(18.07.2016, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 11.7.2016 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 212/2016 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Novela primárně modifikuje systém zvyšování důchodů. Dosavadní systém byl plně automatický, navázaný na statisticky zjištěné údaje a bez možnosti jej ovlivnit rozhodnutím vlády. Dle důvodové zprávy však mohla dosavadní pravidla v určitých situacích vést k velmi nízkému nominálnímu zvýšení vyplácených důchodů. Při nízkém růstu průměrné mzdy určující růst základní výměry důchodu a nízké inflaci, jež je faktorem rozhodující měrou ovlivňujícím celkové zvýšení důchodů, jsou zmiňováni především poživatelé nízkých důchodů, jejichž situace je označována za obtížně zvládnutelnou. Zákonodárce si tedy položil otázku, zda dosavadní pravidla valorizace dostatečně chrání, zejména příjemce nízkých důchodů, před rizikem chudoby. Vyústěním těchto úvah je právě publikovaná novela. Má představovat nástroj, který umožní přinejmenším zmírnit, nejlépe však úplně odstranit dopady nominálně nízkého zvýšení důchodů.

Vedle zákona o důchodovém pojištění je novelizován rovněž zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu a zákon o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám a o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1.8.2016.