zpráv podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty, stejně tak jako částečné transpozice směrnice 2015/1513/EU, kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů.

Zákon své účinnosti nabývá, s výjimkou některých ze svých ustanovení, dnem 1. 9. 2018.

Autor: Mgr. Martin Glogar