(16.08.2018)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 9. 8. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 163/2018 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Dle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byla vyhláška zpracována v souvislosti s novelou školského zákona týkající se změny způsobu financování škol a školských zařízení zřizovaných kraji, obcemi a svazky obcí z prostředků státního rozpočtu. Aktuální novela vyhlášky má vytvářet podmínky pro změnu systému financování regionálního školství v oblasti zájmového vzdělávání. Jejím předmětem jsou ale také další dílčí změny legislativně-technické povahy.

Vyhláška své účinnosti nabývá se začátkem nastávajícího školního roku, tedy dnem 1. 9. 2018.

Autor: Mgr. Martin Glogar