(20.07.2016, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 11.7.2016 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 214/2016 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích, ve znění vyhlášky č. 340/2003 Sb.

Vyhláška byla přijata za účelem zvýšit maximální výše paušální částky nákladů řízení o přestupcích, která může být uložena pachateli přestupku v případě, kdy byl v řízení o přestupku přibrán znalec. Ministerstvo vnitra jakožto zpracovatel novely dospělo k závěru, že rozsah maximálních vyhláškou stanovených částek je poplatný době před více než deseti lety a je zcela neadekvátní současné výši výdajů, zejména pak za znalecké posudky v oboru zdravotnictví odvětví toxikologie a v oboru dopravy.

Základní paušální náhrada nákladů řízení o přestupcích se tak v případě, byl-li v řízení o přestupcích přibrán znalec, bude nově zvyšovat o 2.500 Kč, byl-li přibrán znalec z oboru dopravy nebo oboru zdravotnictví odvětví psychiatrie nebo toxikologie, zvýší se nově o 5.000 Kč. Bude-li k podání znaleckého posudku přibráno více znalců, může paušální částka nákladů řízení po takovém zvýšení činit nově až 10 000 Kč.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 15.7.2016.