(06.12.2016, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 30.11.2016 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 383/2016 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem.

Ministerstvo dopravy novelou definuje nové popisy a vzory kupónů prokazujících zaplacení časového poplatku pro emisi na rok 2017, ke změnám dochází rovněž v rozsahu zpoplatněných pozemních komunikací.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1.12.2016, s výjimkou ustanovení nově definujícího seznam pozemních komunikací, jejichž užití podléhá časovému poplatku. To nabývá účinnosti dnem 1.1.2017.