(13.07.2016, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 29.6.2016 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 205/2016 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích.

Novelizovanou vyhláškou Národní bezpečnostní úřad společně s Ministerstvem vnitra stanovují významné informační systémy a jejich určující kritéria ve smyslu zákona o kybernetické bezpečnosti. S aktuální, právě publikovanou novelou přicházejí s novým, aktualizovaným seznamem významných informačních systémů obsaženým v Příloze č. 1 vyhlášky.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1.7.2016.