(02.08.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 12. 7. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 203/2017 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Dle důvodové zprávy je cílem zákonodárce ukončit zvyšování důchodového věku bez finálního omezení, a to při dosažení hranice důchodového věku 65 let. Změny důchodového věku nad tuto hranici by již měly být připravovány na základě výsledků zpráv o demografickém vývoji a o vývoji důchodového systému zpracovávaných v pravidelných intervalech ze strany Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí. Tím má dojít k posílení transparentnosti očekávání pojištěnců ohledně způsobu stanovení jejich důchodového věku, a to na základě detailních podkladů o očekávaném demografickém vývoji. Pravidelně, opět vždy v očekávaném čase, by mělo směrem k veřejnosti docházet ke zveřejnění informace o nejpravděpodobnější hodnotě důchodového věku.

Současně se zákonem o důchodovém pojištění je novelizován rovněž zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákoník práce a zákon o rozpočtových pravidlech.

Zákon nabývá účinnosti, s výjimkou některých ze svých ustanovení, dnem 1. 1. 2018.