(30.08.2016, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 8.8.2016 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 259/2016 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů.

Jejím cílem je zpřesnit znění § 8 novelizované vyhlášky týkajícího se nejmenší podjezdné výšky nově stavěných nebo rekonstruovaných mostů, jehož interpretace po novele č. 66/2015 Sb. činila jisté obtíže. Dle Ministerstva dopravy by jejím prostřednictvím měly být odstraněny pochybnosti vyplývající z nejednoznačné úpravy a tím přispěno k hospodárnému vynakládání finančních prostředků z veřejných zdrojů a k bezkoliznímu rozhodování stavebních úřadů v předmětné věci.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.9.2016.