(27.04.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 13.4.2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 117/2017 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů.

Změny, jež Ministerstvo dopravy v rámci vyhlášky přináší, navazují na novelu zákona o dráhách publikovanou ve Sbírce zákonů pod č. 319/2016 Sb. a týkají se zabezpečení přechodů kolejí určených pro přístup cestujících na nástupiště.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 28.4.2017.