(18.10.2017, Mgr. Martin Glogar)

Vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 4. 9. 2017 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 281/2017 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 146/2015 Sb., o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení poskytovaných vojákům.

Dle Ministerstva obrany je cílem novely upřesnit podmínky pro nároky související s dojížděním vojáka do místa výkonu služby a odlišit dosažení vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu bez návaznosti na bakalářský studijní program od vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu dosaženého v rámci navazujícího studia na bakalářský studijní program ve vztahu k přiznání kvalifikačního příspěvku a jeho výši. Stejně tak se novela týká výše jízdného v závislosti na kilometrové vzdálenosti a postupu pro určení nejkratší silniční kilometrové vzdálenosti mezi místem bydliště a místem výkonu služby. K tomu má být využíváno informačního systému veřejné správy obsahujícího data o dálniční a silniční síti ve vlastnictví České republiky.

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. 10. 2017.