(23.05.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 21. 5. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 80/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 254/2010 Sb., kterou se stanoví seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí.

Novela byla, dle důvodové zprávy, Ministerstvem zemědělství přijata, aby zohlednila a do právní úpravy po důkladném vyhodnocení případně promítla aktuální požadavky a připomínky odborných organizací, měst a obcí na vznik nových viničních tratí a vinařských obcí.

Vyhláška nabývá své účinnosti dnem 5. 6. 2018.

Autor: Mgr. Martin Glogar