(04.04.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 29. 3. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 48/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů.

Také tato novela, stejně jako jí předcházející novela dopravního řádu drah, byla, dle Ministerstva dopravy, přijata z důvodu potřeby provést změny tohoto prováděcího právního předpisu v souvislosti s přípravou a realizací systému Rychlých spojení v České republice. Stavební a technický řád drah je součástí legislativy, jíž bylo nutné v souvislosti s přípravou a realizací zmíněného systému modifikovat.

Vyhláška nabyla své účinnosti dnem 1. 4. 2018.

Autor: Mgr. Martin Glogar