(30.07.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 12. 7. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 140/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.

Dle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byla novela zpracována v souvislosti s úpravou právních předpisů pokud jde o financování regionálního školství. Novela má přitom navazovat na nařízení vlády, kterým se stanoví pro základní školy a střední školy zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu na jednu třídu v oboru vzdělání v závislosti na počtu žáků ve třídě.

Dle ministerstva je přitom novela zaměřena na tři oblasti. Předně mají být jejím prostřednictvím pro základní školy upraveny nejnižší průměrné počty žáků ve třídách tak, aby byly v souladu s výše uvedeným nařízením vlády stanovujícím hodnoty PHmax podle velikosti a organizace školy. Má také stanovit hodnotu PHmax pro přípravnou třídu základní školy, a do třetice rovněž hodnotu PHmax pro třídu přípravného stupně základní školy speciální.

Novela své účinnosti nabývá se začátkem nového školního roku, tedy dnem 1. 9. 2018.

Autor: Mgr. Martin Glogar