(04.01.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 29.12.2016 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 454/2016 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Novela reaguje na stav, který zde byl po účinnosti novely č. 346/2010 Sb., díky níž bylo od roku 2011 zrušeno osvobození od daně z příjmů u některých výsluhových náležitostí vojáka z povolání a příslušníků bezpečnostních sborů, kam se řadí Policie, Hasičský záchranný sbor, Celní správa, Vězeňská služba či civilní tajné služby. Tyto výsluhy nově začaly podléhat zdanění prostřednictvím 15% zvláštní srážkové daně, což bylo zdůvodňováno snahou snížit schodek rozpočtů veřejných financí. Od roku 2012 bylo také zrušeno daňové osvobození u příspěvku na bydlení, který náleží příslušníkům Armády České republiky v aktivní službě, jež nebydlí ve služebním bytě.

Po uplynutí několika let přišla skupina poslanců s návrhem, jehož cílem bylo, jak uvádí důvodová zpráva, změnit takové nahlížení na výsluhový příspěvek, odbytné a příspěvek na bydlení vojáků z povolání a na výsluhový příspěvek příslušníků bezpečnostních sborů. Snahou bylo vrátit se ke koncepci, jež zde byla ustavena před zmíněnou novelou č. 346/2010 Sb. A projevem této snahy je právě publikovaný zákon.

Ten nabyl účinnosti dnem 1.1.2017.