(10.04.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 30.3.2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 92/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 105/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní.

Dle důvodové zprávy zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní doposud obsahoval dva režimy automatické výměny informací. V prvním režimu jsou s jinými státy vyměňovány informace o druzích příjmů a majetku, které jsou pro Generální finanční ředitelství dostupné, ve druhém jsou pak vyměňovány informace, které o svých klientech a jejich účtech zjišťují finanční instituce a které následně oznamují správci daně.

Aktuálně publikovaná novela má zavést režim třetí, a sice automatickou výměnu informací týkajících se předběžných daňových rozhodnutí a předběžných posouzení převodních cen, přičemž výměna těchto informací není, stejně jako u druhého režimu, vázána na princip dostupnosti informací. Automatická výměna informací je považována za jeden z nástrojů mezinárodní spolupráce v oblasti daní, když postupně dochází k jejímu rozšiřování do dalších oblastí, u nichž je to vyhodnoceno jako potřebné nebo užitečné.

Zákon nabyl účinnosti dnem 1.4.2017.