(13.07.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 26.6.2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 180/2017 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 360/2010 Sb., kterou se stanoví vzor elektronického formuláře návrhu na rozhodnutí sporu o povinnosti k peněžitému plnění a technické náležitosti jeho užívání.

Jejím cílem je, dle Českého telekomunikačního úřadu, zpracovatele novely, zejména rozšířit přípustnou velikost elektronického podání obsahujícího formulář návrhu na rozhodnutí sporu k peněžitému plnění podle § 129 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích tak, aby bylo reflektováno zvýšení maximální velikosti datové zprávy dodávané do datové schránky z 10 MB na 20 MB. K tomu došlo novelou vyhlášky o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek provedenou vyhláškou č. 322/2015 Sb. Český telekomunikační úřad tak touto cestou přizpůsobuje technické nástroje, zde zejména velikost datového souboru obsahujícího formulář s připojenými přílohami, pro svou agendu rozhodování sporů o povinnosti k peněžitému plnění podle § 129 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 11.7.2017.